BMW Academie en tutoren

Het doel van de BMW Academie is om jou te leren studeren, leren inzicht te krijgen in jezelf en om je te leren keuzes te maken. In de BMW Academie kijk je samen met medestudenten en tutoren hoe je zoveel mogelijk uit jezelf haalt en welke mogelijkheden er daarvoor binnen en rondom de opleiding zijn.

Contact
Je eerste aanspreekpunt is je tutor. Voor algemene vragen over de BMW Academie kan je terecht bij Monique Quaedackers of Simone Schut, de centrale contactpersonen voor de BMW Academie en SLO.

 

Bijeenkomsten

Het belangrijkste onderdeel van de Academie zijn de bijeenkomsten met je tutorgroep en tutor. De bijeenkomsten zijn verplicht en staan in het rooster (zie https://mytimetable.uu.nl ).

Bij elk van deze bijeenkomsten staat steeds een vaardigheid centraal zoals presenteren, effectief studeren of inzicht in de onderzoekscyclus.

Tijdens het eerste jaar van je bachelor heb je 8 bijeenkomsten. Meer informatie hierover vind je in je BMW Academie Werkboek die je aan de start van je Bachelor bij Mebiose hebt gekocht. Ook online kun je dit werkboek vinden (zie onder)

Tutorgesprekken

Gedurende de hele bacheloropleiding heb je een eerste vaste aanspreekpunt: je tutor. Je voert in je eerste jaar in ieder geval twee één op één gesprekken. Daarnaast kun je altijd een afspraak maken wanneer je dat wilt.

Trainingen

In je tweede en derde jaar zijn er mogelijkheden om een aantal trainingen, workshops en voorlichtingen te volgen op het gebied van (academische) vaardigheden en voorbereiding op je carrière.

Online Blackboard Community

De BMW Academie heeft op Blackboard een community waaraan jij bent toegevoegd. In deze community vind je het werkboek en handige informatie terug. Dit is tevens de plaats waar je je online dossier bijhoudt.

Om in te loggen moet je gebruik maken van je Solis-ID en het bijbehorende wachtwoord. Elke groepsbijeenkomst sluit je af met het uploaden van minimaal een actiepunt op Blackboard.  

Om je bachelordiploma te kunnen ontvangen moeten alle onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor het compleet maken van het online dossier ligt bij jouzelf. 

Gedurende de hele bacheloropleiding heb je een eerste aanspreekpunt: je tutor. Bij de tutor kan je terecht met vragen over je studie en studievoortgang. In het eerste jaar heb je in ieder geval twee gesprekken met elkaar. Hierbij kan het gaan over:

 • introductie: kennismaking met opleiding in brede zin, tutor en tutorgroep;
 • studievoortgang en studieadvies;
 • reflectie op feedback;
 • zelfontwikkeling, leerstijlen, leerdoelen, studieaanpak;
 • evaluatie van het eerste jaar (BSA);
 • oriëntatie op de keuzemogelijkheden binnen de major en in de profileringsruimte;
 • oriëntatie op vervolg in de bachelor;
 • oriëntatie op masteropleidingen en andere vervolgmogelijkheden.

Indien nodig kan de tutor jou doorverwijzen naar andere gekwalificeerde medewerkers binnen de opleiding BMW zoals de studieadviseurs, career officer of coaches.

Contact

Kijk hier voor de contactgegevens van alle tutoren.

 • Dr. Monique Quaedackers

  Coördinator BMW Academie / Beleidsmedewerker BMW
 • Simone Schut

  Coördinator BMW Academie en SLO en BMW coach