Cursussen bij Bètawetenschappen en elders

In je profileringsruimte kun je er voor kiezen om vakken bij een andere faculteit en zelfs een andere (buitenlandse) universiteit te volgen. Een groot aantal cursussen van de departementen Farmacie, Biologie en Scheikunde van de faculteit Bètawetenschappen is geschikt voor jou, als student Biomedische Wetenschappen, om te volgen. Hieronder is daar een overzicht van. Het hele cursusaanbod binnen de Universiteit Utrecht is te vinden via Osiris-student, www.uu.nl/osirisstudent.

Voor cursussen buiten de Universiteit Utrecht dient de student contact op te nemen met de onderwijsorganisatie aldaar. Voor het volgen van majorgebonden keuzeonderwijs buiten de Universiteit Utrecht moet je vooraf toestemming krijgen van de Bachelor Examencommissie.

Enkele cursussen van de bacheloropleiding Biologie zijn opgenomen in het curriculumoverzicht, omdat ze een aantal plaatsen reserveren voor BMW studenten. Verder vind je hieronder een overzicht van interessante vakken van de faculteit Bètawetenschappen. Dit overzicht kan veranderen, controleer altijd de actuele informatie over cursussen van de faculteit Bètawetenschappen op www.science.uu.nl en op de Bètaplanner (https://betaplanner.science.uu.nl). De studieadviseurs kunnen je eventueel helpen bij het samenstellen van je vakkenpakket. Let er hierbij op dat er niet te veel overlap mag zijn tussen eerder gevolgde of nog te volgen (BMW) cursussen en een vak dat je elders zou willen volgen. In bijlage 3 van de OER vind je meer informatie over welke cursussen elkaar uitsluiten.

Je kunt ook een educatieve minor bij de faculteit Bètawetenschappen volgen, meer informatie daarover vind je hier

In periode 4 biedt de opleiding Geneeskunde een aantal keuzecursussen aan in zowel de AD- als de BC-timeslot. Het aanbod varieert ieder jaar, bekijk daarom de laatste informatie in de keuzegids 2017-2018 voor niet-GNK-studenten:

Keuzegids Geneeskunde 2017-20182.26 MB

De keuzecursussen die toegankelijk zijn voor bijvakkers kun je vinden in Tabel 4 van de keuzegids. Na de indeling van Geneeskundestudenten worden de bijvakkers na 15 december op volgorde van inschrijving geplaatst zolang er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn. Bijvakkers dienen zich wel te realiseren dat er een 80% aanwezigheidsplicht geldt voor al het contactonderwijs. 

Een deel van je profileringsruimte kun je eventueel ook aan een universiteit in het buitenland volgen. Je studieadviseur en het International Office kunnen je helpen bij het samenstellen van een geschikt vakkenpakket. Dit vakkenpakket moet vooraf door de Bachelor Examencommissie worden goedgekeurd. Het is dus belangrijk dat je je vroegtijdig gaat oriënteren op een mogelijk vakkenpakket als je van plan bent om naar het buitenland te gaan. Meer informatie vind je onder studeren in het buitenland.

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: de invulling van je profileringsruimte, de keuze voor een masteropleiding, en daarna een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, etc. De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De faculteit Bètawetenschappen biedt een aantal cursussen aan waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt. De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaarsstudenten vanaf periode 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je dit verder invullen in de vorm van vervolgcursussen, stages en/of een minor. De cursussen zijn:

Op niveau 2:

  • Wetenschap- en techniekcommunicatie (BETA-B2WTC)
  • Oriëntatie op de Onderwijspraktijk (BETA-B2OOP)
  • Ontstaan van de moderne natuurwetenschappen (BETA-B2NW)
  • Filosofie van de Natuurwetenschappen (BETA-B2FGN)

Op niveau 3:

  • Stage Wetenschaps- en techniekcommunicatie (BETA-B3WTS)