Leerlijnen

Een leerlijn is een thema of vaardigheid die in meerdere cursussen terugkomt (en dus cursusoverstijgend is). De opleiding kent momenteel vier leerlijnen:

In de opleiding Biomedische wetenschappen wordt er veel geoefend met het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals practicumverslagen, literatuurstudies en onderzoeksvoorstellen. Deze zijn bedoeld om peers en/of het grote publiek te informeren over onderzoek. De leerlijn Academisch Schrijven zorgt ervoor dat schrijfopdrachten in de bachelor beter op elkaar worden afgestemd. 

Een opleidingsbrede handleiding voor academisch schrijven is te vinden in het hoofdmenu van de studiegids.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Krijn Vrijsen.

Je leert wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die door biomedische kennis aangejaagd worden te duiden, door ze vanuit verschillende perspectieven (anders dan vakinhoudelijk) te onderzoeken.

De leerlijn Oog voor Impact bouwt voort op de leerlijn Professionele Wetenschappelijke Integriteit en Ethiek (PWI&E). Via deze leerlijn maak je kennis met de maatschappelijke en ethische aspecten van biomedisch onderzoek. Daarnaast leer je een wetenschappelijk integere en constructief-kritische houding te ontwikkelen.

Maatschappelijke impact

Oog voor Impact geeft extra aandacht aan de maatschappelijke impact van biomedische innovaties en onderzoek. Een van de doelen is om je een bredere blik te laten ontwikkelen door je kennis te laten maken met perspectieven buiten het vakinhoudelijke perspectief. Oog voor Impact is erop gericht om je te laten nadenken over de verantwoordelijkheden van een biomedische wetenschapper, buiten het verrichten van goed onderzoek. Daarnaast rust de leerlijn je toe om actief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat.

Neem voor meer informatie contact op met owcovi@umcutrecht.nl of Marc van Mil.

In de leerlijn Data Science leer je over wetenschappelijke methoden om biomedische onderzoeksdata te organiseren en te analyseren. In de leerlijn komen alle aspecten van de onderzoeks- en datacyclus aan bod.

Onderzoeksontwerp en data-analyse

Je leert hoe je een goede onderzoeksvraag en onderzoeksontwerp opzet, hoe je data kunt verzamelen en verwerken, en hoe je aan de hand van statistische analyses betekenisvolle conclusies kunt trekken. Met behulp van statistiek- en programmeersoftware zoals R en Python leer je (grote) datasets te organiseren en analyseren. Je gaat daarbij bijvoorbeeld aan de slag met genomics- en transcriptomics-data en machine learning.

'Goede' wetenschap

Daarnaast leer je methodologische en statistische aspecten van wetenschappelijke artikelen te lezen en te analyseren. Ook maak je kennis met de principes van goede wetenschap omtrent data science. Zo zullen bijvoorbeeld de internationale FAIR-principes aan bod komen, die stellen dat wetenschappelijke data Findable, Accessible, Interoperable en Reusable moeten zijn.

Cursussen

In de leerlijn Data science maak je dus kennis met het opzetten van je eigen onderzoek, het analyseren van onderzoeksdata en het kritisch lezen en evalueren van artikelen binnen het vakgebied. In het biomedische curriculum komt de leerlijn Data Science in veel cursussen aan bod, maar je vindt de leerlijn voornamelijk terug in de volgende cursussen: 

 • Genoom (verplicht) 
 • Oog voor Impact (verplicht) 
 • Onderzoeksmethoden (verplicht) 
 • Bio-informatica (verplicht) 
 • Advanced Bioinformatics (keuzecursus)  
 • Researchproject (verplicht, optioneel toepassen van data science) 

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van de leerlijn, John Meeuwsen, via J.A.L.Meeuwsen-2@umcutrecht.nl

In de leerlijn Onderzoeksvaardigheden, die verweven is met een groot aantal cursussen binnen alle jaarlagen van de bachelor BMW, staat de zogeheten onderzoekscyclus centraal.

Vanuit de leerlijn bieden we je de nodige achtergrondinformatie en handvatten om de verschillende fasen van deze onderzoekscyclus met succes te doorlopen. Binnen verschillende vakinhoudelijke (keuze)cursussen organiseren we één of meerdere activiteiten waarin je actief aan de slag gaat met bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksvraag, het ontwerpen van onderzoek en experimenten en/of het interpreteren van onderzoeksresultaten om zo (je eigen) onderzoeksvragen te beantwoorden. Op deze manier kun je de kennis en ervaring die je binnen de leerlijn Onderzoeksvaardigheden opdoet direct in de praktijk brengen bij het uitvoeren van de opdracht(en) voor de (keuze)cursus die je op dat moment volgt.

N.B. De leerlijn Onderzoeksvaardigheden hangt nauw samen met de andere leerlijnen, met name met de leerlijn Academisch Schrijven en de leerlijn Data Science. Er vindt dan ook actief afstemming plaats met deze en de andere leerlijnen.

Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren van de leerlijn, Krijn Vrijsen (K.R.Vrijsen@umcutrecht.nl) en Janine Geerling (J.J.Geerling@umcutrecht.nl).

 • Dr. Krijn Vrijsen

  Adviseur onderwijsinnovatie BMW
 • Dr. Marc van Mil

  Universitair hoofddocent BMW
 • Dr. John Meeuwsen

  Docent/onderzoeker BMW
 • Dr. Janine Geerling

  Onderwijsontwikkelaar/docent BMW