Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator

Heb je tijdens je studie of stage te maken met ongewenste omgangsvormen? Dan is het belangrijk dat je dit bespreekt met iemand die je kunt vertrouwen.

Ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: "Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privésfeer." Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon, studieadviseur of klachtencoördinator kan je hierbij helpen. Voor alle genoemde personen geldt dat ze vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht omgaan en het niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Studieadviseurs

Dit zijn Jaco de Fockert-Koefoed, Annemoon Bregt (tijdelijk vervangen door Juliëtte Struyk-Schouten) en Ineke Steenhoek. De studieadviseurs zijn te bereiken via adviseurs@umcutrecht.nl. Bij hen kun je niet alleen terecht voor een gesprek, maar ook voor een advies over welke vertrouwenspersoon het meest geschikt is om jouw klachten mee te bespreken.

Vertrouwenscontactpersoon studenten

Wij zijn Soumaya en Bastiaan en zijn sinds kort vertrouwenscontactpersonen voor Biomedische Wetenschappen.

Ik (Soumaya) ben in 2020 begonnen met de studie Biomedische Wetenschappen. Ik heb het bij deze studie erg naar mijn zin en hoop dit voor andere studenten ook te kunnen vergemakkelijken. Ik probeer dit te bereiken door met mijn rol als vertrouwenscontactpersoon een aanspreekpunt te vormen waar iedereen in een informele setting terecht kan. Je kunt mij bereiken via soumaya.vcp@gmail.nl.

En ik (Bastiaan) ben in 2016 begonnen met de studie Biomedische Wetenschappen. Na vijf leuke jaren studeren heb ik in 2021 de bachelor afgerond. In al mijn jaren als bachelorstudent heb ik de meeste hoeken van de opleiding wel meegemaakt en een hoop ervaringen opgedaan. Al deze kennis wil ik graag gebruiken en delen om anderen ook vooruit te helpen. Dit doe ik in de rol van vertrouwenscontactpersoon. Je kunt mij bereiken via bastiaan.vcp@gmail.com.

Vertrouwenspersoon UMCU / UU

Volg je op dit moment een stage in een andere organisatie dan het UMC Utrecht of de Universiteit Utrecht? Dan kun je ook contract opnemen met de vertrouwenspersoon van die organisatie. Een bijkomend voordeel hiervan is dat een vertrouwenspersoon die verbonden is aan de organisatie waarin het voorval plaatsvond, kan helpen om te voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt. We hopen dat je jouw ervaring daarnaast ook wilt aankaarten bij onze eigen vertrouwenspersonen, zodat we de leeromgeving(en) kunnen verbeteren.

Hier vind je meer informatie over de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag bij de Universiteit Utrecht.

 

Klachtencoördinator

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je dit bespreken met de klachtencoördinator. Een klacht kan betrekking hebben op een gedraging tegenover jou. De klachtencoördinator treedt in eerste instantie op als bemiddelaar. Levert bemiddeling niets op, dan legt de klachtencoördinator de klacht voor aan de klachtencommissie van de opleiding welke de klacht beoordeelt t.a.v. de gedraging (onheuse bejegening). Je wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan.

De klachtencoördinator voor BMW is mevr. Elly Holthuizen. Zij is te bereiken via klachtencoordinatorBMW@umcutrecht.nl

Handreiking 'Ongewenst gedrag' voor studenten 

Het bureau Ombuds- en Vertrouwenszaken heeft een handreiking opgesteld die je kunt raadplegen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Deze handreiking geeft een overzicht van de verschillende personen bij wie je in deze situatie terecht kunt. Zie daarvoor ook het kopje 'Contactinformatie' onderaan deze pagina. 

Handreiking Ombuds- en Vertrouwenszaken156.18 KB