Onderwijs & Onderzoeksraad; Studentenraad

De Onderwijs & Onderzoeksraad (O&O-raad) is hét orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire Onderwijs en Onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad bestaat uit studenten en personeel van het UMC Utrecht. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van Onderwijs en Onderzoek. De O&O-raad overlegt minimaal vijf keer per jaar met de decaan en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde over O&O-onderwerpen.

De O&O-raad bestaat uit:

 • 9 studenten. De studenten zijn georganiseerd in een Studentenraad Geneeskunde UMC Utrecht die jaarlijks wordt verkozen.
 • 9 personeelsleden. Het personeel van de O&O-raad wordt via de Ondernemingsraad afgevaardigd en bestaat uit vijf OR leden en vier aanvullende leden met een achtergrond op het gebied van het universitair academisch onderwijs en onderzoek. De aanvullende leden worden apart verkozen, tegelijk met de leden van de Ondernemingsraad. Alle personeelsleden en studentleden hebben stemrecht in de O&O-raad.

Opleidingen vertegenwoordigd in de O&O-raad:

 • bachelor en master Geneeskunde en SUMMA
 • master Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW)
 • bachelor Biomedische wetenschappen (BMW)
 • masteropleidingen Biomedical Sciences (BMS)/ Graduate School of Life Sciences

Jaarlijks in april kan je je kandidaat stellen voor de studentenraad van de faculteit Geneeskunde. De verkiezingen zijn meestal halverwege mei.

Ben jij een student met een kritische blik op onderwijs? Heb jij altijd al willen weten wat zich achter de schermen afspeelt bij onze faculteit? Dan is de Studentenraad (SR) wellicht wel iets voor jou!

In de SR hebben studenten direct impact op de koers van onze opleidingen. De SR praat en denkt mee met wat te maken heeft met Onderwijs en Onderzoek. Voorbeelden van onderwerpen die wij bespreken (meer op de studentensite):

 • Onderwijs- en Examenregelingen (OER) (instemmingsrecht)
 • Facultaire begroting (instemmingsrecht)
 • Beleid en strategie van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek
 • Welzijn, waaronder burn-out preventie
 • Academische vorming en Internationalisering
 • Faciliteiten, waaronder fietsenstallingen

En alle andere verbeterpunten die jij ziet op onze faculteit!

Lid zijn van de Studentenraad is een leerzame ervaring en staat goed op je CV, omdat je vergadert binnen een grote en levendige organisatie. Als SR-lid ga je naar bijeenkomsten met studenten van andere faculteiten of steden. Zo leer je veel over organisaties en hoe mensen daarin samenwerken. Ook leer je (veel mensen in) de organisatie van het UMC Utrecht kennen. Tot slot staat er een maandelijkse vergoeding tegenover het raadswerk. Een andere goede reden: Je krijgt er beter onderwijs voor terug.

Kandidaat worden?

Mail naar studentenraad@umcutrecht.nl met al je vragen. Kandidatenformulieren staan online op de website van de Studentenraad. Op deze site vind je ook informatie over de verkiezingen en de kandidaatstelling. Ook zijn er collegepraatjes en informatieavonden.

Kandidaatstelling via studievereniging

Studievereniging Mebiose wil je graag helpen met informatie over de lijsten, het opstellen van een lijst of bij het aansluiten bij een lijst. Je kunt hiervoor mailen naar mebiose-vicepraeses@umcutrecht.nl.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Studentenraad en op de facebookpagina ‘Studentenraad faculteit Geneeskunde’. Ook de WC-krant geeft het laatste nieuws van de Studentenraad en over de verkiezingen. Deze kranten hangen op de deur van de WC’s in het Heijmans van den Bergh-gebouw.