Curriculumoverzicht

Hieronder vind je het curriculumoverzicht voor studiejaar 2021/2022. Deze versie geldt voor alle studenten.

Let op: het is mogelijk dat sommige cursussen in een andere vorm worden gegeven of helemaal komen te vervallen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

Curriculum BMW 2021-2022.pdf131.68 KB

Hieronder vind je het curriculumoverzicht voor studiejaar 2020/2021. Er is een versie voor eerstejaarsstudenten (cohort 2020) en een versie voor de aankomende tweede-, derde en ouderejaars.

Curriculum BMW 2020-2021 - 1ejaars.pdf131.13 KB

 

Hieronder vind je het curriculumoverzicht voor studiejaar 2020/2021. Er is een versie voor de eerstejaarsstudenten en een versie voor de tweede-, derde en ouderejaarsstudenten.

Let op: het is mogelijk dat sommige cursussen in een andere vorm worden gegeven of helemaal komen te vervallen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

  • In periode 3 gaat de cursus Molecular Basis of Bacterial Infections niet door. 

Ten opzichte van het vorige studiejaar is de volgende cursus nieuw:

  • Oog voor Impact en Biostatistiek (verplichte cursus jaar 2, periode 3 AD) i.p.v. Statistiek en Epidemiologie 

201127 Curriculum BMW 2020-2021 - 2e en 3ejaars.pdf131.08 KB