Onderwijs en coronavirus

Studiejaar 2021-2022

In navolging van de Rijksoverheid neemt de Universiteit Utrecht maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Houd berichtgeving van de universiteit, de opleiding en de cursuscoördinatoren goed in de gaten voor de laatste stand van zaken. 

Laatste update: 14 november 2021

Consequenties onderwijs

Sinds 25 september mogen we ons onderwijs weer fysiek aanbieden in de universiteitsgebouwen. Met ingang van 15 november geldt hiervoor een maximum van 75 personen per onderwijsruimte. Hoorcolleges voor groepen van meer dan 75 studenten zullen dus online zijn. Je kunt hierover berichtgeving van je docent verwachten. 

Je kunt in MyTimetable zien of een onderwijsmoment online of fysiek is ingeroosterd. Houd berichtgeving van de cursuscoördinator goed in de gaten.

Communicatie UU/faculteit Geneeskunde
We kunnen ons voorstellen dat het door alle berichtgeving van de UU en de opleiding soms niet helemaal duidelijk is welke maatregelen op jou (als student van de faculteit Geneeskunde) van toepassing zijn. De berichtgeving van de Universiteit Utrecht vind je hier terug. De opleiding verstuurt tweewekelijks een nieuwsbrief naar al haar studenten. Lees deze goed door. 

 
In het gebouw zijn coronacoördinatoren aanwezig die zorgen dat bovengenoemde regels worden nageleefd. Volg hun aanwijzingen op en reageer op hen zoals je zelf benaderd wilt worden. Onthoud goed: de regels zijn voor jullie veiligheid en die v
 

Doe altijd de coronacheck voor je naar de universiteit gaat. Beantwoord daarvoor de vijf vragen op deze coronacheckkaart. Blijf thuis als de check dat aangeeft - zo houd je je medestudenten en medewerkers gezond en de universiteit geopend. Je blijft thuis wanneer:

 • je klachten hebt die passen bij het coronavirus (neusverkoudheid, hoesten, niezen, verlies van geur/smaak, benauwdheid, verhoging);
 • je een huisgenoot hebt met corona;
 • je een huisgenoot hebt met zware klachten die passen bij corona (zoals koorts of benauwdheid);
 • je in nauw contact bent geweest met iemand met corona;
 • je recent bent teruggekeerd uit een land met een oranje of rood reisadvies.

Bekijk de coronacheckkaart om te zien wat er in welke situatie van je verwacht wordt. 

Zelftesten

Wij adviseren je dringend om twee keer per week een preventieve zelftest te doen, ook als je gevaccineerd bent. Gratis testen zijn beschikbaar via zelftestonderwijs.nl. Klik hier voor antwoorden op veelgestelde vragen over zelftesten. Als je coronaklachten hebt, laat je je natuurlijk testen bij de GGD.

Afmelding onderwijs

Mag je niet naar een toets of naar onderwijs komen? Stuur dan een e-mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), inclusief een cc naar de coördinator van de betreffende cursus, met daarin:

 • Naam;
 • Studentnummer;
 • Studie en studiejaar;
 • Cursusnaam en onderdeel van de cursus dat je mist (en evt. je werkgroepnummer);
 • Datum en tijdstip van het onderdeel dat je mist;
 • Evt. afspraakbevestiging van de coronatest (als dit voor jou geldt).

Overleg met de coördinator over een (online) alternatief als je niet fysiek kunt deelnemen aan verplicht onderwijs. Weet je minimaal één werkdag van tevoren dat je niet kunt deelnemen aan een toets op locatie en wil je in aanmerking komen voor individuele proctoring? Lees dan bij de FAQ hieronder wat je kunt doen.

Heb je een kwetsbare gezondheid en kun je daarom structureel niet aanwezig zijn bij fysiek onderwijs? Neem dan contact op met de studieadviseur. 

