Studeren na je bachelor

Na de bachelor moet je als student opnieuw kiezen: doorgaan met een specialistische/beroepsvoorbereidende masteropleiding of uitstromen naar het beroepenveld, al dan niet tijdelijk.

Graduate School of Life Sciences (GSLS)

De Utrecht Graduate School of Life Sciences organiseert een groot aantal tweejarige masterprogramma’s die direct in het verlengde liggen van de bacheloropleiding. Kijk hier voor meer informatie.

Universiteit Utrecht

Voor alle masters van de Universiteit Utrecht zie http://www.uu.nl/masters/. Let op of je vooropleiding aansluit bij de toelatingseisen.

Buiten de UU

Je kunt natuurlijk ook op zoek naar masters buiten de Universiteit Utrecht. Op de website van het Biomedisch Studentenoverleg is een mastermenukaart te vinden. Hierop staan alle biomedische masters in Nederland die je kan volgen met een bachelordiploma Biomedische wetenschappen.