Data en aanmelding diploma-uitreiking

Tweemaal per jaar (in oktober en in maart) vinden de diploma uitreikingen plaats in de aula van het Academiegebouw. Wil je hierbij aanwezig zijn, lever het opgaveformulier_diploma-uitreiking52.5 KB uiterlijk 4 weken voor de diploma-uitreiking in bij E.K.M. van Dijck, Hijmans van den Berghgebouw kamer 1.03, Huispost HB 1.06.

De komende diploma-uitreikingen zijn gepland op:

  • 12 oktober 2017, 17.00-20.00 uur
  • 8 maart 2018, 17.00-18.00 uur
  • 20 september 2018, 17.00-20.00 uur

Plaats: Aula Academiegebouw Domplein Utrecht