Cursussen bij Bètawetenschappen en elders

Update 18 maart 2019: Ben jij geïnteresseerd in de Neurowetenschappen? En zoek je nog een leuke cursus voor periode 4? Dan is de nieuwe interdisciplinaire keuzecursus Conscious Brain & Unconscious Mind (bij Farmacie) misschien wel iets voor jou. Er is nog volop ruimte in de cursus! De na-inschrijving is formeel op 1 en 2 april, maar je kunt ook al eerder mailen naar science.pharm.ba@uu.nl. Kijk voor meer informatie op: https://students.uu.nl/nieuws/nieuwe-keuzecursus-conscious-brain-unconsc...

In je profileringsruimte kan je ervoor kiezen om vakken bij een andere faculteit en zelfs een andere (buitenlandse) universiteit te volgen. Een groot aantal cursussen van de departementen Farmacie, Biologie en Scheikunde van de faculteit Bètawetenschappen is geschikt voor jou om te volgen. Hieronder is daar een overzicht van. Het hele cursusaanbod binnen de Universiteit Utrecht is te vinden via Osiris-student, www.uu.nl/osirisstudent.

Cursusplanner

Stel op een eenvoudige manier je vakkenpakket samen via de CursusPlanner van de Universiteit Utrecht: https://cursusplanner.uu.nl/

Buiten de UU

Voor cursussen buiten de Universiteit Utrecht dient de student contact op te nemen met de onderwijsorganisatie aldaar. Voor het volgen van majorgebonden keuzeonderwijs buiten de Universiteit Utrecht moet je vooraf toestemming krijgen van de Bachelor Examencommissie.

Enkele cursussen van de bacheloropleiding Biologie zijn opgenomen in het curriculumoverzicht, omdat ze een aantal plaatsen reserveren voor BMW studenten. Verder vind je hieronder een overzicht van interessante vakken van de faculteit Bètawetenschappen. Dit overzicht kan veranderen. Controleer altijd de actuele informatie over cursussen van de faculteit Bètawetenschappen op de CursusPlanner (https://cursusplanner.uu.nl/).

Let op mogelijke overlap

De studieadviseurs kunnen je eventueel helpen bij het samenstellen van je vakkenpakket. Let er hierbij op dat er niet te veel overlap mag zijn tussen eerder gevolgde of nog te volgen (BMW) cursussen en een vak dat je elders zou willen volgen. In bijlage 3 van de OER vind je meer informatie over welke cursussen elkaar uitsluiten. Neem ook altijd contact op met de cursuscoördinator om te vragen of je als BMW'er kunt deelnemen aan de cursus.

Aanmelding voor onderstaande cursussen geschiedt via Osiris online of het Studiepunt van de betreffende opleiding.

Je kunt ook een educatieve minor bij de faculteit Bètawetenschappen volgen, meer informatie daarover vind je hier

Schema beta-cursussen 2018-2019.pdf20.15 KB

In periode 4 biedt de opleiding Geneeskunde een aantal keuzecursussen aan in zowel de AD- als de BC-timeslot. Het aanbod varieert ieder jaar, bekijk daarom de laatste informatie in de keuzegids 2018-2019 voor niet-GNK-studenten:

GNK keuzegids 2018/2019.pdf2.21 MB

De keuzecursussen die toegankelijk zijn voor bijvakkers kun je vinden in Tabel 4 van de keuzegids. Om je als niet-Geneeskunde student voor een keuzecursus Geneeskunde in te schrijven, moet je het inschrijfformulier ‘inschrijving keuzecursus voor niet-GNK studenten’ downloaden. Mail het ingevulde formulier vervolgens naar GNK.BA.KEUZECURSUS@umcutrecht.nl.

Na de indeling van Geneeskundestudenten worden de bijvakkers na 1 december 2018 op volgorde van inschrijving geplaatst zolang er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn. Bijvakkers dienen zich wel te realiseren dat er een 80% aanwezigheidsplicht geldt voor al het contactonderwijs. 

Meer informatie vind je hier

Een deel van je profileringsruimte kun je eventueel ook aan een universiteit in het buitenland volgen. Je studieadviseur en het International Office kunnen je helpen bij het samenstellen van een geschikt vakkenpakket. Dit vakkenpakket moet vooraf door de Bachelor Examencommissie worden goedgekeurd. Het is dus belangrijk dat je je vroegtijdig gaat oriënteren op een mogelijk vakkenpakket als je van plan bent om naar het buitenland te gaan. Meer informatie vind je onder studeren in het buitenland.

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: de invulling van je profileringsruimte, de keuze voor een masteropleiding, en daarna een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, etc. De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De faculteit Bètawetenschappen biedt een aantal cursussen aan waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt. De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaarsstudenten vanaf periode 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je dit verder invullen in de vorm van vervolgcursussen, stages en/of een minor. De cursussen zijn:

Op niveau 2:

Meer informatie over de te volgen cursussen vind je hier: https://www.uu.nl/onderzoek/freudenthal-instituut/onderwijs/bacheloronde...