Global Experience Certificate

De wereld globaliseert in hoog tempo. Daarom vindt de opleiding het belangrijk dat haar studenten internationale ervaringen opdoen. BMW-studenten die meerdere internationale activiteiten ondernemen, kunnen dan ook in aanmerking komen voor het BMW Global Experience Certificate (GEC).

We willen benadrukken dat het certificaat niet verplicht is. Het certificaat dient enkel als stimulans en beloning voor studenten die hun interculturele vaardigheden verbreden.

Wil je in aanmerking komen voor het Global Experience Certificate? Laat het weten aan het International Office (international.office@umcutrecht.nl). 

Spelregels:

  • Je moet minimaal drie internationale activiteiten hebben volbracht, waarvan minimaal één activiteit in het buitenland. Gezien het internationale karakter van de Utrecht Summer School telt deelname hieraan ook als een buitenlandervaring.
  • Voor alle activiteiten geldt dat je een reflectieverslag moeten schrijven (zie format hieronder).
  • Voor een aantal activiteiten geldt aanvullende eisen. Deze staan duidelijk vermeld bij de activiteit zelf. Wanneer je op exchange gaat, moet je een verwachtings- én reflectieverslag schrijven (zie formats). Indien je een certificaat van deelname van een activiteit hebt ontvangen: lever deze ook in.
  • We staan open voor eventuele alternatieve activiteiten. Neem hiervoor contact op met het International Office via international.office@umcutrecht.nl

Formats verslagen:

GEC - format verwachtingsverslag exchange.docx14.17 KB

GEC - format reflectieverslag exchange.docx14.32 KB

GEC - format reflectieverslag overige activiteiten.docx14.27 KB

Hieronder vind je welke mogelijkheden er zijn om internationale ervaring in Nederland op te doen.

Deelname aan het buddyprogramma van Mebiose

Gedurende elk studiejaar komen er uitwisselingsstudenten naar Utrecht om BMW-vakken te volgen. Het is belangrijk dat zij goed worden opgevangen en dat ze integreren in het universitaire leven in Utrecht. De opleiding heeft daarom samen met studievereniging M.B.V. Mebiose een buddyprogramma ontwikkeld. Iedere internationale student wordt gekoppeld aan een Nederlandstalige buddy, die bij voorkeur een soortgelijk vakkenpakket volgt.

Eerste aanspreekpunt

Als buddy ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw exchangebuddy. Je buddy kan bij jou terecht met vragen over de studie, maar ook over het sociale leven in Utrecht. Vragen die je niet kan of wil beantwoorden (bijvoorbeeld m.b.t. een visaprocedure of persoonlijke kwesties) mag je doorzetten naar het International Office. Als buddy word je uitgenodigd om samen met de andere buddy’s en exchangestudenten naar de welkomstactiviteit te komen. Je verzorgt dan een korte rondleiding door de gebouwen waar BMW onderwijs is, zoals het UMC Utrecht en het Koningsbergergebouw, etc. Op deze manier maakt je buddy kennis met de collegezalen, computerzalen en laboratoria. Ook faciliteiten zoals het MiCaffè, de Kroonluchter en de Brink zijn handig om te laten zien. Halverwege de exchangeperiode neem je samen met je buddy deel aan een activiteit.

Interculturele ervaring

Waarom is het leuk om buddy te zijn? Je krijgt de kans om met mensen van verschillende landen om te gaan en andere culturen te leren kennen. Ook kan je wellicht contacten opdoen uit landen waar je zelf naartoe wilt om vakken te volgen.

Lijkt het je leuk om buddy te zijn? Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar mebiose@umcutrecht.nl.

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over je ervaring inleveren.

Deelname aan het buddyprogramma van InclUUsion of BuddyGoDutch

Naast het buddyprogramma van BMW worden er ook andere buddyprogramma’s georganiseerd, zoals het programma van InclUUsion of BuddyGoDutch

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over je ervaring inleveren.

Deelname aan een taalcursus 

Om je in het buitenland verstaanbaar te maken is het beheersen van een andere taal natuurlijk een pre. Deelname aan een taalcursus wordt gehonoreerd op het Global Experience Certificate. Wist je dat studenten van de Universiteit Utrecht 25 procent korting krijgen op een taalcursus bij Babel Talen? Meer informatie vind je hier.

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over de taalcursus én een certificate of attendance inleveren.

Deelname aan de cursus Global Health 

Iedere tweede woensdag van de maand biedt de faculteit Geneeskunde de extracurriculaire avondcursus Global Health & Tropical Medicine aan. Deelname aan deze cursus is gratis en je kan op ieder moment van het jaar instromen. Wil je maar één of een paar avonden van deze cursus bijwonen? Dat kan ook, maar dan telt deze activiteit niet mee voor het Global Experience Certificate.

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over de cursus én een certificate of attendance inleveren.

Deelname aan UU cursus Intercultural Learning 

Ga je binnenkort naar het buitenland?  Zorg dan dat je goed voorbereid op reis gaat en neem deel aan de UU-cursus Intercultural Learning. Deze cursus biedt je inzicht in interculturele communicatie en maakt je bewust van de leerprocessen die een rol spelen bij je buitenlandverblijf. Je leert op je ervaringen te reflecteren, je (interculturele) vaardigheden te identificeren en deze in te zetten op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in sollicitaties.

