Procedure en diploma-uitreiking

Wanneer het cijfer van het Researchproject (plus) in Osiris staat, controleert de Examencommissie je studievoortgang. Indien je dan voldoet aan de exameneisen krijg je bericht van afstuderen. Je mag altijd contact opnemen met de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl) wanneer je zelf denkt dat je voldoet aan de exameneisen. De examencommissie zal dan jouw studievoortgang bespreken.

Als datum voor het examen geldt de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat je aan de eisen van het examenprogramma hebt voldaan. De diploma-uitreiking is tweemaal per jaar: in september en in maart.

Let op: wanneer je bent afgestudeerd word je niet automatisch uitgeschreven. Dat moet je zelf doen, nadat je examendatum officieel is vastgesteld. Ook moet je jezelf aanmelden voor de diploma-uitreiking.

Je kunt je pas uitschrijven als de examencommissie het bachelorexamen heeft vastgesteld (en je een examendatum hebt). Staat je laatste resultaat op 31 augustus nog niet in Osiris, dan moet je je herinschrijven voor de bacheloropleiding. Alle informatie over uitschrijven is te vinden op de website van de universiteit.

Let op! Je kunt je op z'n vroegst uitschrijven per de eerste van de maand volgend op je examendatum. Je moet dit doen vóór deze datum. Dus is je examendatum bijvoorbeeld 30 april en wil je per 1 mei uitgeschreven zijn? Dan moet je dit uiterlijk 30 april aangeven. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

De diploma-uitreiking vindt tweemaal per jaar (in september en in maart) plaats in de aula van het Academiegebouw. Wil je hierbij aanwezig zijn, lever het Aanvraagformulier diploma-uitreiking BMW.xlsx38.52 KBuiterlijk 4 weken voor de diploma-uitreiking in bij de examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl). 

De komende diploma-uitreikingen zijn gepland op:

  • 9 maart 2022, 16.45 - 18.00 uur
  • 15 september 2022, 16.00 - 20.00 uur

Plaats: Aula Academiegebouw op het Domplein (Utrecht)

Een verklaring van een behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald ná 1995. Beschik je niet over DigiD of heb je je diploma vóór 1995 behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor informatie over verificatie van opleidingsgegevens voor bedrijven.