Procedure en diploma-uitreiking

De examencommissie controleert je studievoortgang wanneer het cijfer van het Researchproject (plus) in Osiris staat. Indien je dan voldoet aan de exameneisen krijg je bericht van afstuderen. Je mag altijd zelf contact opnemen met de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl) wanneer je zelf denkt dat je voldoet aan de exameneisen. De examencommissie zal dan jouw studievoortgang bespreken.

Als datum voor het examen geldt de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat je aan de eisen van het examenprogramma hebt voldaan. De diploma-uitreiking is tweemaal per jaar in september en maart.

Let op: afstuderen betekent niet dat je ook uitgeschreven wordt. Dat moet je zelf doen nadat je examendatum officieel is vastgesteld. Ook moet je jezelf aanmelden voor de diploma-uitreiking.

Zodra al je resultaten in Osiris staan (niet eerder), kún je je voor de bacheloropleiding uitschrijven -dit hóeft echter niet-. Staat je laatste resultaat op 31 augustus nog niet in Osiris, dan moet je je herinschrijven voor de bacheloropleiding!

Let op! Je kunt je op z'n vroegst uitschrijven per de eerste van de maand volgend op je examendatum en je moet dit doen vóór deze datum. Dus is je examendatum bijvoorbeeld 30 april en wil je je per 1 mei uitschrijven? Dan moet je dit uiterlijk 30 april doen. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Kijk hier voor meer informatie over uitschrijven.

Tweemaal per jaar (in september en in maart) vinden de diploma-uitreikingen plaats in de aula van het Academiegebouw. Wil je hierbij aanwezig zijn, lever het opgaveformulier diploma-uitreiking55 KB uiterlijk 4 weken voor de diploma-uitreiking in bij de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl). 

De komende diploma-uitreikingen zijn gepland op:

  • 11 maart 2020, 17.00 - 18.00 uur
  • 17 september 2020, 17.30 - 20.30 uur
  • 10 maart 2021, 17.30 - 18.30 uur
  • 16 september 2021, 17.30 - 21.00 uur

Plaats: Aula Academiegebouw, Domplein Utrecht

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald ná 1995. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma vóór 1995 behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor informatie over verificatie van opleidingsgegevens voor bedrijven.