Minoren

Een minor is een samenhangend pakket van cursussen dat je in je profileringsruimte kan kiezen. Een minor wordt gevolgd bij een andere opleiding of faculteit. De examencommissie van de betreffende opleiding bepaalt of het gekozen pakket van cursussen gekenmerkt kan worden als een minor. Let erop dat minoren specifieke ingangseisen en een vastgestelde capaciteit kunnen hebben.

Je kunt in plaats van een gehele minor ook één of meerdere cursussen elders volgen. Een verzameling van mogelijk te volgen cursussen is hier te vinden. 

Hieronder vind je enkele vaak gekozen minoren. Het is natuurlijk ook mogelijk om een andere minor te kiezen. Het volledige aanbod van minoren bij de Universiteit Utrecht is hier te vinden. Neem voor meer informatie over een minor contact op met de afdeling Onderwijszaken van de betreffende opleiding.

De educatieve minor wordt voor meerdere bèta opleidingen gezamenlijk georganiseerd. In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe ‘jouw schoolvak’ (in dit geval biologie) in elkaar zit, hoe je een interessante les of cursus kunt samenstellen en hoe je je leerlingen goed aan het werk kunt zetten. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep. Je ontwikkelt je competenties op het gebied van leerpsychologie, pedagogiek en communicatie, maar ook vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ruimschoots aan bod. Tijdens de educatieve minor is er ruime aandacht voor de praktijk, zo loop je stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo, indien mogelijk op een school in de regio Utrecht.

Opbouw en studieprogramma

De educatieve minor bestaat uit drie cursussen van in totaal 30 EC waarin theorie met een (onderwijs)praktijk(stage) wordt geïntegreerd. Deze minor gaat zowel in september als in februari van start.

Daarnaast kun je er voor kiezen om de cursussen in deeltijd te volgen als lintmodule (uitgesmeerd over een jaar, naast ‘eigen’ bachelorcursussen) of juist in voltijd.

Tweedegraads lesbevoegdheid

Wanneer je tijdens je bacheloropleiding de educatieve minor afrondt, krijg je bij je bachelordiploma een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. Je mag dan lesgeven aan de onderbouw havo/vwo en vmbo-t in één van de schoolvakken Biologie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

Mogelijk moet je voor deze minor wel een aantal aanvullende cursussen bij Biologie, zoals Biologie en ecologie van planten, volgen in je profileringsruimte. 

Meer informatie over de educatieve minor bèta vind je hier. De deadline voor aanmelden voor de educatieve minor is 1 april (voor de septemberstart).

Let op: deze minor is lastig te combineren met het studieprogramma van BMW. Als je geïnteresseerd bent in deze minor, maak dan een afspraak met de studieadviseur.

Every single aspect of our being is regulated by our brain. Understanding our brain is understanding who we are. How does the brain work? This nagging question has been occupying many generations of researchers and philosophers. Join them and be overwhelmed by the complexity and beauty of the three-pound organ that is the seat of our intelligence and controls our ability to think, talk, feel, see, hear, remember things, walk and much more. If you are up for an exciting journey into your brain, sign up for the minor 'Brain, mind and consciousness.'

Meer informatie vind je op de UU studentensite.

This minor is a collaboration between Psychology (Faculty of Social and Behavioural Sciences) and Biomedical Sciences (Faculty of Medicine). It will appeal to students with broad interest in systems and cognitive Neurosciences. These students might have a background in Psychology, Biomedical Sciences, Biology, or related fields.

Content minor

Cognitive and Clinical Neuroscience is nowadays established as a discipline that studies the relation between brain and behavior in health and disease. To be able to understand our behavior knowledge of brain processes are paramount, whilst these brain processes tell us little if studied in isolation, i.e. without knowledge about the behavioral result of these processes.

The same holds for when our behavior goes astray or is impaired in some way through disease, trauma or disorder. Although not for all diseases or disorders neurobiological correlates have been identified in detail, amelioration of neurological problems may ameliorate the behavioral problems. Yet, instigated behavioral changes may also change the correlated brain functioning.

In this minor the students will learn to appreciate the multidisciplinary nature of the field, by studying the central nervous system on different levels (from molecular to system level), through different approaches (from neurobiological to psychological) and in health and disease. It will cover the biological processes of our central nervous system, how on a network level these are responsible for our behavior, and how these are related to disease and disorder.

At the end of this minor the students will have gained knowledge and insight into neuroscientific experimentation, the biological basis of our perceptual processes, neurological diseases and disorders, and their treatment.

This minor consists of four courses, all in semester 2 (period 3 and 4). One course provided by Psychology and one by Biomedical Sciences each block. The minor starts with Advanced Neuroscience (BMS) and Sensation and Perception (Psychology) in block 3, mainly focusing on brain and behavior in a healthy population. In block 4 this is followed by Central Nervous System Disorders (BMS) and Psychopharmacology (Psychology) dealing with clinical neuroscience.

Study programme

 • Advanced Neuroscience (BMW30605) – Biomedical Sciences, semester 2, first half (period 3)
 • Sensation and Perception (200300072) Psychology, semester 2, first half (period 3)
 • Central Nervous System Disorders (BMW31012) – Biomedical Sciences, semester 2, second half (period 4)
 • Psychopharmacology (201700081) – Psychology, semester 2, second half (period 4)

Entrance requirements

Because all courses are level 3 courses, basic knowledge of central nervous system functioning and biological psychology is a necessity for this minor. This knowledge might be acquired by a course (Cognitive Neuroscience, 200300074) that is scheduled before commencement of the minor (semester 1, second half; period 2) or Neurowetenschappen (BMW, semester 2, first half; period 3).

