Descartes College

Naast het Honoursprogramma van Biomedische wetenschappen bestaat er ook een honoursprogramma van de Universiteit Utrecht: het Descartes College. De honourscursussen van het Descartes College zijn interdisciplinair en verschillen van het facultaire honoursaanbod vanwege hun universiteitsbrede karakter. Je bekijkt je eigen discipline vanuit het geheel van de wetenschappen en gaat in discussie met de beste studenten en docenten van andere vakgebieden. In iedere cursus wordt vanuit een andere invalshoek gereflecteerd op de wetenschap. Je volgt de cursussen in het tweede en derde jaar van je opleiding.

Aanmelding en selectie

Gemotiveerde en breed geïnteresseerde studenten kunnen zich aan het einde van het eerste jaar van hun bacheloropleiding bij de Universiteit Utrecht aanmelden voor de selectie van het Descartes College. Ben je al honoursstudent? Dan hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kan je je direct inschrijven (per semester) voor één of meerdere cursussen van het Descartes College.

Op de website van het Descartes College kun je meer informatie vinden.