 

Huisregels Hijmans van den Berghgebouw

Voor veilig werken en studeren vragen wij je om je (naast de algemene RIVM‐richtlijnen!) aan de volgende, aanvullende regels te houden:

 • Draag een mondkapje en probeer afstand te houden bij verplaatsing door het gebouw (in de wandelgangen, liften, etc.). Als je op de plaats van bestemming zit, mag je je mondkapje afzetten. In specifieke situaties, bijvoorbeeld bij sommige practica, is het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming. Draag ook daar dan een mondkapje.
 • Ga naar binnen via de hoofdingang van het HvdB‐gebouw aan de Universiteitsweg. De hoofdingang van het UMC Utrecht mag namelijk niet gebruikt worden door studenten. Als je het gebouw binnenkomt, vindt er een triage/gezondheidscheck plaats.
 • Mocht je op enig moment je niet aan de regels houden, dan kan de coronacoördinator je hierop aanspreken.

We rekenen op je hulp én begrip. Samen zorgen we voor een veilige omgeving voor studenten, medewerkers en patiënten.

Lunchen, studeren en je fiets parkeren in/bij het HvdB‐gebouw

 • De openingstijden van het zitgedeelte in de Kroonluchter zijn 10.00 – 15.30 uur. In de Kroonluchter houd je, net zoals in de wandelgangen, zoveel mogelijk afstand van elkaar. Bij verplaatsing draag je een mondkapje, welke je af mag zetten wanneer je op de plaats van bestemming zit. 
 • Het restaurant is geopend tussen 11.30 en 13.30. Het is niet de bedoeling dat je pauze houdt in De Brink. 
 • Het studielandschap is geopend. Je wordt dringend geadviseerd om hier, net zoals in de wandelgangen, afstand van elkaar te houden. Draag bij verplaatsing een mondkapje. Je kunt zonder reservering plaatsnemen in de paarse cabines. 
 • De rode, overdekte fietsenstalling naast het HvdB‐gebouw is geopend tot 18.00 uur. Houd je ook in de fietsenstalling aan de genoemde regels.
 

Huisregels Universiteit Utrecht 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons onderwijs, de tentamens en de huisregels in onze gebouwen. Om het onderwijs op locatie te kunnen organiseren is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en aanwijzingen opvolgt. Op de website van de overheid lees je meer over de gezondheidsadviezen.

Algemeen 

 • Bij verplaatsing door de universiteitsgebouwen (in de wandelgangen, liften, etc.) draag je een mondkapje en houd je afstand. Als je op de plaats van bestemming zit, mag je mondkapje af en vervalt de 1,5 meter afstand tot medestudenten. Let op: houd nog wel afstand tot de docent!

Collegezalen en werkgroepruimten

 • Als je in de ochtend les hebt, kan dit het eerste college of werkgroep van de dag zijn in de betreffende onderwijsruimte. Op dat moment zijn alle ruimtes schoongemaakt en kun je gaan zitten. Heb je later op de dag onderwijs? Dan moet je zelf eerst met een sprayflacon en handdoekjes de tafel en andere aanraakpunten schoonmaken.

Maatregelen in het kader van de schoonmaak

 • Bij de entree van de gebouwen en in de omgeving van de onderwijsruimtes staan handdesinfectiepalen om je handen schoon te maken. Je reinigt je handen voordat je het gebouw of een zaal betreedt.
 • Bij de receptie kun je een styluspen ophalen. Deze kun je gebruiken voor het aanraken van contactpunten (zoals een printer).
 • De zalen worden dagelijks voor aanvang schoongemaakt.
 • Wanneer een zaal op een dag door meerdere groepen studenten gebruikt wordt, staat er een sprayflacon met voldoende (papieren) doekjes in of nabij de zaal. Het is de bedoeling dat je dan zelf je tafel schoonmaakt.

Meer informatie

Heb je vragen over de huisregels in de gebouwen? Ga dan naar de receptie in het gebouw of neem contact op met het FSC Meldpunt

 

 Huisregels rondom toetsing in het Educatorium en externe locaties

Grote toetsen waaraan veel studenten deelnemen worden gehouden in het Educatorium (zalen Alfa, Bèta en Gamma). Er wordt ook gebruik gemaakt van externe locaties, zoals Olympos en Jaarbeurs. Kleine tentamens met een beperkt aantal studenten zijn tevens geroosterd in andere onderwijsruimten en gebouwen van de UU. 

In onderstaand document lees je waarmee je rekening dient te houden wanneer je komt voor een toets. Controleer goed waar je moet zijn voor de toets. Zorg dat je tijdig aanwezig bent en dat je voldoende afstand bewaart tot de andere studenten. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de coronacoördinatoren op.

