Partneruniversiteiten

Er zijn facultaire uitwisselingscontracten gesloten met een aantal buitenlandse opleidingen Biomedische wetenschappen: die van de Universiteit van Lund (Zweden), Universiteit van Tromsø (Noorwegen) en de Nationale Universiteit van Singapore (Singapore). Deze contracten vergemakkelijken de uitwisseling van studenten. De examencommissie heeft bijvoorbeeld al naar de vakken bij deze universiteiten gekeken.

Aanmelding

De aanmelding start in Osiris-Student. Het International Office van het UMC Utrecht is verantwoordelijk voor de inschrijvingsprocedure, meer informatie hierover kan worden gevonden op de Blackboard community ‘UMCU BMW Study Abroad’. Kijk in ieder geval naar het Stappenplan Study Abroad en naar de Procedure BEC die je kunt vinden onder 'Voorwaarden en een 'Study Plan' maken'.

Als je naar het buitenland wilt, kan je jezelf ook aanmelden voor een plaats bij één van de centrale universitaire partners van de Universiteit Utrecht. Deze partners bieden niet altijd passende cursussen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om een selectie van cursussen te maken en deze voor te leggen aan de Bachelor Examencommissie. De aanmelding geschiedt via Osiris-student en de toewijzing van plaatsen is de verantwoordelijkheid van het centrale International Office van de universiteit. Voor meer informatie kijk je op http://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland. Alle UU partneruniversiteiten staan hier (http://students.uu.nl/exchange-bestemmingen) op een rijtje.