Aanmelden en selectieprocedure

De selectie voor het HP-BMW vindt plaats op basis van behaalde cijfers, behaalde studiepunten, motivatie en een interview. Alleen eerstejaars studenten kunnen geselecteerd worden voor het programma.

Als je geïnteresseerd bent in het volgen van het HP-BMW kan je je aanmelden via de opleidingscoördinator Astrid Freriksen of via je tutor. Daarnaast wordt er half mei een selectie gemaakt van de beste 15% van alle eerstejaarsstudenten. Deze studenten worden via een brief uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure en zij kunnen zich aanmelden middels het opsturen van een motivatiebrief en een CV.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, waarbij onder andere de coördinator van het honoursprogramma aanwezig is. Uit alle gegadigden worden uiteindelijk ongeveer 10-12 studenten geselecteerd.

Het programma start in september van het tweede studiejaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij de HP-coördinators, Kristin Denzer (K.Denzer@umcutrecht.nl) en Tobias Dansen (T.B.Dansen@umcutrecht.nl).

Zie art. 3.8 van de OER voor de reglementen aangaande het HP-BMW.

Tot slot kun je ook uitgebreide informatie vinden op de website van de Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht (HBU).