Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bachelor BMW (OC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding Biomedische wetenschappen. Dit doet ze o.a. door cursus- en exit-evaluaties te beoordelen en problemen te signaleren via de studentvertegenwoordigers. De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid en over het opstellen van de onderwijs- en examenregeling (OER).

De opleidingscommissie is samengesteld uit vijf vertegenwoordigers van de drie faculteiten (Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen) en een evenredig aantal studenten. De leden van de opleidingscommissie worden benoemd door de decaan. De docentleden worden voorgedragen door de opleidingsdirecteur en de studentleden worden voorgedragen door studievereniging M.B.V. Mebiose. De opleidingscoördinator en studieadviseur zijn bij de vergadering van de opleidingscommissie aanwezig.

De opleidingscommissie is in 2020-2021 als volgt samengesteld:

Algemeen e-mailadres van de opleidingscommissie: opleidingscommissieBMW@umcutrecht.nl

Jaarlijks kun je in april/mei solliciteren op de functie van studentlid in de Opleidingscommissie voor het nieuwe studiejaar. 

De OC vergadert maandelijks over de cursusevaluaties en de kwaliteit van het onderwijs van onze opleiding. Naast docentleden zitten er ook studentleden in de OC.

  • Ben jij geïnteresseerd in onderwijs?
  • Wil je meer weten over hoe medezeggenschap in elkaar zit?
  • Wil je met docenten over onderwijs discussiëren?
  • Wil jij graag bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs?

Solliciteer dan naar een plek in de OC!

De OC vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Het kost je zo’n vier uur aan werk in de maand en hier krijg je een vergoeding voor.

Alle studenten ontvangen in april een e-mail met meer informatie over de sollicitatieprocedure. Mocht je meer willen weten over de opleidingscommissie? Mail dan naar mebiose-vicepraeses@umcutrecht.nl