Cursussen bij Bètawetenschappen en elders

In je profileringsruimte kan je ervoor kiezen om vakken bij een andere faculteit en zelfs een andere (buitenlandse) universiteit te volgen. Een groot aantal cursussen van de departementen Farmacie, Biologie en Scheikunde van de faculteit Bètawetenschappen is geschikt voor jou om te volgen. Hieronder vind je daar een overzicht van. Het hele cursusaanbod binnen de Universiteit Utrecht is te vinden via Osiris-student, www.uu.nl/osirisstudent.

Cursusplanner

Stel op een eenvoudige manier je vakkenpakket samen via de CursusPlanner van de Universiteit Utrecht: https://cursusplanner.uu.nl/

Buiten de UU

Voor cursussen buiten de Universiteit Utrecht dient de student contact op te nemen met de onderwijsorganisatie aldaar. Voor het volgen van majorgebonden keuzeonderwijs buiten de Universiteit Utrecht moet je vooraf toestemming krijgen van de examencommissie.

Enkele cursussen van de bacheloropleiding Biologie zijn opgenomen in het curriculumoverzicht, omdat ze een aantal plaatsen reserveren voor BMW studenten. Verder vind je hieronder een overzicht van interessante vakken van de faculteit Bètawetenschappen. Dit overzicht kan veranderen. Controleer altijd de actuele informatie over cursussen van de faculteit Bètawetenschappen op de CursusPlanner (https://cursusplanner.uu.nl/).

Let op mogelijke overlap

De studieadviseurs kunnen je eventueel helpen bij het samenstellen van je vakkenpakket. Let er hierbij op dat er niet te veel overlap mag zijn tussen eerder gevolgde of nog te volgen (BMW) cursussen en een vak dat je elders zou willen volgen. In bijlage 3 van de OER vind je meer informatie over welke cursussen elkaar uitsluiten. Neem ook altijd contact op met de cursuscoördinator om te vragen of je als BMW student kunt deelnemen aan de cursus.

Aanmelding voor onderstaande cursussen gaat via Osiris of het Studiepunt van de betreffende opleiding.

Je kunt ook een educatieve minor bij de faculteit Bètawetenschappen volgen, meer informatie daarover vind je hier

Schema beta-cursussen 2019-2020.pdf18.46 KB

In periode 4 biedt de opleiding Geneeskunde een aantal keuzecursussen aan in zowel de AD- als de BC-timeslot. Het aanbod varieert ieder jaar, bekijk daarom de laatste informatie in de keuzegids 2019-2020 voor niet-GNK-studenten. Je vindt de keuzegids hier.

De keuzecursussen die toegankelijk zijn voor bijvakkers kun je vinden in Tabel 4 van de keuzegids. Om je als niet-Geneeskunde student voor een keuzecursus Geneeskunde in te schrijven, moet je het inschrijfformulier 'inschrijfformulier voor niet GNK-studenten' downloaden, je vindt het formulier hier. Mail het ingevulde formulier vervolgens naar gnk.ba.keuzecursus@umcutrecht.nl.

Na de indeling van Geneeskundestudenten worden de bijvakkers na 1 december 2019 op volgorde van inschrijving geplaatst zolang er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn. Bijvakkers dienen zich wel te realiseren dat er een 80% aanwezigheidsplicht geldt voor al het contactonderwijs. 

Een deel van je profileringsruimte kun je eventueel ook aan een universiteit in het buitenland volgen. Je studieadviseur en het International Office kunnen je helpen bij het samenstellen van een geschikt vakkenpakket. Dit vakkenpakket moet vooraf door de examencommissie worden goedgekeurd. Het is dus belangrijk dat je je vroegtijdig gaat oriënteren op een mogelijk vakkenpakket als je van plan bent om naar het buitenland te gaan.

In juni en oktober verzorgt de opleiding samen met het International Office voorlichtingsbijeenkomsten over studeren in het buitenland.

Voor meer informatie kijk je op de studiegids bij 'Internationale ervaring opdoen' of begin alvast met oriënteren

Arbeidsmarktoriëntatie

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: de invulling van je profileringsruimte, de keuze voor een masteropleiding, en daarna een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, etc. De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De faculteit Bètawetenschappen biedt een aantal cursussen aan waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt. De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaarsstudenten vanaf periode 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je dit verder invullen in de vorm van vervolgcursussen, stages en/of een minor. De cursussen zijn:

Op niveau 2:

Meer informatie over de te volgen cursussen vind je hier.

Duurzaamheid

Bij de faculteit Geowetenschappen kun je de cursus Sustainability, Health and Medical Technology volgen, een niveau 3 cursus gegeven in periode 1 (GEO3-2266).