Studeren met een functiebeperking

Als je een handicap of chronische ziekte hebt, kun je speciale voorzieningen aanvragen ter ondersteuning van je studie. Bijvoorbeeld bij:

  • Visuele, auditieve en motorische beperkingen
  • Dyslexie
  • Chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS etc.).

Neem contact op met de studieadviseur om je situatie te bespreken en te bepalen welke ondersteuning mogelijk is. Heb je een medische verklaring? Neem die dan mee naar je afspraak met de studieadviseur. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen!

Meer informatie kun je hier vinden:
http://students.uu.nl/praktische-zaken/begeleiding-en-advies/handicap-of-chronische-ziekte

Handicap + studie

Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Meer informatie:

Handicap + studie
Postbus 1585
5200 BP ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 – 680 0783
E-mail: algemeen@handicap-studie.nl
www.handicap-studie.nl