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over de cursus én een certificate of attendance inleveren.

 

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

IFMSA-NL is een (inter)nationale organisatie van medisch georiënteerde studenten. Ze dragen bij aan public health door het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en een breed scala aan andere projecten.

IFMSA biedt diverse internationale mogelijkheden waar je aan kunt deelnemen en die mee kunnen tellen voor het Global Experience Certificate, zoals:

  • Trainingen
  • Summer/winter schools
  • Extra mogelijkheden voor IFMSA-leden

In dit document138.72 KB worden de diverse internationele mogelijkheden verder toegelicht.

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over de activiteit en eventueel een certificate of attendance inleveren.

Hieronder vind je welke mogelijkheden er zijn om een internationale ervaring in het buitenland op te doen.

Exchange

De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen moedigt studenten aan om een onderdeel van de studie in het buitenland te ondernemen. Biomedische wetenschappen is geen studie die stopt bij de grenzen. Als je in het buitenland studeert, maak je bovendien kennis met een ander land, een andere taal en een andere cultuur. Je moet alles in je eentje doen en regelen: hier leer je van en word je zelfstandig van. Het is daarom enorm waardevol voor je persoonlijke ontwikkeling.

Wil jij voor een semester naar het buitenland? Klik dan hier voor meer informatie.

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate, moet je deelnemen aan de BMW pre-departure meeting (vooraf), een verwachtingsverslag schrijven (vooraf) en een reflectieverslag schrijven (achteraf).

Er is een BMW beurs beschikbaar voor studenten die naar het buitenland gaan.

Deelname aan de buitenlandse reis van Mebiose

Iedere twee jaar wordt er een educatieve buitenlandse reis georganiseerd vanuit de studievereniging Mebiose. Deze reis is voor masterstudenten van de GSLS en een aantal derdejaars bachelorstudenten van Biomedische wetenschappen. Het doel van deze reis is om in aanraking te komen met buitenlandse bedrijven en instituten, die deelnemende studenten onderwijzen over een onderwerp dat gerelateerd is aan het thema van de reis. Ook zijn er natuurlijk activiteiten om de stad en elkaar beter te leren kennen. Houd de website van Mebiose in de gaten voor meer informatie.

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over de buitenlandse reis inleveren.​

Deelname aan een zomercursus van de Utrecht Summer School

De Utrecht Summer School biedt jaarlijks meer dan 200 zomercursussen. Hiermee trekt de organisatie ruim 4000 studenten aan uit meer dan 120 verschillende landen. Deelname aan één van de cursussen resulteert dan ook in een echte internationale ervaring. Om deze reden wordt deelname aan de Utrecht Summer School meegeteld als een buitenlandervaring voor het Global Experience Certificate. Het cursusaanbod van de Utrecht Summer School vind je hier: www.utrechtsummerschool.nl/courses.

Deelname aan de Utrecht Summer School is niet gratis voor UU-studenten. Om internationale ervaring te stimuleren maakt de opleiding Biomedische Wetenschappen ook dit jaar beurzen beschikbaar voor BMW-studenten die deelnemen aan de summer school. In totaal zijn er 5 beurzen ter waarde van €250,- beschikbaar voor studenten die willen deelnemen aan een Nederlandse summer school. Meer informatie over deze beurs en hoe je die moet aanvragen vind je hier.

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over de Summer School en een certificate of attendance inleveren.​

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over de Summer School en een certificate of attendance inleveren.​

Deelname aan de zomercursus bij een buitenlandse Summer School

Je kunt natuurlijk ook deelnemen aan een buitenlandse summer school. Utrecht Summer School heeft een uitwisselingsprogramma opgesteld met een aantal universiteiten in de wereld. Alleen studenten vanuit Universiteit Utrecht mogen zich opgeven voor dit programma. Als je wordt geselecteerd voor één van deze uitwisselingsprogramma’s, dan hoef je geen cursusgeld te betalen. Andere kosten zoals huisvesting, reiskosten, visa, administration fees, etc. zijn wel voor je eigen rekening. Hier vind je meer informatie over de verschillende exchangeprogramma’s.

Je kan ook zelf op zoek gaan naar een summer school die aansluit bij je wensen. De website https://www.summerschoolsineurope.eu/ geeft je een goed overzicht van summer schools die in Europa te vinden zijn.

Deelname aan een buitenlandse summer school is niet gratis. Om een internationale ervaring te stimuleren maakt de opleiding Biomedische wetenschappen ook dit jaar beurzen beschikbaar voor studenten die deelnemen aan een summer school.  In totaal zijn er 5 beurzen ter waarde van €500,- voor deelname aan een buitenlandse summer school. Meer informatie over deze beurs en hoe je die moet aanvragen vind je hier

Om dit mee te laten tellen voor het Global Experience Certificate moet je een reflectieverslag over de Summer School en een certificate of attendance inleveren.​