FAQ toetsing in Educatorium en externe locaties.pdf72.48 KB

Wanneer je een tentamen bij Olympos hebt, kun je alvast onderstaande plattegrond bekijken:

Routing tentamens Olympos.pdf730.02 KB

 

 Gedragsregels online onderwijs

Ook bij online onderwijs gelden de algemene gedragsregels. Deze staan beschreven in het Studentenstatuut. Online onderwijs heeft dezelfde status als onderwijs op locatie. Ook bij online onderwijs verwachten we daarom dat je actief deelneemt en je eerlijk en respectvol gedraagt naar anderen. 

In deze etiquette37.77 KB lichten we belangrijke gedragsregels voor het online onderwijs uit.

Op deze pagina van de Universiteit Utrecht vind je meer informatie over online onderwijs.

 

Staan roosters van de cursussen juist vermeld in MyTimetable?

Je kunt de roosters in MyTimetable aanhouden, tenzij de cursuscoördinator iets anders aangeeft. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de cursuscoördinator. Het kan zijn dat roosters iets later dan gebruikelijk worden gepubliceerd. 

Hoe werkt MS Teams?

Veel online onderwijs vindt plaats via Microsoft Teams. Op de website van de Universiteit Utrecht vind je een uitgebreide handleiding voor het gebruik van MS Teams. 

Het is nog onduidelijk of documenten die in Teams worden geplaatst in de toekomst zichtbaar blijven voor studenten. Houd hier rekening mee wanneer je een cursus afrondt en bepaalde documenten wilt bewaren.

Tentamens vinden in principe fysiek plaats op het Utrecht Science Park. Bij uitzondering komt het voor dat een toets nog wordt afgenomen via online proctoring. Houd altijd berichtgeving van de cursuscoördinator in de gaten.

Wat als ik niet aan een fysieke toets kan deelnemen?

Heb je een goede reden waarom je niet fysiek aan een toets kan deelnemen? Dan kun je in aanmerking komen voor individuele proctoring. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer jij (of een huisgenoot) positief bent getest op corona, klachten hebt of in een risicogroep valt. Zie hiervoor ook de coronacheckkaart. Belangrijk is dat je je tijdig, maar uiterlijk om 9.00 uur 's morgens op de werkdag vóór de toetsdag, meldt bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl). Zet urgent-proctoring in het onderwerp van de e-mail. De studieadviseur beoordeelt het verzoek en keurt het al dan niet goed. Daarna wordt eventueel het proces in gang gezet om online proctoring mogelijk te maken.

Concreet ziet het proces er als volgt uit:

 • Uiterlijk maandag 9.00 uur melden wanneer de toets op dinsdag is
 • Uiterlijk dinsdag 9.00 uur melden wanneer de toets op woensdag is
 • Uiterlijk woensdag 9.00 uur melden wanneer de toets op donderdag is
 • Uiterlijk donderdag 9.00 uur melden wanneer de toets op vrijdag is
 • Uiterlijk vrijdag 9.00 uur melden wanneer de toets op maandag is

Het is helaas niet mogelijk om via individuele proctoring aan een toets deel te nemen wanneer je je korter dan de hierboven genoemde termijn voor de toets afmeldt. Je dient je dan wel alsnog bij de studieadviseur te melden, zodat je later aan de herkansing van de toets kunt deelnemen. 

 

Wat houdt online proctoring in? (protocol en voorwaarden)

Online proctoring is een vorm van online surveillance tijdens een digitale toetsafname waarmee een examen plaatsonafhankelijk kan worden afgenomen. Hierbij worden verschillende opnames gemaakt, namelijk:

 1. Een opname van de student via een camera van voren (webcam);
 2. Een opname van de student via een camera van achteren (mobiel);
 3. Het scherm van de student (schermopname).

Bekijk hieronder een informatief filmpje over online proctoring, gemaakt door SURF (de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek).

