Klachtenregeling

Informele klachten kunnen worden ingediend via het studie-informatiepunt. Denk hierbij aan klachten over de voorzieningen of de onderwijsruimten. Klachten over het onderwijs kunnen vaak worden opgelost door rechtstreeks met de veroorzaker van het probleem te gaan praten. Klachten over tentamens of cijfers kunnen bij de Examencommissie worden ingediend.

Formele klacht

Als de klacht ernstig is of het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de student een formele klacht indienen. Hiervoor is een Universitair klachtenloket in het leven geroepen. Dit loket is te bereiken via http://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep. Deze klacht zal uiteindelijk in behandeling worden genomen door de klachtencoördinator van de opleiding (zie onderstaand).

Meer informatie over de Universitaire klachtenregeling is te vinden in het Studentenstatuut.