Wat houdt het HP-BMW in?

Het totale HP-BMW omvat 45 studiepunten die deels extracurriculair zijn en deels binnen het curriculum vallen. Het HP-BMW bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een individueel project en honourscursussen. Daarnaast moet het programma in ieder geval ook een internationaal element bevatten: de honoursstudenten organiseren een buitenlandse reis. Als honoursstudent ontvang je een honourscertificaat als je aan de onderstaande onderdelen hebt voldaan én als je voor de opleiding een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een onafgeronde 7,0 hebt gehaald.

Voor meer informatie zie ook art. 3.8 van de OER.

Het gemeenschappelijke deel bestaat uit maandelijkse thematische groepsbijeenkomsten. Deze bestaan uit:

 • Journal clubs: de groep bestudeert en bediscussieert een artikel van een high impact journal al dan niet in het bijzijn van een specialist. Tijdens de bijeenkomst presenteert één student het artikel, gevolgd door een uitgebreide discussie.
 • Seminars: een gerenommeerd spreker wordt uitgenodigd voor een presentatie over zijn/haar werk. Ter voorbereiding op elk seminar wordt aan de hand van stellingen of een casus literatuur bestudeerd.
 • Tussentijdse en slotrapportages: de studenten geven een overzicht van de voortgang van hun individuele project.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats buiten de geroosterde uren (in de avond) en kunnen gecompenseerd worden door inwisseling van één keuzecursus (7,5 EC).

Als honoursstudent werk je twee jaar lang aan een individueel project. Je wordt hierbij begeleid door een senior onderzoeker. Je kan aan dit project een eigen invulling geven onder voorwaarde dat zowel de begeleider als de coördinator van het HP-BMW ermee instemmen. De inhoud van het project kan bijvoorbeeld zijn: het schrijven van een review, het doen van experimenteel onderzoek of een project in het bedrijfsleven. Van de studenten wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Het individueel project wordt als extracurriculaire activiteit beschouwd.

Als honoursstudent stel je een deel van je programma zelf samen, waarbij je kunt kiezen uit verschillende onderdelen, zoals:

 • Cursus Oriëntatie Honours Programma (7,5 EC)
 • Cursus One Health (7,5 EC). Deze cursus in jaar 2 wordt aangeraden voor honoursstudenten.
 • Verzwaring van een reguliere cursus: een reguliere BMW-cursus kan worden verzwaard tot een honourscursus middels een verdiepende of verbredende opdracht. De honoursstudent stelt de verzwarende opdracht zelf voor. De opdracht moet vooraf worden besproken met en goedgekeurd door de cursuscoördinator en de honourscoördinator.
 • Cursus van het Descartes college
 • Andere honourscursussen van de UU of een andere universiteit in het binnen- of buitenland
 • Winterschools, summerschools, congresbezoeken, etc.
 • Andere verbredende of verdiepende activiteiten passend binnen het programma.
 • Internationale ervaring. Een verplicht element van het programma is het opdoen van internationale ervaring, in ieder geval door deelname aan tenminste één van de twee buitenlandse reizen. Elk jaar organiseert een deel van de HP-studenten een buitenlandse reis voor beide jaargroepen van het HP. Tijdens deze reizen worden labs van biomedische bedrijven, universiteiten en andere instituten bezocht.