Op de website van de Universiteit Utrecht vind je meer informatie over online toetsing, waaronder het 'protocol online proctoring', waarin de volgende zaken beschreven staan:

 • Wie is bevoegd de regels vast te stellen?
 • Wanneer wordt online proctoring ingezet?
 • Omschrijving fraude, onregelmatigheden en ongeldigheidsverklaring
 • Netiquette
 • Voorschriften student voorafgaand aan de toets
 • Voorschriften reviewer en examencommissie na de toets

De opleiding houdt dit protocol aan. Bij vermoeden van fraude gelden de regels van het OER.

Voorwaarden online proctoring

Voordat je via online proctoring deelneemt aan een toets dien je de gestelde voorwaarden goed door te nemen en ermee akkoord te gaan. De cursuscoördinator stuurt je vooraf deoorwaarden bij proctoring voor BMW-studenten335.9 KB toe. Wanneer je hier vragen over hebt, kun je contact opnemen met de examencommissie. Bij toetsen die worden afgenomen via online proctoring vertrouwen we nog meer dan anders op jullie professionaliteit en integriteit.

 

Wat moet ik regelen voor online proctoring?

Het volgende is van belang:

 1. Een goed functionerende laptop of computer met camera (of losse webcam) en microfoon;
 2. Een stabiele internetverbinding;
 3. Een goed werkende smartphone met camera. Positioneer deze zo dat er goed zicht is op jouw bureau, toetsenbord en monitor. Dit kan schuin achter je zijn (let op: niet recht achter je, omdat dan alleen je rug in beeld komt) of meer van opzij. Zorg dat in beeld komt wat jij doet.
 4. Een rustige, relatief lege werkplek die goed verlicht is en waar niemand anders verblijft tijdens de toets.

Verder heb je je ID-kaart nodig om jezelf te identificeren voordat je aan de toets begint. Het is toegestaan om een pen en leeg kladblad op je bureau te hebben. Je wordt geadviseerd om bij een toets met online proctoring rekening te houden met je privacy. Je kunt bijvoorbeeld in een relatief lege kamer werken en je BSN-nummer afplakken bij de check van je ID-kaart.

Bekijk voor een optimale voorbereiding op de toets de volgende website: https://proctorexam.com/test-taker-support/

Technische checks

De universiteit gebruikt ProctorExam als aanbieder van online proctoring. Een aantal dagen voorafgaand aan de toets ontvang je een e-mail vanuit zowel doo-testvision@umcutrecht.nl als ProctorExam met daarin belangrijke, praktische informatie over de toets. Voorafgaand aan de toets dien je een aantal technische checks te doen om te kijken of alles goed werkt. Voer deze tests tijdig uit met de computer die je ook daadwerkelijk gaat gebruiken voor de toets. Zodra de checks succesvol zijn uitgevoerd ontvang je een tweede e-mailbericht vanuit ProctorExam (kijk ook in je spamfolder!). In dit bericht staan de verder te volgen stappen en een URL waarmee je 15 minuten voor de start van de toets in ProctorExam kunt aanmelden. Je doorloopt dan de setup en ontvangt de inloggegevens van de toetsafname in TestVision in een venster in ProctorExam genaamd 'Exam Instructions'. 

Let op: je hebt in principe 45 minuten de tijd om in te loggen in ProctorExam. We raden ten zeerste aan om 15 minuten voor aanvang van de toets te starten met de checks in ProctorExam, zodat je voldoende tijd hebt om eventuele technische mankementen op te lossen. De 45 minuten inlogtijd is niet bedoeld om zonder reden later met de toets te starten.

 

Tips voor online proctoring

Voor de toets:

