Studieadviseur

Bij de studieadviseurs kun je niet alleen terecht voor studie-inhoudelijke zaken, maar ook voor minder inhoudelijke zaken, zoals studieplanning, exameneisen, ingangs- en toelatingseisen van de masterprogramma’s. Daarnaast vormen zij het adres voor je vragen en problemen rond studiemotivatie, studiestaking, overstap naar een andere studierichting, studievertraging, vrijstellingen, afstudeersteun, studiefinanciering, studeren in het buitenland, en meer. Bij specifieke vragen of persoonlijke problemen kan de studieadviseur je naar de juiste instantie doorverwijzen. Als je door persoonlijke problemen of ziekte studievertraging oploopt, raden wij je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een studieadviseur.

Afspraak inplannen

Het is mogelijk om een afspraak op locatie, een online afspraak of een telefonische afspraak te maken met één van de studieadviseurs. Voor BMW zijn dit Jaco de Fockert-Koefoed, Ineke Steenhoek en Juliëtte Schouten (tijdelijke vervanging van Annemoon Bregt). Je kunt in het online planningssysteem kiezen voor het type afspraak van je voorkeur. 

Tip: wanneer je kiest voor een afspraak via MS Teams of een telefonische afspraak is er een kans dat je eerder aan de beurt bent.

Plan online een afspraak in met een van de studieadviseurs. Mocht de link niet werken, neem dan deze URL over in jouw browser: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_BMW

Inloopspreekuur

Het is ook mogelijk om met (korte) vragen binnen te lopen bij ons inloopspreekuur. Het spreekuur is op maandag t/m vrijdag van 12.30 - 13.30 uur, in het UMC Utrecht C.01 (zie hieronder).

Telefonisch spreekuur

Naast het inloopspreekuur houden we driemaal per week een telefonisch spreekuur. Je kunt ons op maandag van 16.00 - 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 15.00 - 16.00 uur bereiken via 06-15198800. Je wordt dan in een digitale wachtrij geplaatst.

E-mail

Natuurlijk kun je ons ook bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. We proberen binnen 5 werkdagen een reactie te geven. Geef altijd aan van welke opleiding je bent en wat je studentnummer is. Indien je een urgente vraag hebt, geef dit aan in het onderwerp van het bericht.

LET OP: NIEUWE LOCATIE VANAF 19 APRIL 2022!

Vanaf dinsdag 19 april vinden onze afspraken op locatie en het inloopspreekuur plaats in het UMC Utrecht. We zitten in C.01.3.22, C.01.3.23, C.01.3.24.

 • Jaco de Fockert-Koefoed

  Studieadviseur
 • Annemoon Bregt

  Studieadviseur/International Officer
  Phone number
  06-15198800
  Visiting address
  UMC Utrecht
  C.01.3.22, C.01.3.23, C.01.3.24
 • I. Steenhoek

  Ineke Steenhoek

  Studieadviseur
 • Juliëtte Schouten

  Studieadviseur/Beleidsmedewerker BMW