Cursussen bij Bètawetenschappen en elders

In je profileringsruimte kan je ervoor kiezen om vakken bij een andere faculteit en zelfs een andere (buitenlandse) universiteit te volgen. Een groot aantal cursussen van de departementen Farmacie, Biologie en Scheikunde van de faculteit Bètawetenschappen is geschikt voor jou om te volgen. Daarnaast bieden o.a. de opleiding Geneeskunde, de faculteit Geowetenschappen en Studium Generale cursussen aan. Hieronder vind je een overzicht van cursussen die openstaan voor BMW-studenten. Het hele cursusaanbod binnen de Universiteit Utrecht is te vinden via Osiris-student: www.uu.nl/osirisstudent.

Let op mogelijke overlap

De studieadviseurs kunnen je helpen bij het samenstellen van je vakkenpakket. Let er hierbij op dat er niet te veel overlap mag zijn tussen eerder gevolgde of nog te volgen (BMW-)cursussen en een vak dat je elders zou willen volgen. In bijlage 3 van de OER vind je meer informatie over welke cursussen elkaar uitsluiten. Neem ook altijd contact op met de cursuscoördinator om te vragen of je als BMW-student kunt deelnemen aan de cursus.

Inschrijfperiodes

Let op: sommige opleidingen hanteren een andere inschrijfperiode dan BMW. Oriënteer je dus op tijd als je een cursus elders wilt volgen!

Cursusplanner

Stel op een eenvoudige manier je vakkenpakket samen via de CursusPlanner van de Universiteit Utrecht: https://cursusplanner.uu.nl/

Buiten de UU

Voor cursussen buiten de Universiteit Utrecht dient de student contact op te nemen met de onderwijsorganisatie aldaar. Voor het volgen van majorgebonden keuzeonderwijs buiten de Universiteit Utrecht moet je vooraf toestemming krijgen van de examencommissie.

Enkele cursussen van de bacheloropleiding Biologie zijn opgenomen in het curriculumoverzicht, omdat ze elk jaar een aantal plaatsen reserveren voor BMW-studenten. Verder vind je hieronder een overzicht van interessante vakken van de gehele faculteit Bètawetenschappen. Dit overzicht kan veranderen. Controleer altijd de actuele informatie over cursussen van de faculteit Bètawetenschappen op de CursusPlanner (https://cursusplanner.uu.nl/).

Aanmelding voor onderstaande cursussen gaat via Osiris of het Studiepunt van de betreffende opleiding.

Je kunt ook een educatieve minor bij de faculteit Bètawetenschappen volgen. Meer informatie daarover vind je hier

Schema bèta-cursussen 2021-2022.pdf71.35 KB

In periode 4 biedt de opleiding Geneeskunde een aantal keuzecursussen aan in zowel het AD- als het BC-timeslot. Het aanbod varieert ieder jaar. Bekijk daarom de laatste informatie in de keuzegids 2020-2021 voor niet-GNK-studenten.

De keuzecursussen die toegankelijk zijn voor bijvakkers kun je vinden in Tabel 4 van de keuzegids. Om je als niet-Geneeskunde student voor een keuzecursus Geneeskunde in te schrijven, moet je het inschrijfformulier 'inschrijfformulier voor niet GNK-studenten' downloaden. Je vindt dit formulier hier. Mail het ingevulde formulier vervolgens naar gnk.ba.keuzecursus@umcutrecht.nl.

Na de indeling van Geneeskundestudenten worden de bijvakkers op volgorde van inschrijving geplaatst. Let op: dit gebeurt zolang er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn. Bijvakkers dienen zich wel te realiseren dat er een 80% aanwezigheidsplicht geldt voor al het contactonderwijs. 

Keuzecursus Covid-19 en Society

In januari 2020 veranderden onze levens en samenlevingen op een schaal die we nog niet
eerder hadden meegemaakt: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde de
uitbraak van de coronavirusziekte (COVID-19) als een volksgezondheidsnoodsituatie van
internationale zorg.

Binnen enkele maanden hadden bijna alle landen ter wereld gevallen gemeld en werd er
volksgezondheidsbeleid uitgevaardigd dat het dagelijks leven van mensen, samenlevingen en
wereldwijde interacties beïnvloedt. In dit keuzevak van tien weken wordt de huidige COVID-19-uitbraak vanuit een interdisciplinair perspectief besproken. We analyseren de (bio)medische dimensies, perspectieven uit de sociale wetenschappen en opvattingen uit de geesteswetenschappen.

Het uitgangspunt van de cursus heeft betrekking op drie belangrijke vragen:

  1. Hoe zijn gedrag en gezondheid met elkaar verbonden, wat hebben we geleerd van COVID-19 en zijn we klaar voor de volgende grote gezondheidsproblemen?
  2. Hoe werkt onze gezondheidszorg?
  3. Gezondheidseconomie: hoe houden we de zorg betaalbaar en duurzaam?

