Uitstroommogelijkheden

Tijdens de opleiding Biomedische Wetenschappen word je primair opgeleid tot onderzoeker, maar er is nog veel meer mogelijk! Uitstroommogelijkheden zijn de richtingen of velden waar je na je bachelor of master aan de slag zou kunnen met bv. een vervolgopleiding of een baan. Hieronder vind je meer informatie over de uitstroommogelijkheden Communicatie & Educatie, Business & Management en Beleid & Bevolking. De voorbeelden die op deze pagina worden genoemd hebben in elk geval een connectie met de voornaamste uitstroommogelijkheid: Onderzoek.

 

Onder de uitstroommogelijkheid Communicatie & Educatie vallen bijvoorbeeld functies als: wetenschapsjournalist, voorlichter, docent, vertegenwoordiger, studieadviseur of communicatieadviseur. Mogelijke werkgevers zijn: universiteiten, tijdschriften, reclamebureaus of andere mediabedrijven.

Een belangrijke eigenschap binnen Communicatie & Educatie is het kunnen inleven in een ander(e doelgroep). Om bijvoorbeeld je boodschap goed over te kunnen brengen moet je goed weten wie je doelgroep is, welke kennis de groep heeft, aan welke informatie behoefte is en hoe je het best de groep kan bereiken. Toch is het vaak best lastig om te bepalen wat je doelgroep weet en waaraan behoefte is. Zo zou je binnen een organisatie ook kunnen onderzoeken waar bijvoorbeeld de communicatie misloopt en hoe dat verbeterd kan worden. Bij dit soort taken komen je onderzoeksvaardigheden goed van pas. Ook docenten houden zich bezig met het niveau van hun doelgroep (studenten) en hoe zij bepaalde kennis zo duidelijk mogelijk kunnen overbrengen. Het ontwikkelen van onderwijs kan dus ook vallen onder deze uitstroommogelijkheid.

Om je te verdiepen in deze uitstroommogelijkheid kan je een WMB workshop doen of zou je eens in het Blog-archief kunnen kijken. Voor specifieke vragen kan je natuurlijk altijd terecht bij je tutor of de studieadviseur. Overweeg je een minor of (master)opleiding in de richting van communicatie of educatie? Bespreek de mogelijkheden dan met een van de studieadviseurs. Zij kunnen je ook helpen om in kaart te brengen welke eventuele deficiënties je nog hebt en hoe je die kan wegwerken. 

Na de bachelor en/of master kan je uitstromen in de richting Business & Management. Hieronder vallen bijvoorbeeld functies als: consultant, product manager, business analist, octrooigemachtigde, kwaliteitsmanager, clinical research associate (CRA) of entrepreneur. Mogelijke werkgevers zijn: farmaceuten, medische centra, consultancybureaus, banken of ICT bedrijven.

Een belangrijke eigenschap binnen Business & Management is het kunnen overzien van complexe processen, problemen of organisaties. In het bedrijfsleven is het van belang dat je verbanden kunt leggen tussen verschillende onderdelen, personen of systemen. Bijvoorbeeld als je werkt voor een farmaceut en je wordt gevraagd om een bekostigingsmodel uit te werken voor een nieuw medicijn. Om deze opdracht goed te kunnen uitvoeren zal je onder andere moeten uitzoeken: wat de productiekosten zijn, hoe het product wordt vervoerd, hoeveel patiënten het medicijn zullen gebruiken, hoe lang het medicijn bewaard kan worden en natuurlijk wie bereid is voor het medicijn te betalen. Buiten je biomedische kennis zal je dus kennis en ervaring moeten opdoen van verschillende aspecten, zoals de financiën, product ontwikkeling, kwaliteitswaarborging en logistiek. Om je opdracht goed af te ronden, zal je verbanden moeten leggen tussen al deze aspecten en overzicht moeten bewaren. Je bachelor Biomedische wetenschappen geeft je al een goede basis voor het aanpakken van dit soort complexe opdrachten.

Om je te verdiepen in deze uitstroommogelijkheid kan je een WMB workshop doen of zou je eens in het Blog-archief kunnen kijken. Ook kan je de keuzecursus Entrepreneur in de bachelor volgen. Overweeg je een minor of (master)opleiding in de richting van business of management? Bespreek de mogelijkheden dan met een van de studieadviseurs. Zij kunnen je ook helpen om in kaart te brengen welke eventuele deficiënties je nog hebt en hoe je die kan wegwerken.

Na de bachelor kan je uitstromen in de richting Beleid & Bevolking. Hieronder vallen bijvoorbeeld functies als: beleidsmedewerker, beleidsadviseur of crisismanager. Deze functies komen vooral voor bij overheidsinstellingen (bv. universiteiten of gezondheidsraden) of non-profit organisaties.

Een belangrijke eigenschap binnen Beleid & Bevolking is het kunnen maken van regelementen en inschattingen op basis van de maatschappij of een specifieke populatie (bv. studenten). Hierbij heb je veel met onderzoek te maken over de maatschappij, maar ook met risicobepalingen en adviezen. Bijvoorbeeld, de minister heeft informatie en advies nodig over de veiligheid van een nieuw vaccin voor deze wordt opgenomen in het vaccinatieprogramma. Daarnaast moet er een beleid(splan) worden opgesteld voor het gebruik van het vaccin. Je moet binnen Beleid & Bevolking dus kennis hebben van (medisch) onderzoek, maar ook kunnen omgaan met ‘beleidstaal’ en risico’s kunnen inschatten. Indirect zorg je er voor dat zoveel mogelijk mensen in de maatschappij gezond kunnen functioneren.

Om je te verdiepen in deze uitstroommogelijkheid kan je een WMB workshop doen of zou je eens in het Blog-archief kunnen kijken. Overweeg je een minor of (master)opleiding in de richting van beleid en bevolking? Bespreek de mogelijkheden dan met een van de studieadviseurs. Zij kunnen je ook helpen om in kaart te brengen welke eventuele deficiënties je nog hebt en hoe je die kan wegwerken.