Programma BMW Academie

Het doel van de BMW Academie is om jou te ondersteunen bij het krijgen van inzicht in je academische en professionele ontwikkeling. Vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld academisch studeren, presenteren, schrijven, timemanagement en samenwerken. In de BMW Academie kijk je samen met medestudenten en tutor hoe je je eigen ontwikkeling positief kan beïnvloeden en welke mogelijkheden daarvoor binnen en buiten de opleiding zijn.

Contact
Je eerste aanspreekpunt is je tutor. Voor algemene vragen over de BMW Academie kan je terecht bij Monique Quaedackers, de centrale contactpersoon voor de BMW Academie.

Bijeenkomsten

Het belangrijkste onderdeel van de Academie zijn de bijeenkomsten met je tutorgroep en tutor. De bijeenkomsten zijn verplicht en staan in het rooster (zie https://mytimetable.uu.nl). Bij elk van deze bijeenkomsten staat steeds een vaardigheid centraal zoals presenteren, effectief studeren of inzicht in de onderzoekscyclus.

In het eerste jaar van je bachelor heb je acht bijeenkomsten, in het tweede jaar vijf bijeenkomsten en in het derde jaar drie bijeenkomsten. Kijk voor de actuele planning van de bijeenkomsten op MyTimetable

Jaar 1, 2020-2021

 1. Kennismaking opleiding en elkaar (begin september)
  • Eerste individuele tutorgesprek (kennismaking)
 2. Academisch leren (begin oktober)
 3. Presenteren (midden november)
  • Tweede individuele tutorgesprek (tussentijds BSA)
 4. Timemanagement (begin januari)
 5. Academisch schrijven (eind februari)
 6. Wat is wetenschap? (eind maart)
 7. Onderzoek in de praktijk (begin mei)
 8. Terug- en vooruitblik studie (mei/juni)

Jaar 2, 2020-2021

 1. Onderzoekscyclus (midden september)
 2. Presenteren (begin november)
 3. Stress en uitstelgedrag (begin januari)
 4. Samenwerken en feedback geven (maart)
 5. Academisch schrijven (mei)

Jaar 3, 2020-2021

 1. Intervisie + thema: keuzes maken (november)
 2. Intervisie + thema: afstemmen met groep (maart)
 3. Intervisie + thema: Researchproject (mei)

Gedurende de hele bacheloropleiding heb je een eerste aanspreekpunt: je tutor. Bij de tutor kan je terecht met vragen over je studie en studievoortgang. In het eerste jaar heb je in ieder geval twee gesprekken met elkaar. Daarnaast kun je altijd een afspraak maken wanneer je dat wilt.

Tijdens het gesprek kan het gaan over:

 • introductie: kennismaking met opleiding in brede zin, tutor en tutorgroep;
 • studievoortgang en studieadvies;
 • reflectie op feedback;
 • zelfontwikkeling, leerstijlen, leerdoelen, studieaanpak;
 • evaluatie van het eerste jaar (BSA);
 • oriëntatie op de keuzemogelijkheden binnen de major en in de profileringsruimte;
 • oriëntatie op vervolg in de bachelor;
 • oriëntatie op masteropleidingen en andere vervolgmogelijkheden.

Indien nodig kan de tutor jou doorverwijzen naar andere gekwalificeerde medewerkers binnen de opleiding BMW zoals de studieadviseurs, career officer of coaches.

Contact

Kijk hier voor de contactgegevens van alle tutoren.

In je tweede en derde jaar zijn er mogelijkheden om een aantal trainingen, workshops en voorlichtingen te volgen op het gebied van (academische) vaardigheden en voorbereiding op je carrière. Een overzicht van trainingen vind je hier

De BMW Academie heeft op Blackboard een community waaraan jij bent toegevoegd. In deze community vind je informatie over alle bijeenkomsten: de voorbereiding die van je wordt verwacht, het materiaal voor tijdens de bijeenkomsten en aanvullende informatie voor daarna. Ook kun je hier allerlei materiaal vinden over de verschillende vaardigheden zodat je hier gedurende je hele bachelor gebruik van kan maken. Dit is tevens de plaats waar jij je online dossier bijhoudt. Elke groepsbijeenkomst sluit je af met het uploaden van  één of meer actiepunten .  

Om je bachelordiploma te kunnen ontvangen moeten alle onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor het compleet maken van het online dossier ligt bij jouzelf.

 • Dr. Monique Quaedackers

  Coördinator BMW Academie / Beleidsmedewerker BMW