Oriënteren studeren in het buitenland

De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen moedigt studenten aan om een onderdeel van de studie in het buitenland te ondernemen. Biomedische wetenschappen is geen studie die stopt bij de grenzen en bovendien maak je kennis met een ander land, een andere taal en een andere cultuur terwijl je in het buitenland studeert.

Waar denk je over na voordat je je aanmeldt?

  • Begin een jaar voor aanvang met oriënteren op een semester studeren in het buitenland.
  • Houd deadlines voor aanmelding in de gaten en kom de voorlichtingsbijeenkomsten vanuit de opleiding. Voor eerstejaarsstudenten is er een bijeenkomst in juni en voor tweede- of ouderejaars in oktober (vóór de aanmeldingsdeadlines in december).
  • Let erop dat aanvang en einde van een semester in het buitenland qua data kunnen verschillen van de periodes in Utrecht.
  • Bij twijfel kun je je plan voorleggen aan een studieadviseur om samen te kijken hoe je voorstel aansluiting vindt bij jouw studie.
  • Vooraf moet het studieplan ook worden voorgelegd aan de Bachelor Examencommissie (BEC) die er een voorlopig oordeel over geeft. Een definitief oordeel en goedkeuring kunnen pas na verblijf in het buitenland worden gegeven.    
  • Kijk hier voor het stappenplan studeren in het buitenland.

De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de UU en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Er zijn facultaire uitwisselingscontracten gesloten met een aantal buitenlandse opleidingen Biomedische wetenschappen. 

Deze contracten vergemakkelijken de uitwisseling van studenten. De examencommissie heeft bijvoorbeeld al naar de vakken bij deze universiteiten gekeken.

Aanmelding

De aanmelding start in Osiris-Student. Het International Office van het UMC Utrecht is verantwoordelijk voor de inschrijvingsprocedure, meer informatie hierover kan worden gevonden op de Blackboard community ‘UMCU BMW Study Abroad’. Kijk in ieder geval naar het Stappenplan Study Abroad en naar het stappenplan voor studeren in het buitenland en de procedure van de examencommisse.

Als je naar het buitenland wilt, kan je jezelf ook aanmelden voor een plaats bij één van de centrale universitaire partners van de Universiteit Utrecht. Deze partners bieden niet altijd passende cursussen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om een selectie van cursussen te maken en deze voor te leggen aan de Bachelor Examencommissie. De aanmelding geschiedt via Osiris-student en de toewijzing van plaatsen is de verantwoordelijkheid van het centrale International Office van de universiteit. Voor meer informatie kijk je op http://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland. Alle UU partneruniversiteiten staan hier (http://students.uu.nl/exchange-bestemmingen) op een rijtje.

Het is mogelijk naar een universiteit te gaan waar BMW en/of de Universiteit Utrecht geen uitwisselingscontract mee heeft. Het is dan jouw eigen verantwoordelijkheid om passende cursussen te zoeken en deze voor te leggen aan de Bachelor Examencommissie. Dit kan extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld collegegeld en/of inschrijvingskosten. Neem voor meer informatie contact op met het International Office.

Wil je je verder verdiepen in de mogelijkheden? Ga dan naar de centrale pagina's over ‘Arranging your study abroad in 5 steps’. Je kunt daar – onder stap 2 – ook gemakkelijk zoeken tussen alle partneruniversiteiten van de Universiteit Utrecht.

Afhankelijk van je uiteindelijke bestemming word je begeleid door het International Office van je faculteit of door Studentenservice (universiteitsbreed).

Voor vragen over centrale uitwisselingsprogramma’s kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het International Office van de Universiteit Utrecht.

Voor facultaire uitwisselingsprogramma's zoek je contact met het International Office van de faculteit Geneeskunde. Klik hier voor de contactgegevens en informatie over hoe je een afspraak kunt maken.