Bachelor Adviesraad

De Bachelor Adviesraad (BAR) adviseert de opleidingsdirecteur over het curriculum en onderwijsbeleid. De BAR bestaat uit vijf docentleden afkomstig vanuit de drie faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen (departementen Farmacie, Scheikunde en Biologie). 

De docentleden worden voorgedragen door de opleidingsdirecteur en de twee studentleden worden voorgedragen door studievereniging M.B.V. Mebiose. De opleidingsdirecteur, studentassessor, vice-praeses en beleidsmedewerkers zijn bij de vergaderingen van de BAR aanwezig.

De leden van de BAR voor het cursusjaar 2019-2020 zijn:

 • Dr. Irma Meijerman (FAR), voorzitter
 • Dr. Gert Folkers (SCH)
 • Dr. Jan Andries Post (BIO)
 • Dr. Frank Coenjaerts (GNK)
 • Dr. Bart Gadella (DGK)
 • Joost Smeets (studentlid)
 • Robbin Bos (studentlid)
 • Merel Dekker (studentassessor), adviseur
 • Merel Goedkoop (vice-praeses Mebiose), adviseur
 • Dr. Monique Quaedackers (beleidsmedewerker), adviseur
 • Dr. Wim Dictus (opleidingsdirecteur), adviseur