Evolutie 2

Cursuscode
B-B2EVO09
10WKN
7.5EC
3PER
bcSLOT
Korte omschrijving

De cursus heeft twee pijlers: evolutie en diversiteit. Tijdens de cursus verwerf je op een verdiepend niveau inzicht in de belangrijkste algemene patronen en processen van evolutie. Daarnaast verdiep je je kennis over biodiversiteit op fylumniveau door fylamateriaal te verzamelen en hun kenmerken te bestuderen.

Inschrijving:
www.uu.nl/osirisstudent
 

Niveau

2 (verdiepend)