Bachelor Adviesraad

De Bachelor Adviesraad (BAR) adviseert de opleidingsdirecteur over het curriculum en onderwijsbeleid. De BAR bestaat uit vijf docentleden, afkomstig vanuit de drie faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen (departementen Farmacie, Scheikunde en Biologie). 

De docentleden worden voorgedragen door de opleidingsdirecteur en de twee studentleden worden voorgedragen door studievereniging M.B.V. Mebiose. De opleidingsdirecteur, studentassessor, vice-praeses en beleidsmedewerkers zijn bij de vergaderingen van de BAR aanwezig.

De leden van de BAR voor het cursusjaar 2021-2022 zijn:

 • Dr. Irma Meijerman (FAR), voorzitter
 • Dr. Gert Folkers (SCH)
 • Dr. Jan Andries Post (BIO)
 • Dr. Frank Coenjaerts (GNK)
 • Dr. Bart Gadella (DGK)
 • Leanne van den Berg (studentlid)
 • Gijs Rahder (studentlid)
 • Maud van Beek (studentassessor), adviseur
 • Valentine Jansen (vice-praeses Mebiose), adviseur
 • Dr. Fiona Wegman (beleidsmedewerker), adviseur
 • Dr. Gönül Dilaver (opleidingsdirecteur), adviseur