Data en aanmelding diploma-uitreiking

Tweemaal per jaar (in september en in maart) vinden de diploma uitreikingen plaats in de aula van het Academiegebouw. Wil je hierbij aanwezig zijn, lever het opgaveformulier_diploma-uitreiking52.5 KB uiterlijk 4 weken voor de diploma-uitreiking in bij de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl). 

De komende diploma-uitreikingen zijn gepland op:

  • 14 maart 2019, 18.00 - 19.00 uur
  • 19 september 2019, 17.00 - 20.00 uur

Plaats: Aula Academiegebouw Domplein Utrecht