Ingangseisen

Veel cursussen hebben ingangseisen (zie cursusbeschrijvingen) waaraan je moet voldoen om te mogen deelnemen aan de cursus (en de cursus met goed gevolg te kunnen afronden). Indien na plaatsing blijkt dat je niet aan de ingangseisen voldoet, kan de cursuscoördinator besluiten je de toegang tot de cursus te ontzeggen. Het is dus belangrijk om voorafgaand aan de inschrijving te controleren of je aan alle ingangseisen voldoet. Soms is het mogelijk om een deficiëntie in de benodigde kennis voorafgaand aan de cursus weg te werken. Neem hiervoor tijdig contact op met de cursuscoördinator.