Oriënteren studeren in het buitenland

De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen moedigt studenten aan om een onderdeel van de studie in het buitenland te ondernemen. Biomedische wetenschappen is geen studie die stopt bij de grenzen. Bovendien maak je kennis met een ander land, een andere taal en een andere cultuur terwijl je in het buitenland studeert.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Ieder jaar vindt er in juni een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Deze is bedoeld voor eerstejaars BMW'ers die in hun derde jaar een semester in het buitenland willen studeren. Deze bijeenkomst is oriënterend van aard, waarbij er ook enkele studenten hun buitenlandervaring komen delen.

Voorlichtingsbijeenkomst van 20 juni 2022 

Oriëntatie studeren in het buitenland - juni 2022.pdf1.76 MB

In oktober 2022 is er een tweede voorlichtingsbijeenkomst, waarbij er dieper op het aanmeldingsproces wordt ingegaan.

Waar denk je over na voordat je je aanmeldt?

  • Begin minimaal een jaar voor de aanvang van je exchange met oriënteren (op een semester studeren in het buitenland).
  • Houd deadlines voor aanmelding in de gaten en kom naar de voorlichtingsbijeenkomsten vanuit de opleiding in juni en in oktober (vóór de aanmeldingsdeadlines in december).
  • Let erop dat aanvang en einde van een semester in het buitenland qua data kunnen verschillen van de periodes in Utrecht.
  • Leg je plannen voor aan de studieadviseur om samen te kijken hoe je voorstel aansluiting vindt bij jouw studie.
  • Vooraf moet het studieplan ook worden voorgelegd aan de Bachelor Examencommissie (BEC), die er een voorlopig oordeel over geeft. Een definitief oordeel en goedkeuring kunnen pas na verblijf in het buitenland worden gegeven. 
  • Kijk hier voor het stappenplan studeren in het buitenland.

De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit Geneeskunde heeft uitwisselingscontracten voor het eigen studiegebied, terwijl universiteitsbrede contracten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de UU en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Er zijn facultaire uitwisselingscontracten gesloten met een aantal buitenlandse opleidingen Biomedische wetenschappen. 

  • Universiteit van Lund (Zweden) - Lund University: bekijk hier het exchange-aanbod. 
  • Universiteit van Tromsø (Noorwegen) - The Arctic University of Norway: bekijk hier het exchange-aanbod.
  • Universiteit van Singapore (Singapore) - National University of Singapore: bekijk hier het exchange-aanbod ('Incoming Exchangers' > 'Before Applying' > 'Step 3: Modules for Exchange Students').

Deze contracten vergemakkelijken de uitwisseling van studenten. De examencommissie heeft bijvoorbeeld al naar de vakken bij deze universiteiten gekeken.

Aanmelding

De aanmelding start in Osiris-Student. Het International Office van het UMC Utrecht is verantwoordelijk voor de inschrijvingsprocedure. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de Blackboard-community ‘UMCU BMW Study Abroad’. Kijk in ieder geval naar het Stappenplan Study Abroad, het stappenplan voor studeren in het buitenland en de procedure van de examencommisse.

Als je naar het buitenland wilt, kan je jezelf ook aanmelden voor een plaats bij één van de centrale universitaire partners van de Universiteit Utrecht. Deze partners bieden niet altijd passende cursussen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om een selectie van cursussen te maken en deze te bespreken met de studieadviseur. De examencommissie moet jouw vakkenpakket uiteindelijk goedkeuren. De aanmelding geschiedt via Osiris-student en de toewijzing van plaatsen is de verantwoordelijkheid van het centrale International Office van de universiteit.

Voor meer informatie over studeren in het buitenland kijk je hier. Alle UU-partneruniversiteiten vind je hier.

Het is mogelijk naar een universiteit te gaan waar BMW en/of de Universiteit Utrecht geen uitwisselingscontract mee heeft. Dit kan extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld collegegeld en/of inschrijvingskosten. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om passende cursussen te zoeken en deze te bespreken met de studieadviseur. De examencommissie moet jouw vakkenpakket uiteindelijk goedkeuren. Neem voor meer informatie contact op met het International Office.

Wil je je verder verdiepen in de mogelijkheden? Ga dan naar de centrale pagina's over ‘Arranging your study abroad in 5 steps’.

Afhankelijk van je uiteindelijke bestemming word je begeleid door het International Office van je faculteit of door Studentenservice (universiteitsbreed).

Voor vragen over centrale uitwisselingsprogramma’s kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het International Office van de Universiteit Utrecht.

Voor facultaire uitwisselingsprogramma's zoek je contact met het International Office van de faculteit Geneeskunde. Klik hier voor de contactgegevens en informatie over hoe je een afspraak kunt maken.