Cum laude afstuderen

Zoals vastgesteld in de OER moet je voldoen aan de volgende voorwaarden om cum laude voor de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen te kunnen afstuderen:

  • Voor de onderdelen van de bacheloropleiding is een gewogen gemiddelde van tenminste het onafgeronde cijfer 8,0 behaald;
  • In de loop van de studie is maximaal één onderdeel overgedaan;
  • Voor maximaal 60 studiepunten zijn vrijstellingen verkregen;
  • Er is geen beslissing van de examencommissie (als bedoeld in artikel 5.14 lid 4 onder B van de OER) inhoudend dat de student vanwege vastgestelde fraude/plagiaat niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum laude).
  • Het bachelorexamen is binnen vier jaar behaald.

De examencommissie kan in bijzondere gevallen van deze beginselen afwijken.