Financiële ondersteuning studeren in het buitenland

Er zijn veel mogelijkheden voor financiële ondersteuning als je in het buitenland wilt studeren. Voor verschillende beurzen kan je kijken op Beursopener of op http://www.european-funding-guide.eu/. Kijk hieronder en ook op de Studeren in het buitenland pagina van de UU voor een aantal andere beursopties. 

Deze beurs kan je aanvragen als je binnen Europa blijft. Er is een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je semester in het buitenland beslaat minimaal 3 maanden.
 • Je moet je inschrijven voor de beurs via Osiris.
 • Het International Office UMC Utrecht moet alle documenten voor je ondertekenen.

Kijk hier voor meer informatie.

De Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van de Universiteit Utrecht die gaan studeren of onderzoek gaan doen aan één van de strategische partners van de Universiteit Utrecht:

 • Chinese University of Hong Kong
 • University of Sydney
 • University of Toronto

Kijk hier voor meer informatie.

Deze beurs komt vanuit de opleiding BMW en kan je aanvragen als je op uitwisseling naar het buitenland gaat voor een deel van je bachelor. Je kan hem ook aanvragen als je al een Erasmus+ beurs krijgt. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt voor aanvang van je buitenlandervaring alle verplichte (rode) cursussen gehaald.
 • Je levert je ‘transcript of records’ (studievoortgangsoverzicht) van je buitenlandervaring na afloop in bij Onderwijszaken.
 • Je hebt geen recht op de beurs indien je verblijf in het buitenland wordt geannuleerd of vroegtijdig afgebroken.
 • Je levert na terugkomst een verslag in van je buitenlandervaring bij het International Office UMC Utrecht.

Om de beurs aan te vragen, moet je een e-mail met je verzoek tot beursaanvraag versturen naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl vóór 1 maart.

Indien het verzoek wordt goedgekeurd, ontvang je voor vertrek bericht hiervan. De beurs wordt na afloop uitbetaald, dus bewaar alle bonnen en rekeningen! Na terugkomst is het declaratieformulier bij het International Office UMC Utrecht te verkrijgen.

Elk jaar zijn er 10 beurzen voor mensen die binnen de EU blijven en 10 beurzen voor mensen die buiten de EU op uitwisseling gaan. Het kan zijn dat er meer aanvragen binnenkomen dan dat er beurzen zijn. De opleiding zal dan moeten selecteren op basis van motivatiebrief en cijferlijst.

 De hoogte van de beurs is:

Uitgaande studenten binnen EU (10 per jaar):

 • Reiskosten:                                              max. € 250,-
 • Levensonderhoud en huisvesting:         eigen bijdrage

Uitgaande studenten buiten EU (10 per jaar):

 • Reiskosten:                                       max. € 500,-
 • Huisvesting:                                      max. € 500,- (5 maanden x € 100,-)
 • Levensonderhoud:                           eigen bijdrage

Heb je vragen over de BMW beurs? Stuur dan een mail naar beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl