Onderwijs en coronavirus

 

Laatste update van de informatie: 22 maart 2022

Consequenties onderwijs

In navolging van het advies van de landelijke overheid zal ook het UMC Utrecht per 23 maart versoepelen naar de situatie zoals die was vóór Covid. Dit betekent:

 • Geen verplichting meer van 1,5m afstand (maar afstand houden mág altijd)
 • Liever geen handen schudden
 • Geen verplichting om medisch mondneusmasker te dragen (maar het mag altijd)
 • Onderwijs vindt (grotendeels) fysiek plaats (Houd je rooster en communicatie van je docent in de gaten voor uitzonderingen!)
 • Laat je testen bij klachten
 • Houd respect voor degenen die wel graag de oude regels volgen

 

 
In het gebouw zijn coronacoördinatoren aanwezig die zorgen dat bovengenoemde regels worden nageleefd. Volg hun aanwijzingen op en reageer op hen zoals je zelf benaderd wilt worden. Onthoud goed: de regels zijn voor jullie veiligheid en die v
 

De basisregels op de universiteit op een rij:

 • De capaciteit van collegezalen mag weer volledig worden benut. Docenten communiceren zelf over eventuele wijzigingen of hybride onderwijsvormen in het geval van besmettingen of quarantaines. Ook voor periode 4 wordt weer geroosterd voor volledige bezetting in de collegezalen.
 • In de universiteitsgebouwen en het UMC Utrecht houd je 1,5 meter afstand van elkaar en draag je een medisch mondneusmasker (IRR type 2) of een FFP2-masker. Stoffen mondkapjes zijn niet meer toegestaan.
  • In het Hijmans van den Berghgebouw en de rest van het UMC Utrecht draag je het medisch mondneusmasker buiten én binnen de onderwijsruimtes. Mogelijk wordt deze maatregel ook na 25 februari verlengd.
  • In UU-gebouwen mag het mondkapje af wanneer je zit en op dat moment 1,5m afstand kunt houden. Per 25 februari vervalt de mondkapjesplicht.
 • Doe de coronacheck voordat je naar de universiteit gaat.
 • Doe een zelftest voor je naar het fysieke onderwijs gaat en bij klachten. Je kunt ze gratis aanvragen.
 • Heb je een positieve zelftest of klachten die passen bij het coronavirus? Maak dan een afspraak bij de GGD om je te laten testen, ook als je volledig gevaccineerd bent.
 • Was je handen en nies in je elleboog. 
 • Zet een raam open als dat kan.
 • Om de coronamaatregelen te waarborgen, lopen facilitair medewerkers rond. Luister naar hun aanwijzingen en behandel hen met respect.

Ziekmelding en aanwezigheid bij onderwijs op locatie en bij tentamens

Lees eerst de FAQ hieronder. Neem bij vragen over de aanwezigheidsplicht contact op met je docent en met de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl) als je bang bent om studievertraging op te lopen. 

Heb je een kwetsbare gezondheid en kun je daarom structureel niet aanwezig zijn bij fysiek onderwijs? Neem dan contact op met de studieadviseur. 

 

Huisregels Hijmans van den Berghgebouw

Voor veilig werken en studeren vragen wij je om je (naast de algemene RIVM‐richtlijnen!) aan de volgende, aanvullende regels te houden:

 • Vanaf 15 januari draagt iedereen overal in het UMCU, het HvB en de UU-gebouwen een medisch mondneusmasker (IRR type 2) of een FFP2-masker. Stoffen mondkapjes zijn dus niet meer toegestaan. Het medisch mondneusmasker draag je binnen en buiten de onderwijsruimtes. Mocht je een mondkapje vergeten zijn, dan kun je er een krijgen bij de hoofdingang van het HvB-gebouw of de receptie van een UU-gebouw. 
 • Ga naar binnen via de hoofdingang van het HvdB‐gebouw aan de Universiteitsweg. Als je het gebouw binnenkomt, vindt er een triage/gezondheidscheck plaats.
 • Mocht je op enig moment je niet aan de regels houden, dan kan een facilitair medewerker je hierop aanspreken.

We rekenen op je hulp én begrip. Samen zorgen we voor een veilige omgeving voor studenten, medewerkers en patiënten.

Lunchen, studeren en je fiets parkeren in/bij het HvdB‐gebouw

 • De koffiecorner bij de ingang van het HvB wordt van 8.00-15.00 uur geopend met een grab and go assortiment. Wij verzoeken jullie nadrukkelijk om géén gebruik te maken van de Pitstop en de Brink. I.v.m. de kans op besmetting proberen we de stromen van de kliniek en het onderwijs zoveel mogelijk te scheiden.
 • In verband met de kans op besmetting vragen we studenten om zoveel mogelijk in het HvB-gebouw te blijven, en om de kliniek en de Pitstop of de Brink dus te mijden.
 

Huisregels Universiteit Utrecht 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons onderwijs, de tentamens en de huisregels in onze gebouwen. Om het onderwijs op locatie te kunnen organiseren is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en aanwijzingen opvolgt. Op de website van de overheid lees je meer over de gezondheidsadviezen.

Alle geldende maatregelen van de Universiteit Utrecht lees je op https://www.uu.nl/informatie-coronavirus

Meer informatie

Heb je vragen over de huisregels in de gebouwen? Ga dan naar de receptie in het gebouw of neem contact op met het FSC Meldpunt

 

 Huisregels rondom toetsing in het Educatorium en externe locaties

Grote toetsen waaraan veel studenten deelnemen worden gehouden in het Educatorium (zalen Alfa, Bèta en Gamma). Er wordt ook gebruik gemaakt van externe locaties, zoals Olympos en Jaarbeurs. Kleine tentamens met een beperkt aantal studenten zijn tevens geroosterd in andere onderwijsruimten en gebouwen van de UU. 

In onderstaand document lees je waarmee je rekening dient te houden wanneer je komt voor een toets. Controleer goed waar je moet zijn voor de toets. Zorg dat je tijdig aanwezig bent en dat je voldoende afstand bewaart tot de andere studenten. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de coronacoördinatoren op.

FAQ toetsing in Educatorium en externe locaties.pdf72.48 KB

Wanneer je een tentamen bij Olympos hebt, kun je alvast onderstaande plattegrond bekijken:

Routing tentamens Olympos.pdf730.02 KB

 

 Gedragsregels online onderwijs

Ook bij online onderwijs gelden de algemene gedragsregels. Deze staan beschreven in het Studentenstatuut. Online onderwijs heeft dezelfde status als onderwijs op locatie. Ook bij online onderwijs verwachten we daarom dat je actief deelneemt en je eerlijk en respectvol gedraagt naar anderen. 

In deze etiquette37.77 KB lichten we belangrijke gedragsregels voor het online onderwijs uit.

Op deze pagina van de Universiteit Utrecht vind je meer informatie over online onderwijs.

 

Hoe zit het met de aanwezigheidsplicht bij onderwijs?

Bij hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsplicht. Voor werkcolleges en practica verschilt de situatie.

 • Is er een aanwezigheidsplicht?
  • Soms kun je online meekijken via MS Teams en soms kun je een vervangende opdracht maken. Soms lukt dat helaas niet en is er geen vervanging mogelijk.
  • Soms is er een maximum aantal bijeenkomsten dat je mag missen, omdat je anders niet aan de leerdoelen van de cursus voldoet.
 • Is er geen aanwezigheidsplicht?
  • Dan ben je vrij om wel of niet naar het onderwijs te gaan. De docent hoeft je niet de mogelijkheid van online meekijken te bieden en soms is dit vanwege de aard van het onderwijs ook niet mogelijk.

Neem bij vragen over de aanwezigheidsplicht contact op met je docent en met de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl) als je bang bent om studievertraging op te lopen.

Wat doe ik als ik ziek ben?

Als je ziek bent of coronagerelateerde klachten hebt, kom je niet naar de universiteit. Neem je verantwoordelijkheid en laat je meteen testen. Bij een positieve zelftest of coronagerelateerde klachten laat je je testen bij de GGD. Is de uitslag van de test bij de GGD negatief? Dan mag je naar de universiteit. Zie ook de coronacheck op de website van de UU.

Wat kan ik doen als ik langere tijd door corona niet fysiek aanwezig kan zijn bij werkgroepen of practica?

Bespreek met de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl) en de docenten of je het onderwijs online kunt bijwonen. De studieadviseur zal in overleg met jou bekijken op welke manier je toch kunt deelnemen aan het onderwijs. Hierbij wordt er rekening gehouden met de regels binnen de opleiding en de mogelijkheden binnen het onderwijs. Je kunt eventueel een medestudent vragen MS Teams voor je aan te zetten bij de werkgroep/het practicum. Misschien kun je ook op een ander moment meedoen aan de werkgroep of het practicum van een andere (werk)groep.

Staan roosters van de cursussen juist vermeld in MyTimetable?

Je kunt de roosters in MyTimetable aanhouden, tenzij de cursuscoördinator iets anders aangeeft. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de cursuscoördinator. Het kan zijn dat roosters later dan gebruikelijk worden gepubliceerd. 

Hoe werkt MS Teams?

Veel online onderwijs vindt plaats via Microsoft Teams. Op de website van de Universiteit Utrecht vind je een uitgebreide handleiding voor het gebruik van MS Teams. 

Het is nog onduidelijk of documenten die in Teams worden geplaatst in de toekomst zichtbaar blijven voor studenten. Houd hier rekening mee wanneer je een cursus afrondt en bepaalde documenten wilt bewaren.

Tentamens vinden in principe fysiek plaats op het Utrecht Science Park. De maximale groepsgrootte is hierbij losgelaten. Bij uitzondering komt het voor dat een toets nog wordt afgenomen via online proctoring. Houd altijd berichtgeving van de cursuscoördinator in de gaten.

Wat als ik niet aan een fysieke toets kan deelnemen?

Heb je een goede reden waarom je niet fysiek aan een toets kan deelnemen? Dan kun je in aanmerking komen voor individuele proctoring. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer jij (of een huisgenoot) positief bent getest op corona, klachten hebt of in een risicogroep valt. Zie hiervoor ook de coronacheckkaart. Belangrijk is dat je je tijdig, maar uiterlijk om 9.00 uur 's morgens op de werkdag vóór de toetsdag, meldt bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl). Zet urgent-proctoring in het onderwerp van de e-mail. De studieadviseur beoordeelt het verzoek en keurt het al dan niet goed. Daarna wordt eventueel het proces in gang gezet om online proctoring mogelijk te maken.

Concreet ziet het proces er als volgt uit:

 • Uiterlijk maandag 9.00 uur melden wanneer de toets op dinsdag is
 • Uiterlijk dinsdag 9.00 uur melden wanneer de toets op woensdag is
 • Uiterlijk woensdag 9.00 uur melden wanneer de toets op donderdag is
 • Uiterlijk donderdag 9.00 uur melden wanneer de toets op vrijdag is
 • Uiterlijk vrijdag 9.00 uur melden wanneer de toets op maandag is

Het is helaas niet mogelijk om via individuele proctoring aan een toets deel te nemen wanneer je je korter dan de hierboven genoemde termijn voor de toets afmeldt. Je dient je dan wel alsnog bij de studieadviseur te melden, zodat je later aan de herkansing van de toets kunt deelnemen. 

 

Wat houdt online proctoring in? (protocol en voorwaarden)

Online proctoring is een vorm van online surveillance tijdens een digitale toetsafname waarmee een examen plaatsonafhankelijk kan worden afgenomen. Hierbij worden verschillende opnames gemaakt, namelijk:

 1. Een opname van de student via een camera van voren (webcam);
 2. Een opname van de student via een camera van achteren (mobiel);
 3. Het scherm van de student (schermopname).

Bekijk hieronder een informatief filmpje over online proctoring, gemaakt door SURF (de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek).

Op de website van de Universiteit Utrecht vind je meer informatie over online toetsing, waaronder het 'protocol online proctoring', waarin de volgende zaken beschreven staan:

 • Wie is bevoegd de regels vast te stellen?
 • Wanneer wordt online proctoring ingezet?
 • Omschrijving fraude, onregelmatigheden en ongeldigheidsverklaring
 • Netiquette
 • Voorschriften student voorafgaand aan de toets
 • Voorschriften reviewer en examencommissie na de toets

De opleiding houdt dit protocol aan. Bij vermoeden van fraude gelden de regels van het OER.

Voorwaarden online proctoring

Voordat je via online proctoring deelneemt aan een toets dien je de gestelde voorwaarden goed door te nemen en ermee akkoord te gaan. De cursuscoördinator stuurt je vooraf devoorwaarden bij proctoring voor BMW-studenten335.9 KB toe. Wanneer je hier vragen over hebt, kun je contact opnemen met de examencommissie. Bij toetsen die worden afgenomen via online proctoring vertrouwen we nog meer dan anders op jullie professionaliteit en integriteit.

 

Wat moet ik regelen voor online proctoring?

Het volgende is van belang:

 1. Een goed functionerende laptop of computer met camera (of losse webcam) en microfoon;
 2. Een stabiele internetverbinding;
 3. Een goed werkende smartphone met camera. Positioneer deze zo dat er goed zicht is op jouw bureau, toetsenbord en monitor. Dit kan schuin achter je zijn (let op: niet recht achter je, omdat dan alleen je rug in beeld komt) of meer van opzij. Zorg dat in beeld komt wat jij doet.
 4. Een rustige, relatief lege werkplek die goed verlicht is en waar niemand anders verblijft tijdens de toets.

Verder heb je je ID-kaart nodig om jezelf te identificeren voordat je aan de toets begint. Het is toegestaan om een pen en leeg kladblad op je bureau te hebben. Je wordt geadviseerd om bij een toets met online proctoring rekening te houden met je privacy. Je kunt bijvoorbeeld in een relatief lege kamer werken en je BSN-nummer afplakken bij de check van je ID-kaart.

Bekijk voor een optimale voorbereiding op de toets de volgende website: https://proctorexam.com/test-taker-support/

Technische checks

De universiteit gebruikt ProctorExam als aanbieder van online proctoring. Een aantal dagen voorafgaand aan de toets ontvang je een e-mail vanuit zowel doo-testvision@umcutrecht.nl als ProctorExam met daarin belangrijke, praktische informatie over de toets. Voorafgaand aan de toets dien je een aantal technische checks te doen om te kijken of alles goed werkt. Voer deze tests tijdig uit met de computer die je ook daadwerkelijk gaat gebruiken voor de toets. Zodra de checks succesvol zijn uitgevoerd ontvang je een tweede e-mailbericht vanuit ProctorExam (kijk ook in je spamfolder!). In dit bericht staan de verder te volgen stappen en een URL waarmee je 15 minuten voor de start van de toets in ProctorExam kunt aanmelden. Je doorloopt dan de setup en ontvangt de inloggegevens van de toetsafname in TestVision in een venster in ProctorExam genaamd 'Exam Instructions'. 

Let op: je hebt in principe 45 minuten de tijd om in te loggen in ProctorExam. We raden ten zeerste aan om 15 minuten voor aanvang van de toets te starten met de checks in ProctorExam, zodat je voldoende tijd hebt om eventuele technische mankementen op te lossen. De 45 minuten inlogtijd is niet bedoeld om zonder reden later met de toets te starten.

 

Tips voor online proctoring

Voor de toets:

 1. Zorg ervoor dat je naar het toilet bent geweest. Je mag niet van je plaats opstaan tijdens de toets.
 2. Zorg ervoor dat je laptop/pc up-to-date is, zodat er tijdens het tentamen geen afleidende pop-ups verschijnen met pogingen tot updates.
 3. Vraag je huisgenoten om het internet niet te belasten als jij je toets maakt (denk aan Netflix, gamen, downloaden, updaten, etc.).
 4. Zorg ervoor dat je alle programma’s echt afsluit voordat je aan de toets begint (bijv. MS Teams of je e-mail).
 5. Je kunt een netwerkkabel gebruiken om zeker te zijn van een goede internetverbinding.
 6. Zorg ervoor dat je in een rustige kamer zit waar niemand zomaar binnen kan komen.
 7. Doe de technische checks op de locatie waar je ook je toets gaat maken. Dan weet je zeker dat het werkt.
 8. Heb je twee camera’s op je computer? Let er dan op dat je de camera kiest die op jou gericht is. Zorg ervoor dat je voldoende belicht bent en goed te zien bent op de camera.
 9. Zorg ervoor dat de adapter van je laptop in het stopcontact zit.
 10. Zorg ervoor dat de adapter van je smartphone in het stopcontact zit. Let erop dat je smartphone niet automatisch vergrendelt en dat de camera niet automatisch uitschakelt na een bepaalde tijdsduur.
 11. Zorg ervoor dat je je smartphone zo positioneert dat er zicht is op jouw bureau, toetsenbord en monitor.
 12. Zorg ervoor dat je notificaties vanuit ProctorExam mogelijk maakt. Via pop-ups word je geïnformeerd over eventuele uitval van mobiel of webcam tijdens de toets. Wanneer je notificaties uit hebt staan, ontvang je deze pop-ups niet.
 13. Zorg ervoor dat je alles klaar hebt liggen: je ID-kaart, een leeg kladblad, een pen en eventueel wat onverpakt eten en drinken (zonder etiketten).
 14. Log op tijd in bij ProctorExam (15 minuten voor aanvang van de toets), zodat je voldoende tijd hebt om eventuele technische mankementen te verhelpen.

Tijdens de toets:

 1. Het dragen van een koptelefoon of oordopjes is niet toegestaan tijdens de toets. Wanneer je last hebt van omgevingsgeluid kun je wel geluidswerende oorpluggen indoen. Laat deze zien aan de camera voordat je ze indoet.
 2. Het dragen van een smartwatch is niet toegestaan tijdens de toets.
 3. In het geval van instabiele internetverbinding wordt tijdens de toets herhaaldelijk gevraagd om je scherm opnieuw te delen. Volg deze instructies op.
 4. Druk bij technische problemen niet onnodig vaak op de F5-toets om je pagina te verversen. Houd tussenpozen van 3 minuten aan.
 5. Probeer niet ongeduldig te raken of in paniek te schieten wanneer er technische problemen optreden.
 

Kan ik inhoudelijke vragen over de toets stellen bij online proctoring?

Tijdens de toets is het helaas niet mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen. De chatfunctie van ProctorExam is alleen bedoeld voor technische vragen, wanneer het je bijvoorbeeld niet lukt om in te loggen. Wanneer je iets kwijt wilt over een bepaalde vraag, dan kun je dit in het lege reactieveld onder je antwoord in TestVision achterlaten.

 

Is het mogelijk om de toets op locatie te maken i.v.m. logistieke/technische problemen of privacybezwaren bij online proctoring?

Gaat het om logistieke of technische problemen? Probeer dan eerst zelf voor een oplossing te zorgen. Mocht dit niet lukken, dan kun je contact opnemen met de cursuscoördinator en studieadviseur. Dit geldt ook wanneer je privacybezwaren hebt tegen online proctoring (nieuw sinds het invoeren van de tweede camera). Doe dit uiterlijk 4 werkdagen voordat de toets via online proctoring plaatsvindt. De studieadviseur beoordeelt of je in aanmerking komt om de toets op locatie te maken.

Concreet ziet het proces er dan zo uit:

 • Uiterlijk maandag 12.00 uur melden wanneer de toets in dezelfde week op donderdag is
 • Uiterlijk dinsdag 12.00 uur melden wanneer de toets in dezelfde week op vrijdag is
 • Uiterlijk woensdag 12.00 uur melden wanneer de toets op maandag de week erna is
 • Uiterlijk donderdag 12.00 uur melden wanneer de toets op dinsdag de week erna is
 • Uiterlijk vrijdag 12.00 uur melden wanneer de toets op woensdag de week erna is

Wanneer je de toets op locatie maakt, dien je je aan dezelfde regels te houden als studenten die de toets met online proctoring maken. Dat betekent dat er tijdens de toets geen toiletbezoek mogelijk is en er geen inhoudelijke vragen gesteld kunnen worden.

 

Kan ik in studiejaar 2022-2023 op exchange?

Internationale ervaring is belangrijk. We weten hoezeer studenten zich op een verblijf in het buitenland kunnen verheugen. De situatie blijft onvoorspelbaar, maar voor studiejaar 2022-2023 gaan we er voorlopig vanuit dat exchange mogelijk is wanneer het reisadvies voor het desbetreffende land groen of geel is.

Kijk voor meer actuele informatie op de UU-website. Houd er rekening mee dat jouw gastuniversiteit ook een besluit kan nemen over het al dan niet laten doorgaan van je exchange. In het geval van een belangrijke update ontvang je hierover bericht van het International Office.

Hoe kan ik mij oriënteren op een exchange?

Wil jij graag op uitwisseling gaan? Lees dan vooral de pagina's op de studiegids over 'Internationale ervaring opdoen' door. Kijk daarnaast eens op de lijst met bestemmingen en zorg ervoor dat je in oktober de 'study abroad'-weken bezoekt. Verder organiseert de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst voor eerstejaarsstudenten in juni 2022 (om in studiejaar 2023-2024 op exchange te gaan).

Gaat het praktische deel van het Researchproject door?

In principe zou het praktische deel van het Researchproject doorgang moeten kunnen vinden op de laboratoria. Mochten er problemen ontstaan, neem dan contact op met de examinator van het RP(+), Dr. J.A. Post (j.a.post@uu.nl).

Meer informatie over het Researchproject vind je elders in de studiegids.

Loop ik studievertraging op door alles rondom het coronavirus?

Dat is niet de bedoeling. De UU en de opleiding doen er alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan. Mocht je ondanks alles toch vertraging oplopen, bijvoorbeeld omdat je zelf ziek wordt door het virus, neem dan contact op met één van de studieadviseurs. Zij kunnen dan bekijken wat je mogelijkheden zijn.

Zijn er studiewerkplekken beschikbaar waar ik kan studeren?

Alle studieplekken in de universiteitsgebouwen zijn weer open voor studenten. Hierbij vervalt de 1,5 meter-maatregel wanneer je zit (uitzondering: studielandschap in het Hijmans van den Berghgebouw). In het studielandschap in het Hijmans van den Bergh geldt een maximum van 75 personen per ruimte; in de Universiteitsbibliotheek zijn alle studieplekken weer beschikbaar. De studieplekken in de bieb reserveer je via bookings.uu.nl. Lees hier meer over studieplekken van de universiteit, zowel in de binnenstad als op het Utrecht Science Park.

Neem contact op met één van de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl) als je vanwege persoonlijke omstandigheden behoefte hebt aan een vaste plek in het Studielandschap (HvdB-gebouw).

Kan ik nog een afspraak maken met de studieadviseur of een coach?

Ja, je kunt via PlanZelf een afspraak maken met één van de studieadviseurs. De afspraak kan fysiek, telefonisch of via Skype plaatsvinden. Je kunt in het online planningssysteem kiezen voor het type afspraak van je voorkeur. Een fysieke afspraak is alleen mogelijk voor kwetsbare studenten. In dit geval neemt de studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog contact met je op. 

Voor een afspraak met één van de coaches kun je mailen met de desbetreffende coach. Zie Begeleiding en advies op onze studiegids voor specifieke informatie hierover. 

Met wie kan ik praten over niet-studiegerelateerde onderwerpen?

Je kunt natuurlijk altijd met je vragen terecht bij de studieadviseur of coach. Zij kunnen je eventueel doorverwijzen. Daarnaast biedt de Universiteit Utrecht aan om een 'zinnig gesprek' te voeren met een ervaren begeleider. Tijdens dit gesprek kun je praten over moeilijke of uitdagende levenssituaties die op dit moment spelen. 

Mis je een vraag? Mail dan naar Onderwijszaken via bachelorBMW@umcutrecht.nl

Het Studie-informatiepunt (STIP) is bereikbaar per e-mail en per telefoon:

 • Maandag t/m vrijdag: 10.45 – 13.30 uur.
 • Telefoonnummer: 088-75 53478
 • E-mail: STIP@umcutrecht.nl
 • We verzoeken je vriendelijk om niet zowel te mailen als te bellen met dezelfde vraag.

Heb je vragen over je cursus? Neem dan contact op met de cursuscoördinator.

Kijk ook op de site van de UU voor meer algemene informatie over het coronavirus.