Osiris-Student

Osiris-Student is het studievolg- en inschrijfsysteem van de Universiteit Utrecht. Met Osiris-Student kun je jezelf in- en uitschrijven voor cursussen en tentamens, resultaten inzien en adreswijzigingen doorvoeren. Je kunt inloggen op Osiris-Student via www.uu.nl/osirisstudent, met behulp van een Solis-ID en wachtwoord.

Je kunt je over het algemeen inschrijven voor cursussen via Osiris-Student. Indien je op een andere wijze voor een cursussen dient in te schrijven, word je daarvan per e-mail op de hoogte gesteld.