Procedure

Binnen de UU wordt het systeem “automatisch afstuderen” gehanteerd. Dit betekent dat je van de onderwijsinstelling een bericht krijgt dat je gaat afstuderen zodra je voldoet aan de exameneisen. Je dossier wordt dan automatisch naar de examencommissie gestuurd ter behandeling en jij krijgt hier automatisch bericht van. Je diploma hoef je dus niet zelf aan te vragen.

Binnen twee weken na ontvangst van het bericht van afstuderen kan je de examencommissie verzoeken nog niet over te gaan tot uitreiking van een getuigschrift (zie OER art. 6.1). Als datum voor het examen geldt de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat je aan de eisen van het examenprogramma hebt voldaan. De diploma-uitreiking is tweemaal per jaar in oktober en maart.

Let op: automatisch afstuderen betekent niet dat je automatisch uitgeschreven wordt. Dat moet je zelf doen nadat je examendatum officieel is vastgesteld. Ook moet je jezelf aanmelden voor de diploma-uitreiking.