De keuzecursus zal er als volgt uit zien:

  • Studielast 200 SBU, 7,5 EC
  • 20 uur per week, gedurende 10 weken
  • De start- en einddatum van de cursus in studiejaar 2021-2022 zijn nader te bepalen.

Aanmelden kan via Roos de Jonge (r.r.dejonge-4@umcutrecht.nl). 

Meer informatie over de cursus: Informatie keuzecursus Covid-19 en Society.pdf111.94 KB

 

Je kunt eventueel een deel van je profileringsruimte aan een universiteit in het buitenland volgen. Je studieadviseur en het International Office kunnen je helpen bij het samenstellen van een geschikt vakkenpakket. Dit vakkenpakket moet vooraf door de examencommissie worden goedgekeurd. Als je van plan bent om naar het buitenland te gaan is het dus belangrijk dat je je vroegtijdig gaat oriënteren op een mogelijk vakkenpakket.

In juni en oktober verzorgt de opleiding samen met het International Office voorlichtingsbijeenkomsten over studeren in het buitenland. De eerstvolgende bijeenkomst is op 25 oktober 2021. Er wordt hier dieper op het aanmeldingsproces ingegaan. 

Voor meer informatie kijk je op de studiegids bij 'Internationale ervaring opdoen'. Of begin alvast met oriënteren!

Tijdens je studie maak je voortdurend keuzes: niet alleen voor de invulling van je profileringsruimte, maar ook voor een masteropleiding, een promotie, een traineeship, een lerarenopleiding, etc. De keuzes die je nu maakt zijn medebepalend voor je verdere loopbaan. De faculteit Bètawetenschappen biedt een aantal cursussen aan waarin je arbeidsmarktgerichte vaardigheden ontwikkelt en waarin je kunt ervaren in welk soort beroepsomgeving je je thuis voelt. De oriëntatiecursussen zijn toegankelijk voor eerstejaarsstudenten vanaf periode 3 en voor ouderejaars. In je tweede en derde jaar kun je verder vormgeven aan je oriëntatie door middel van vervolgcursussen, stages en/of een minor.

De oriëntatiecursussen zijn:

Educatie en communicatie

Filosofie en ethiek

Business en consultancy

Beleid

Meer informatie over de te volgen cursussen vind je hier.

BMW en duurzaamheid hebben meer met elkaar te maken dan je zou denken. Zo verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie tussen 2030 en 2050 jaarlijks 250.000 extra doden als gevolg van klimaatverandering (o.a. door luchtvervuiling, infectieziektes, hitte-stress en ondervoeding door mislukte oogsten). Tegelijkertijd zijn de gezondheidszorg en farmaceutische industrie erg vervuilend en is er in het verduurzamen van die sectoren dus veel gezondheidswinst te behalen. 

Als BMW'er kan je helpen bij technische innovaties in deze sectoren. Je kennis van de biologie kan hierbij dienen als inspiratiebron; een vakgebied dat biomimicry heet. In de cursus Natuurgebaseerd Ontwerpen maak je hier kennis mee.

Binnen BMW sluiten ook de cursussen One Health, Toxicologie en Oog voor Impact aan op het thema duurzaamheid. Bij andere faculteiten staan de volgende cursussen open voor BMW'ers:

​Wil je je verder verdiepen in BMW en duurzaamheid? Kijk dan eens of de master Bio-Inspired Innovation, One Health of Toxicology & Environmental Health iets voor jou is. Wil je interdisciplinair aan de slag? Per september 2021 start de nieuwe master Global Challenges for Sustainability. Of volg de Summer School Futuring for Sustainability. Binnenkort komt er ook een interdisciplinaire minor Futuring for Sustainability beschikbaar. Daarnaast kan je voor je researchproject een thema kiezen op het raakvlak met duurzaamheid.

Extracurriculair kan je je met duurzaamheid bezighouden via o.a. de Green Future Promoters (de werkgroep duurzaamheid van Mebiose), het Green Team Studenten en het Green Office. Ook kun je schrijven voor Duurzame Student of bijvoorbeeld een Groen Traineeship volgen. Daarnaast focust de nieuw opgerichte samenwerking tussen de universiteiten van Utrecht, Wageningen, Eindhoven en het UMC Utrecht zich op duurzaamheid. Binnenkort kan je deelnemen aan interdisciplinaire challenges of in een studententeam aan de slag om een circulair ziekenhuis te ontwikkelen.

Heb je vragen over het bovenstaande? Wil je graag meedenken over duurzaamheid in de BMW-opleiding? Of ben je op zoek naar een stage op het raakvlak van BMW en duurzaamheid? Stuur dan een mail naar Anouk Schuren, beleidsmedewerker bij BMW.