 1. Zorg ervoor dat je naar het toilet bent geweest. Je mag niet van je plaats opstaan tijdens de toets.
 2. Zorg ervoor dat je laptop/pc up-to-date is, zodat er tijdens het tentamen geen afleidende pop-ups verschijnen met pogingen tot updates.
 3. Vraag je huisgenoten om het internet niet te belasten als jij je toets maakt (denk aan Netflix, gamen, downloaden, updaten, etc.).
 4. Zorg ervoor dat je alle programma’s echt afsluit voordat je aan de toets begint (bijv. MS Teams of je e-mail).
 5. Je kunt een netwerkkabel gebruiken om zeker te zijn van een goede internetverbinding.
 6. Zorg ervoor dat je in een rustige kamer zit waar niemand zomaar binnen kan komen.
 7. Doe de technische checks op de locatie waar je ook je toets gaat maken. Dan weet je zeker dat het werkt.
 8. Heb je twee camera’s op je computer? Let er dan op dat je de camera kiest die op jou gericht is. Zorg ervoor dat je voldoende belicht bent en goed te zien bent op de camera.
 9. Zorg ervoor dat de adapter van je laptop in het stopcontact zit.
 10. Zorg ervoor dat de adapter van je smartphone in het stopcontact zit. Let erop dat je smartphone niet automatisch vergrendelt en dat de camera niet automatisch uitschakelt na een bepaalde tijdsduur.
 11. Zorg ervoor dat je je smartphone zo positioneert dat er zicht is op jouw bureau, toetsenbord en monitor.
 12. Zorg ervoor dat je notificaties vanuit ProctorExam mogelijk maakt. Via pop-ups word je geïnformeerd over eventuele uitval van mobiel of webcam tijdens de toets. Wanneer je notificaties uit hebt staan, ontvang je deze pop-ups niet.
 13. Zorg ervoor dat je alles klaar hebt liggen: je ID-kaart, een leeg kladblad, een pen en eventueel wat onverpakt eten en drinken (zonder etiketten).
 14. Log op tijd in bij ProctorExam (15 minuten voor aanvang van de toets), zodat je voldoende tijd hebt om eventuele technische mankementen te verhelpen.

Tijdens de toets:

 1. Het dragen van een koptelefoon of oordopjes is niet toegestaan tijdens de toets. Wanneer je last hebt van omgevingsgeluid kun je wel geluidswerende oorpluggen indoen. Laat deze zien aan de camera voordat je ze indoet.
 2. Het dragen van een smartwatch is niet toegestaan tijdens de toets.
 3. In het geval van instabiele internetverbinding wordt tijdens de toets herhaaldelijk gevraagd om je scherm opnieuw te delen. Volg deze instructies op.
 4. Druk bij technische problemen niet onnodig vaak op de F5-toets om je pagina te verversen. Houd tussenpozen van 3 minuten aan.
 5. Probeer niet ongeduldig te raken of in paniek te schieten wanneer er technische problemen optreden.
 

Kan ik inhoudelijke vragen over de toets stellen bij online proctoring?

Tijdens de toets is het helaas niet mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen. De chatfunctie van ProctorExam is alleen bedoeld voor technische vragen, wanneer het je bijvoorbeeld niet lukt om in te loggen. Wanneer je iets kwijt wilt over een bepaalde vraag, dan kun je dit in het lege reactieveld onder je antwoord in TestVision achterlaten.

 

Is het mogelijk om de toets op locatie te maken i.v.m. logistieke/technische problemen of privacybezwaren bij online proctoring?

Gaat het om logistieke of technische probleme? Probeer dan eerst zelf voor een oplossing te zorgen. Mocht dit niet lukken, dan kun je contact opnemen met de cursuscoördinator en studieadviseur. Dit geldt ook wanneer je privacybezwaren hebt tegen online proctoring (nieuw sinds het invoeren van de tweede camera). Doe dit uiterlijk 4 werkdagen voordat de toets via online proctoring plaatsvindt. De studieadviseur beoordeelt of je in aanmerking komt om de toets op locatie te maken.

Concreet ziet het proces er dan zo uit:

 • Uiterlijk maandag 12.00 uur melden wanneer de toets in dezelfde week op donderdag is
 • Uiterlijk dinsdag 12.00 uur melden wanneer de toets in dezelfde week op vrijdag is
 • Uiterlijk woensdag 12.00 uur melden wanneer de toets op maandag de week erna is
 • Uiterlijk donderdag 12.00 uur melden wanneer de toets op dinsdag de week erna is
 • Uiterlijk vrijdag 12.00 uur melden wanneer de toets op woensdag de week erna is

Wanneer je de toets op locatie maakt, dien je je aan dezelfde regels te houden als studenten die de toets met online proctoring maken. Dat betekent dat er tijdens de toets geen toiletbezoek mogelijk is en er geen inhoudelijke vragen gesteld kunnen worden.

 

Kan ik in studiejaar 2021-2022 op exchange?

