Voorwaarden voor afstuderen

Om te mogen afstuderen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je stond ten tijde van het afleggen van de toetsen ingeschreven voor de opleiding;
  • Je hebt in totaal minimaal 180 studiepunten behaald, waarvan 45 studiepunten (in de major en profileringsruimte) op gevorderd niveau (niveau 3);
  • Je hebt 135 studiepunten aan majorgebonden cursussen, waarvan 75 studiepunten van de verplichte (rode) cursussen met succes afgerond;
  • Je hebt binnen je major tenminste 15 studiepunten behaald die betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van de biomedische wetenschappen. (Project 1, Project 2 en Onderzoeksmethoden voldoen aan deze eis);
  • Je moet minimaal 5 majorgebonden keuze cursussen hebben behaald. Daartoe behoort in ieder geval de cursus Moleculaire Biologie van de Cel (of Membraanbiologie/Signaaltransductie);
  • Je moet in je majorgebonden keuzeruimte het Researchproject (15 studiepunten) of het Researchproject Plus (22,5 studiepunten) met succes hebben afgerond;
  • Je moet tenminste 75 studiepunten in de major op verdiepend (niveau 2) of gevorderd niveau (niveau 3) hebben behaald, waarvan tenminste 30 studiepunten op gevorderd niveau;
  • Je moet tenminste 45 studiepunten hebben behaald in je profileringsruimte, waarvan tenminste 15 studiepunten op verdiepend (niveau 2) of gevorderd niveau (niveau 3);
  • Minimaal tweederde van het onderwijsprogramma moet zijn gehaald via onderdelen verzorgd door de Universiteit Utrecht. Onderdelen die tijdens de opleiding buiten de Universiteit Utrecht behaald worden, kunnen uitsluitend met voorafgaand aan de cursus verleende toestemming van de Examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de student;
  • Je studieloopbaanontwikkeling (SLO) is als voldoende beoordeeld.

Indien onderdelen inhoudelijk geheel of gedeeltelijk overlappen, kan de Examencommissie de inbreng van deze onderdelen voor het examen beperken door aftrek van studiepunten naar rato van de overlap. 

Let op: cursussen van andere opleidingen gelden niet als majorgebonden (verplichte of vrije) keuzecursussen, behalve na toestemming van de Examencommissie!

Voor de officiële en volledige beschrijving van de voorwaarden, zie artikel 3.4 - 3.7 en 6.1 van de OER.