Procedure en uitschrijven

De Examencommissie controleert je studievoortgang wanneer het cijfer van het Researchproject (plus) in Osiris staat. Indien je dan voldoet aan de exameneisen krijg je bericht van afstuderen. Je mag altijd zelf contact opnemen met de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl) wanneer je zelf denkt dat je voldoet aan de exameneisen. De examencommissie zal dan jouw studievoortgang bespreken.

Als datum voor het examen geldt de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat je aan de eisen van het examenprogramma hebt voldaan. De diploma-uitreiking is tweemaal per jaar in september en maart.

Let op: afstuderen betekent niet dat je ook uitgeschreven wordt. Dat moet je zelf doen nadat je examendatum officieel is vastgesteld. Ook moet je jezelf aanmelden voor de diploma-uitreiking.

Uitschrijven

Zodra al je resultaten in Osiris staan (niet eerder), kún je je voor de bacheloropleiding uitschrijven -dit hóeft echter niet-. Staat je laatste resultaat op 31 augustus nog niet in Osiris, dan moet je je her-inschrijven voor de bacheloropleiding!

Let op! Je kunt je op z'n vroegst uitschrijven per de eerste van de maand volgend op je examendatum en je moet dit doen vóór deze datum. Dus is je examendatum bijvoorbeeld 30 april en wil je je per 1 mei uitschrijven? Dan moet je dit uiterlijk 30 april doen. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Kijk hier voor meer informatie over uitschrijven: https://students.uu.nl/praktische-zaken/in-en-uitschrijving/uitschrijven