Internationale ervaring is belangrijk. We weten hoezeer studenten zich op een verblijf in het buitenland kunnen verheugen. De situatie blijft onvoorspelbaar, maar voor studiejaar 2021-2022 gaan we er voorlopig vanuit dat exchange mogelijk is wanneer het reisadvies voor het desbetreffende land groen of geel is.

Kijk voor meer actuele informatie op de UU-website. Houd er rekening mee dat jouw gastuniversiteit in de komende weken ook een besluit kan nemen over het al dan niet laten doorgaan van je exchange. In het geval van een belangrijke update ontvang je hierover bericht van het International Office.

Hoe kan ik mij oriënteren op een exchange in studiejaar 2022-2023?

Wil jij graag op uitwisseling gaan in 2022-2023? Lees dan vooral de pagina's op de studiegids over 'Internationale ervaring opdoen' door. Kijk daarnaast eens op de lijst met bestemmingen en zorg ervoor dat je in oktober de 'study abroad'-weken bezoekt. Verder organiseert de opleiding een verdiepende voorlichtingsbijeenkomst voor tweedejaarsstudenten op 25 oktober 2021.

Gaat het praktische deel van het Researchproject door?

In principe zou het praktische deel van het Researchproject doorgang moeten kunnen vinden op de laboratoria. Mochten er problemen ontstaan, neem dan contact op met de examinator van het RP(+), Dr. J.A. Post (j.a.post@uu.nl).

Meer informatie over het Researchproject vind je elders in de studiegids.

Loop ik studievertraging op door alles rondom het coronavirus?

Dat is niet de bedoeling. De UU en de opleiding doen er alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan. Mocht je ondanks alles toch vertraging oplopen, bijvoorbeeld omdat je zelf ziek wordt door het virus, neem dan contact op met één van de studieadviseurs. Zij kunnen dan bekijken wat je mogelijkheden zijn.

Zijn er studiewerkplekken beschikbaar waar ik kan studeren?

Alle studieplekken in de universiteitsgebouwen zijn weer open voor studenten. Hierbij vervalt de 1,5 meter-maatregel wanneer je zit (uitzondering: studielandschap in het Hijmans van den Berghgebouw). Wel geldt een maximum van 75 personen per ruimte. In de Universiteitsbibliotheek geldt dat in het atrium iedere etage wordt gezien als een aparte ruimte. De studieplekken in de bieb reserveer je via bookings.uu.nl. Lees hier meer over studieplekken van de universiteit, zowel in de binnenstad als op het Utrecht Science Park.

Neem contact op met één van de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl) als je vanwege persoonlijke omstandigheden behoefte hebt aan een vaste plek in het Studielandschap (HvdB-gebouw).

Kan ik nog een afspraak maken met de studieadviseur of een coach?

Ja, je kunt via PlanZelf een afspraak maken met één van de studieadviseurs. De afspraak kan fysiek, telefonisch of via Skype plaatsvinden. Je kunt in het online planningssysteem kiezen voor het type afspraak van je voorkeur. 

Voor een afspraak met één van de coaches kun je mailen met de desbetreffende coach. Zie Begeleiding en advies op onze studiegids voor specifieke informatie hierover. 

Met wie kan ik praten over niet-studiegerelateerde onderwerpen?

Je kunt natuurlijk altijd met je vragen terecht bij de studieadviseur of coach. Zij kunnen je eventueel doorverwijzen. Daarnaast biedt de Universiteit Utrecht aan om een 'zinnig gesprek' te voeren met een ervaren begeleider. Tijdens dit gesprek kun je praten over moeilijke of uitdagende levenssituaties die op dit moment spelen. 

Mis je een vraag? Mail dan naar Onderwijszaken via bachelorBMW@umcutrecht.nl

Het Studie-informatiepunt (STIP) is bereikbaar per e-mail en per telefoon:

 • Maandag t/m vrijdag: 10.45 – 13.30 uur.
 • Telefoonnummer: 088-75 53478
 • E-mail: STIP@umcutrecht.nl
 • We verzoeken je vriendelijk om niet zowel te mailen als te bellen met dezelfde vraag.

Heb je vragen over je cursus? Neem dan contact op met de cursuscoördinator.

Kijk ook op de site van de UU voor meer algemene informatie over het coronavirus.