Procedure

De Examencommissie controleert je studievoortgang wanneer het cijfer van het Researchproject (plus) in Osiris staat. Indien je dan voldoet aan de exameneisen krijg je bericht van afstuderen. Je mag altijd zelf contact opnemen met de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl) wanneer je zelf denkt dat je voldoet aan de exameneisen. De examencommissie zal dan jouw studievoortgang bespreken.

Als datum voor het examen geldt de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat je aan de eisen van het examenprogramma hebt voldaan. De diploma-uitreiking is tweemaal per jaar in september en maart.

Let op: afstuderen betekent niet dat je ook uitgeschreven wordt. Dat moet je zelf doen nadat je examendatum officieel is vastgesteld. Ook moet je jezelf aanmelden voor de diploma-uitreiking.