BMW team

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur voert het onderwijsbeleid uit (o.a. organisatie van het onderwijs, uitvoering van de onderwijs- en examenregeling (OER), zorg voor de kwaliteit van de opleiding en het onderhouden van de relatie met het voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt). Voor besluitvorming over beleids- en programmazaken vraagt de opleidingsdirecteur advies aan de Bachelor Advies Raad en de Opleidingscommissie. 

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator ondersteunt de opleidingsdirecteur bij de uitvoering van zijn taken en coördineert het gehele opleidingsprogramma. De opleidingscoördinator onderhoudt de contacten met de cursuscoördinatoren en is betrokken bij het opstellen van het onderwijsprogramma, de kwaliteitszorg en het afstemmen van cursussen.

Beleidsmedewerkers

De beleidsmedewerkers ondersteunen de opleidingsdirecteur bij de uitvoering van de beleidstaken (o.a. kwaliteitszorg, onderwijsaccreditatie, onderwijs- en examenregeling (OER), internationalisering, alumnibeleid). Je kunt de beleidsmedewerkers bereiken via beleidsmedewerkersBMW@umcutrecht.nl.

Biomedische wetenschappen is een interfacultaire opleiding die valt onder Utrecht Life Sciences. Utrecht Life Sciences is een samenwerking tussen de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde, de Bètafaculteit, waaronder de departementen Biologie, Scheikunde en Farmacie vallen en het Hubrecht Instituut. De decanen van de drie faculteiten hebben de eindverantwoordelijkheid voor de opleiding gemandateerd aan de decaan Geneeskunde. De Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad) controleert en adviseert de decaan.

De meeste zaken die spelen binnen Biomedische wetenschappen kunnen op het niveau van het managementteam, de Bachelor Adviesraad en de Opleidingscommissie worden behandeld. Sommige besluiten, zoals de goedkeuring van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), worden echter door de decanen en met instemming van de O&O-raad genomen. De Opleidingscommissie BMW geeft hierover wel advies aan de O&O-raad.

 • Dr. Wim Dictus

  Opleidingsdirecteur BMW
 • Dr. Astrid Freriksen

  Opleidingscoördinator BMW
 • evisser

  Ellen Visser-de Sain

  Managementassistent BMW
 • Dr. Gisela van der Velden

  Beleidsmedewerker BMW
 • Dr. Krijn Vrijsen

  Adviseur onderwijsinnovatie BMW
 • Juliëtte Schouten

  Beleidsmedewerker BMW
 • Dr. Anouk Schuren

  Beleidsmedewerker BMW
 • Dr. Monique Quaedackers

  Coördinator BMW Academie / Beleidsmedewerker BMW
 • Simone Schut

  Coach, trainer en adviseur
 • Dr. Marc van Mil

  Universitair hoofddocent BMW
 • Elianne Gerrits

  Junior docent/onderzoeker BMW
 • Dr. John Meeuwsen

  Docent/onderzoeker BMW
 • Cecily Scholte

  Coördinator outreach / onderzoeksassistent