Studieloopbaanontwikkeling (SLO)

Let op: ben je in of na 2017 gestart met studeren? Dan volg je het programma van de BMW Academie. 

Het doel van SLO is om jou te leren studeren en om je te leren keuzes te maken. Door je inzicht te geven in jezelf, je capaciteiten en de mogelijkheden om je heen kan je een weloverwogen studiepadkeuze maken en je goed voorbereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding.

Contact
Je eerste aanspreekpunt is je tutor. De centrale contactpersoon voor SLO is Simone Schut.

Gedurende de hele bacheloropleiding heb je een eerste aanspreekpunt: je tutor. Bij de tutor kan je terecht met vragen over je studie en studievoortgang. Afhankelijk van welk jaar je bent gestart heb je een aantal gesprekken met elkaar. Hierbij kan het gaan over:

 • introductie: kennismaking met opleiding in brede zin, tutor en tutorgroep;
 • studievoortgang en studieadvies;
 • reflectie op feedback;
 • zelfontwikkeling, leerstijlen, leerdoelen, studieaanpak;
 • evaluatie van het eerste jaar (BSA);
 • oriëntatie op de keuzemogelijkheden binnen de major en in de profileringsruimte;
 • oriëntatie op vervolg in de bachelor;
 • oriëntatie op masteropleidingen en andere vervolgmogelijkheden

Indien nodig kan de tutor de student doorverwijzen naar andere gekwalificeerde medewerkers binnen de opleiding BMW zoals de studieadviseurs, career officer of coaches.

Contact

Kijk hier voor de contactgegevens van alle tutoren

Tutorgesprekken

Gedurende de hele bacheloropleiding heb je een eerste vaste aanspreekpunt: je tutor. Je voert in je eerste jaar minimaal twee gesprekken met elkaar en de jaren daarna minimaal 1 gesprek.

Bijeenkomsten

Op verschillende momenten in de drie jaren van je bachelor zijn er groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten ga je leren hoe je effectief kan studeren, hoe je aan je cv kan werken, krijg je inzicht in je kwaliteiten of krijg je voorlichting over mogelijke keuzes in de bachelor en daarna.

Je hebt als student ook de keuze uit een aantal trainingen op het gebied van academische vaardigheden die je kan volgen. Hiervan volg je er minimaal één. Ook biedt de opleiding je de mogelijkheid om in het derde jaar een gerichte sollicitatietraining te volgen.

Opdrachten

Daarnaast voer je opdrachten uit, soms gekoppeld aan een cursus zoals Organisme of Onderzoeksmethoden. Je gaat bijvoorbeeld een reflectie schrijven over de ontwikkeling van je verworven vaardigheden zoals mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, samenwerkingsvaardigheden en kritische leesvaardigheden. Je gaat ook leerdoelen opstellen en nadenken over je cursuskeuzes. Hierdoor word je gestimuleerd om je zelfinzicht te vergroten en je eigen studieloopbaan uit te werken. De tutor zal altijd feedback geven op je geschreven opdrachten.

Online dossier

Je gaat je online dossier bijhouden via een SLO community in Blackboard. Om in te loggen moet je gebruik maken van een Solis-ID en het bijbehorende wachtwoord. De verantwoordelijkheid voor de studieloopbaanontwikkeling en het compleet maken van het online dossier ligt bij jouzelf. Om je bachelordiploma te kunnen ontvangen moeten alle onderdelen met een voldoende beoordeeld zijn door je tutor.

Tutorgesprekken

Gedurende de hele bacheloropleiding heb je een eerste vaste aanspreekpunt: je tutor. Je voert in elk jaar minimaal twee gesprekken met elkaar.

Bijeenkomsten

Op verschillende momenten in de drie jaren van je bachelor zijn er groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten ga je leren hoe je effectief kan studeren, hoe je aan je cv kan werken, krijg je inzicht in je kwaliteiten of krijg je voorlichting over mogelijke keuzes in de bachelor en daarna.

Je hebt als student ook de keuze uit een aantal trainingen op het gebied van academische vaardigheden die je kan volgen. Hiervan volg je er minimaal één. Ook biedt de opleiding je de mogelijkheid om in het derde jaar een gerichte sollicitatietraining te volgen.

Opdrachten

Daarnaast voer je opdrachten uit, soms gekoppeld aan een cursus zoals Project 1, Organisme of Onderzoeksmethoden. Je gaat bijvoorbeeld een reflectie schrijven over de ontwikkeling van je verworven vaardigheden zoals mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, samenwerkingsvaardigheden en kritische leesvaardigheden. Je gaat ook leerdoelen opstellen en nadenken over je cursuskeuzes. Hierdoor word je gestimuleerd om je zelfinzicht te vergroten en je eigen studieloopbaan uit te werken. De tutor zal altijd feedback geven op je geschreven opdrachten

Online dossier

Je gaat je online dossier bijhouden via een SLO community in Blackboard. Dit was voorheen ‘Turnitin’ maar dit kunnen we helaas niet meer gebruiken. Als je hierover vragen hebt kun je mailen naar de SLO-coördinator Simone Schut.

Om in te loggen in Blackboard moet gebruik gemaakt worden van een Solis-ID en het bijbehorende wachtwoord. De eindverantwoordelijkheid voor de studieloopbaanontwikkeling en het compleet maken van het online dossier ligt bij jouzelf. Om een bachelordiploma te kunnen ontvangen moeten alle opdrachten en de tijdsinvestering  met een voldoende beoordeeld zijn door je tutor.

Je hebt een aantal tutorgesprekken in het 2e en 3e jaar. Net als van je gesprekken in het eerste jaar maak je gespreksverslagen die onderdeel uitmaken van je StudieLoopbaanOntwikkeling. Je houdt een SLO-dossier bij met daarin een overzicht van je studievorderingen, waaronder de verworven (academische) vaardigheden zoals mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, samenwerkingsvaardigheden en kritische leesvaardigheden. De voortgang van het SLO-dossier kan een onderdeel van het tutorgesprek vormen. De eindverantwoordelijkheid voor het SLO-dossier ligt echter bij jou zelf.

Je kan je elektronische portfolio bijhouden via Blackboard. Om in te loggen moet gebruik gemaakt worden van een Solis-ID en het bijbehorende wachtwoord.

 • Dr. Monique Quaedackers

  Coördinator BMW Academie / Beleidsmedewerker BMW