Inschrijven cursussen

Voorafgaand aan het openstellen van de inschrijving voor BMW-cursussen ontvang je een e-mail van de afdeling Onderwijszaken. Daarin vind je de oproep om je in te schrijven voor een cursus in de volgende periode. Je kunt jezelf inschrijven voor cursussen binnen het BMW-curriculum, maar ook voor andere cursussen binnen en buiten de UU.

Inschrijven voor cursussen gaat over het algemeen via Osiris-student. Indien je je op een andere wijze voor een cursus moet inschrijven, word je daarvan per e-mail op de hoogte gesteld. Indien jij je inschrijft voor een cursus buiten de UU moet je vooraf toestemming vragen aan de Examencommissie. Houd hierbij rekening met een mogelijk verschil in onderwijsperiodes, waardoor er studievertraging zou kunnen ontstaan.

Binnen de UU is een aantal vaste inschrijfperiodes vastgesteld. De opleiding Biomedische wetenschappen hanteert vier inschrijfperiodes (let op: sommige andere opleidingen hebben gekozen voor een inschrijving per semester, bijv. periode 3 én 4 tegelijkertijd):

  • Cursusinschrijving periode 2: 20 september t/m 3 oktober 2021
  • Cursusinschrijving periode 3: 1 november t/m 28 november 2021
  • Cursusinschrijving periode 4: 31 januari t/m 27 februari 2022
  • Cursusinschrijving periode 1 (2022-2023): 30 mei t/m 26 juni 2022

Uiterlijk twee weken na de sluitingsdatum van de inschrijving ontvang je een e-mail met de definitieve plaatsing voor de cursus.

Ben je onverhoopt vergeten jezelf in te schrijven tijdens de reguliere inschrijfperiode en wil je toch nog een cursus bij BMW volgen, dan moet je dit melden via een e-mail aan Onderwijszaken (BachelorBMW@umcutrecht.nl). Dit kan uiterlijk tot één week voor aanvang van de cursus.

Veel cursussen hebben ingangseisen (zie cursusbeschrijvingen). Hieraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de cursus en de cursus met goed gevolg te kunnen afronden. Indien na plaatsing blijkt dat je niet aan de ingangseisen voldoet, kan de cursuscoördinator besluiten je de toegang tot de cursus te ontzeggen. Het is dus belangrijk om voorafgaand aan de inschrijving te controleren of je aan alle ingangseisen voldoet. Soms is het mogelijk om een deficiëntie in de benodigde kennis voorafgaand aan de cursus weg te werken. Neem hiervoor tijdig contact op met de cursuscoördinator.

Iedere cursus heeft een bepaalde capaciteit. Bij overschrijving van een cursus wordt er geloot en kan het dus voorkomen dat niet alle studenten voor hun eerste keus geplaatst kunnen worden. Als je niet bent geplaatst bij een cursus van je eerste keuze ontvang je een e-mail met een aantal opties voor andere cursussen waar nog wel plaats is. Om zoveel mogelijk studenten bij hun eerste keuze te kunnen plaatsen, gelden de volgende regels:

  • Geplaatste studenten die wegblijven bij een cursus zonder zich vooraf af te melden, worden bij vakken van een volgende periode onderaan de wachtlijst geplaatst.
  • Voor sommige cursussen wordt om een bevestiging van deelname gevraagd via Solis-mail. Indien een student hierop niet reageert, wordt de plaatsing geannuleerd en neemt een student van de wachtlijst de plaatsing over. 

Uitloting voor een cursus kan met name vervelend zijn als je jezelf optimaal wilt voorbereiden op een bepaald masterprogramma. Daarom is het 'jokersysteem' ingevoerd. Gedurende de gehele bacheloropleiding krijg je één joker tot je beschikking, die je eenmalig mag inzetten bij een BMW-cursus1 die je absoluut wilt volgen. Bij voldoende capaciteit zullen studenten die een joker hebben ingezet als eerste voor de cursus worden geplaatst. Bij onvoldoende capaciteit (meer ingezette jokers dan plaatsen) wordt er alsnog geloot binnen deze groep. Als jij een joker had ingezet. maar toch wordt uitgeloot, behoud je het recht op een joker.
Als je de joker wilt inzetten, dan dien je dit voor afloop van de inschrijfperiode via een e-mail aan te geven bij de afdeling Onderwijszaken.

Zie voor de volledige voorrangsregels rondom plaatsing en het gebruik van jokers artikel 4.4.6 & 4.5 van de OER.

1 Voor de cursus 'Communiceren via het DNA-lab' geldt dat er eerst een selectie op basis van geschiktheid plaatsvindt. Mochten er na de selectie meer geschikte kandidaten zijn dan plaatsen, dan kunnen de geselecteerde kandidaten hun joker inzetten om een gegarandeerde plek te krijgen. Indien er meer jokers zijn dan plaatsen wordt er alsnog geloot.

Het is voor jou als BMW-student mogelijk om een groot aantal UU-cursussen te volgen. Je kunt je over het algemeen inschrijven voor UU-cursussen via Osiris-Student. Bij de opleidingen Farmacie en Biologie kun je je aanmelden door een mail te sturen naar Onderwijszaken/Student Affairs van Biologie of Farmacie. Voor keuzecursussen bij Geneeskunde (jaar 2, periode 4) kun je je inschrijven m.b.v. een inschrijfformulier voor niet-GNK-studenten.

Met name cursussen van de faculteit Bètawetenschappen sluiten goed aan bij jouw voorkennis. Houd rekening met eventuele ingangseisen en met het feit dat er soms maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is voor studenten van andere opleidingen. Klik hier voor meer informatie over cursussen bij Bèta en elders aan de UU.

Let op: de inschrijfperiodes voor cursussen verschillen per UU-opleiding. Sommige opleidingen (o.a. Geneeskunde) hanteren een inschrijfperiode per semester (inschrijven voor periode 3 én 4 tegelijkertijd). Oriënteer je dus op tijd op cursussen elders en de bijbehorende inschrijfperiode!

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de opleiding (een aantal cursussen) elders in Nederland of in het buitenland te volgen.

Als niet-BMW student kun je je aanmelden voor een BMW-cursus door te mailen naar bachelorbmw@umcutrecht.nl. Je wordt dan geplaatst op de externe aanmeldingslijst. Uiterlijk twee weken na de sluiting van de inschrijvingsperiode wordt bekend of er voldoende plaats is voor externe studenten. Wij nemen dan contact met je op.

Indien je besluit om je aan te melden voor een BMW-cursus, ontvangt de cursuscoördinator graag een overzicht van je reeds behaalde vakken. Op basis hiervan wordt beoordeeld of je voldoet aan de ingangseisen. Voor vragen over de cursusinhoud of bij twijfel over de ingangseisen kun je contact opnemen met de cursuscoördinator.

Voor inhoudelijke informatie over de cursussen en de contactgegevens van cursuscoördinatoren, zie https://uubmw.nl/cursussen-en-roosters/bmw-cursusbeschrijvingen.