Application and subscribe

The minor programme, as a whole, is subject to a maximum number of 10 students per year.

Students Utrecht University

For this minor, please register by sending an email to the Education support office of Psychology (psychologie@uu.nl), stating your name, student number, telephone number and programme / faculty / university. The Education support office will then let you know if it’s possible to enrol for the Minor programme and will have you registered for the Minor via OSIRIS.

BMW-studenten opgelet! BMW-studenten die zich hebben aangemeld voor de minor en ervoor ingeschreven zijn door het secretariaat van Psychologie, moeten zichzelf nog wel aanmelden voor de BMW-cursussen Advance Neuroscience en Central Nervous System Disorders. Voor de eerstgenoemde cursus moeten zij tevens hun joker in zetten.   

Students from outside Utrecht University

You can enrol for the courses through our application form at OSIRIS Online Application (visit our subsidiary courses page for more information). Use the same application form to apply for the minor. After your form is processed, the Student Information Point will enrol you for the minor.

Meer informatie over deze minor vind je hier.

In deze minor verdiep je je in het wetenschappelijk onderzoek naar alles wat leeft, en in het bijzonder in onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor gezondheidsvraagstukken. Daarbij kijk je naar hoe wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar maatschappelijke en economische toepassingen. Die stap van kennis naar product of dienst blijkt vaak moeilijk te maken. Veel goede ideeën sneuvelen in de spreekwoordelijke ‘valley of death’. De vraag die je jezelf daarbij stelt in deze minor is hoe succesvolle entrepreneurs en innovatiemanagers een introductie van een nieuw product of een nieuwe dienst laten slagen. Vanzelfsprekend kijk je expliciet naar innovaties in de levenswetenschappen en de gezondheidszorg.

De minor bestaat uit de volgende, verplichte vakken:

 • EC2EBE Essentials of Entrepreneurship (periode 1 / 2 / 3 / 4). 
 • GEO3-2220 Management Life Sciences innovaties (periode 2)
 • GEO3-2266 Sustainability, Health and Innovation (periode 1) OF ECB3CEI Corporate Entrepeneurship & Innovation (periode 3)
 • ECB2IEI Entrepreneurship and Innovation Internship (periode 1 / 2 / 3 / 4)

Meer informatie vind je hier.

Wil jij ook helpen bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve en creatieve oplossingen in de zorg? Door het volgen van de minor Medical Humanities: een interdisciplinair perspectief op gezondheid krijg je een inleiding in het interdisciplinaire vakgebied Medical Humanities. Je volgt cursussen met studenten van zowel de Faculteit Geesteswetenschappen als Geneeskunde en mogelijk ook studenten van andere faculteiten. Ook de docententeams zijn veelal interdisciplinair.

Interdisciplinaire aanpak

Een rode draad binnen de minor is de interdisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld het thema vaccineren bestudeert vanuit een geschiedenis, medisch, communicatief en ethisch perspectief. Je leert hoe je conceptuele analyses maakt van een thema zoals vaccinatie vanuit verschillende disciplines waarmee je niet alleen beter inzicht krijgt in deze thematiek, maar je je ook beter kunt verplaatsen in de leefwereld van een patiënt. 

Medical Humanities

Medical Humanities is een interdisciplinair vakgebied dat wordt gevormd door de structurele uitwisseling van kennis en inzichten in een samenwerking van enerzijds de (bio)medische wetenschappen en zorgdisciplines, en anderzijds geesteswetenschappelijke disciplines als ethiek, communicatie, filosofie, geschiedenis en (reflectie) op kunst. Het doel van Medical Humanities is een gedegen theoretisch begrip te ontwikkelen van thema’s als gezondheid, ziekte, patiëntenervaring, duurzame zorg, leven en dood. Hiermee krijgen studenten beter inzicht in de belevingswereld van patiënten en in het zorgsysteem, zodat zij in de praktijk aan innovatieve oplossingen kunnen werken.

Meer informatie over de inhoud van de minor, de cursussen en praktische informatie vind je op de UU studentensite

Are you interested in the growing field of data analytics, and would you like to further develop your skills in this field? Then this minor could be something for you! This Minor is interesting for students who find it interesting to answer questions by analysing data. It is offered to all students of Utrecht University, so it is likely that during this Minor you will be part of diverse community of students coming from different fields, such as the social and behavioural sciences, the humanities, geosciences, health and sciences.

Obligatory courses:

 • Fundamental techniques in data science with R, teaching period 2
 • Applied data analysis and visualization, teaching period 4

Recommended course:

 • Programming with data, teaching period 3

Many additional courses, for example:

 • Advanced Bioinformatics, teaching period 4 (Biomedical Sciences course)

Meer informatie vind je hier.

Psychology offers an interdisciplinary minor in collaboration with Interdisciplinary Social Science, and Public Administration. This Minor is appealing for all students with an interest in health and well-being in the broader sense and combines knowledge from Psychology, Interdisciplinary Social Science, and Law, Economics and Governance. All bachelor students can apply for the Minor.

Obligatory courses:

 • Health in society (Interdisciplinary Social Science; coordinator Marijn Stok): 201900017
 • Government and behaviour: the use of behavioral insight in and by governments (Public Administration; coordinator Stephan Grimmelikhuijsen): USG4660
 • Self-regulation (Psychology; coordinator Catherine Evers): 201600023
 • The science of happiness (Psychology; coordinator Floor Kroese): 201900028

Meer informatie vind je hier.