Voorwaarden en een 'study plan' maken

Kies je er als student Biomedische wetenschappen voor om tijdens je studie een semester van je BSc examenprogramma te studeren in het buitenland, dan dien je hiervoor toestemming van de Bachelor Examencommissie (BEC) te verkrijgen. Je kunt in dat geval de buitenlandse cursussen opnemen in je profileringsruimte (45 ECTS). De BEC beoordeelt cursussen zo zorgvuldig mogelijk en vraagt daarbij advies van inhoudsdeskundige docenten waar nodig. Daarbij wordt vastgesteld wat het niveau van de cursus is, hoeveel ECTS de cursus waard is en of er een mogelijke overlap bestaat met Utrechtse BMW-cursussen.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Je staat als voltijdstudent ingeschreven bij de Universiteit Utrecht tijdens je uitwisseling.
  • Je moet de vakken die je in het buitenland volgt, inbrengen in je studieprogramma.

Studie aan een buitenlandse universiteit wordt afgeraden in geval van een studievertraging met één of meer openstaande verplichte (rode) cursussen. Je zult die dan namelijk na verblijf in het buitenland nog verplicht (opnieuw) moeten volgen (zie de OER artikel 4.5, lid 4 en 5) en daardoor zo goed als zeker minstens een half jaar studievertraging oplopen.

 

Om je aan te melden voor een uitwisseling, moet je een study plan opstellen en door de Bachelor Examencommissie laten goedkeuren. Dit betreft een voorlopige goedkeuring, met oog op vaak voorkomende latere wijzigingen (zie Definitief study plan). Maak, zodra je weet welke cursussen je wilt gaan volgen, een afspraak met de studieadviseur. Samen kunnen jullie dan kijken naar je voorgenomen study plan.

Vaak is het onmogelijk om van tevoren exact uit te vinden welke cursussen worden aangeboden. Stel in dit geval een plan op waarin je aangeeft welke richting je op wilt op basis van de informatie die je wel hebt gevonden. Om je study plan te maken, vul je het formulier in dat je hier kan downloaden:

Study plan BMW_uitgaand91.59 KB

Het concept study plan dient te worden ondertekend door het International Office, voordat je het uploadt in Osiris voor je aanmelding. Dit betreft nog geen definitief studieprogramma, omdat meestal nog niet bekend is of je geplaatst kan worden in deze cursussen.