Klachten en ongewenst gedrag

Informele klacht

Informele klachten kunnen worden ingediend via het studie-informatiepunt. Denk hierbij aan klachten over de voorzieningen of de onderwijsruimten. Klachten over het onderwijs kunnen vaak worden opgelost door rechtstreeks met de veroorzaker van het probleem te gaan praten. Klachten over tentamens of cijfers kunnen bij de Examencommissie worden ingediend.

Formele klacht

Als de klacht ernstig is of het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de student een formele klacht indienen. Hiervoor is een Universitair klachtenloket in het leven geroepen. Dit loket is te bereiken via http://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep. Deze klacht zal uiteindelijk in behandeling worden genomen door de klachtencoördinator van de opleiding (zie onderstaand).

Meer informatie over de Universitaire klachtenregeling is te vinden in het Studentenstatuut.

Ongewenst gedrag

De Universiteit Utrecht streeft naar een veilig sociaal klimaat voor al haar studenten en medewerkers. Zij vindt het belangrijk dat mensen elkaar met respect benaderen. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste of onfatsoenlijke manier worden benaderd, bijvoorbeeld doordat zij seksueel geïntimideerd worden, te maken krijgen met agressie, geweld, bedreigingen, pesten of ander ongewenst gedrag. De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht. Dit gedrag kan de volgende zaken omvatten:

  • Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering (bv. verzoeken om seksuele diensten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag). Daaronder kan ook worden verstaan het ongevraagd toesturen van pornografische beelden of teksten of het opzettelijk vertonen van dit materiaal op een manier die zichtbaar is voor anderen;
  • Agressie en geweld: pesten (zowel psychologisch als fysiek), andere bedreigingen en aanvallen;
  • Discriminatie: het afleggen van verklaringen of het vertonen van gedragingen tegen of beslissingen over individuen op basis van ras, religie, sekse, ideologie, seksualiteit die beledigend of nadelig voor hen kunnen zijn of hen discrimineren op basis van deze factoren.

Op de site van de UU vind je welke stappen je kunt ondernemen om het ongewenste gedrag te beëindigen: https://www.uu.nl/organisatie/profiel/gedragscodes/ongewenst-gedrag. Hier vind je de contactinformatie van de klachtencommissie ongewenst gedrag en de gedragscode ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon 'ongewenst gedrag' voor alle studenten van de UU is Jeanette van Rees: j.vanrees@uu.nl