Moleculaire Biologie van de Cel

Cursuscode
BMW33416
10WKN
7.5EC
2PER
adSLOT
Korte omschrijving

Het doel van deze cursus is studenten inzicht te geven in de moleculen, structuren en processen die van belang zijn bij het functioneren van de cel. In het laatste deel van de cursus wordt hier (theoretisch) aan gewerkt via primaire literatuur en het bedenken van vervolgonderzoek.

Inschrijven:

www.uu.nl/osirisstudent

Niveau

3 (gevorderd)