Onderwijs en coronavirus

Studiejaar 2020-2021

In navolging van de Rijksoverheid neemt de Universiteit Utrecht maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een groot deel van ons onderwijs zullen wij voorlopig online aanbieden. Houd berichtgeving van de universiteit, de opleiding en de cursuscoördinatoren goed in de gaten voor de laatste stand van zaken. 

Laatste update: 21 mei 2021 (coronazelftests)

Consequenties onderwijs

Sinds 26 april kunnen we beperkt weer voorzichtig studeren in de universiteitsgebouwen. We hebben echter nog steeds te maken met beperkende maatregelen en kunnen slechts 35% van het onderwijs op locatie roosteren. Een groot deel daarvan wordt gevuld met tentamens en praktijkonderwijs. Dat betekent helaas dat er nog steeds niet zo veel ruimte is voor andere onderwijsactiviteiten. Kijk welke mogelijkheden er zijn (zoals samen studeren) en richt je op wat wél kan. 

Onderwijs dat op locatie is ingeroosterd, vindt op locatie plaats. Dit kun je zien in MyTimetable. Houd berichtgeving van de cursuscoördinator goed in de gaten.

Basisregels

Communicatie UU/faculteit Geneeskunde
We kunnen ons voorstellen dat, door alle berichtgeving van de UU en de opleiding, het soms niet helemaal duidelijk is welke maatregelen op jou als student van de faculteit Geneeskunde van toepassing zijn. De berichtgeving van de Universiteit Utrecht vind je hier terug. Sinds het najaar van 2020 verstuurt de opleiding tweewekelijks een nieuwsbrief naar al haar studenten. Lees deze goed door.

 
In het gebouw zijn coronacoördinatoren aanwezig die zorgen dat bovengenoemde regels worden nageleefd. Volg hun aanwijzingen op en reageer op hen zoals je zelf benaderd wilt worden. Onthoud goed: de regels zijn voor jullie veiligheid en die v
 

Doe altijd de coronacheck voor je naar de universiteit gaat. Beantwoord de vijf vragen op deze coronacheckkaart. Blijf thuis als de check dat aangeeft, zo houd je je medestudenten en medewerkers gezond en de universiteit geopend. Je blijft thuis wanneer:

 • Je klachten hebt die passen bij het coronavirus (neusverkoudheid, hoesten, niezen, verlies van geur/smaak, benauwdheid, verhoging);
 • Je een huisgenoot hebt met corona;
 • Je een huisgenoot hebt met zware klachten die passen bij corona (zoals koorts of benauwdheid);
 • Je in nauw contact bent geweest met iemand met corona;
 • Je recent bent teruggekeerd uit een land met een oranje of rood reisadvies.

Bekijk de coronacheckkaart om te zien wat er in welke situatie van je verwacht wordt. 

Afmelding onderwijs

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een e-mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus met daarin:

 • Je naam;
 • Studentnummer;
 • Studie en studiejaar;
 • Cursusnaam en onderdeel van de cursus dat je mist en evt. je werkgroepnummer;
 • Datum en tijdstip van het onderdeel dat je mist;
 • Evt. afspraakbevestiging van de coronatest (als dit voor jou geldt).

Overleg met de coördinator over een (online) alternatief als je niet fysiek kunt deelnemen aan verplicht onderwijs. Lees bij de FAQ hieronder wat je kunt doen wanneer je minimaal 1 werkdag van tevoren weet dat je niet aan een toets op locatie kunt deelnemen en in aanmerking wilt komen voor individuele proctoring.

Huisregels Hijmans van den Berghgebouw

Voor veilig werken en studeren vragen wij je om je, naast de algemene RIVM‐richtlijnen, aan de volgende aanvullende regels te houden:

 • Ga naar binnen via de hoofdingang van het HvdB‐gebouw aan de Universiteitsweg. De hoofdingang van het UMC Utrecht is gesloten. Als je het gebouw binnenkomt, vindt er een triage/gezondheidscheck plaats.
 • Draag een mondkapje wanneer je door de openbare ruimtes loopt. Zodra je op de plaats van bestemming bent en op je plaats zit, hoef je geen mondkapje te dragen. In specifieke situaties, bijvoorbeeld bij sommige practica, is het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming. Draag ook daar dan een mondkapje.
 • Volg de aanwijzingen over aangegeven looproutes en andere informatie in het HvdB‐gebouw op.
 • Neem zoveel mogelijk de trap en houd rechts aan.
 • Mocht je op enig moment je niet aan de regels houden, dan kan de coronacoördinator je hierop aanspreken.

We rekenen op je hulp én begrip. Samen zorgen we voor een veilige omgeving voor studenten, medewerkers en patiënten.

In onderstaande video vertellen we over de huisregels in het Hijmans van den Berghgebouw:

Lunchen, studeren en je fiets parkeren in/bij het HvdB‐gebouw

 • Tijdens eventuele pauzes kun je buiten verblijven of in de Kroonluchter. De Kroonluchter is zodanig ingericht dat je op veilige afstand van elkaar je (bij voorkeur zelf meegebrachte) eten en drinken kunt nuttigen. Vanwege de veiligheid vragen we je om alleen te zitten op de plekken die hiervoor bestemd zijn. Verschuif geen stoelen of tafels. De openingstijden van het zitgedeelte in de Kroonluchter zijn 10.00 – 15.30 uur.
 • Sinds woensdag 14 oktober is restaurant De Kroonluchter tot nader bericht gesloten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat studenten naar restaurant de Brink gaan om te lunchen. Dit restaurant is bedoeld voor medewerkers, zorgpersoneel en bezoekers van het UMC Utrecht. De koffiecorner is het HvdB-gebouw is geopend.
 • De rode overdekte fietsenstalling naast het HvB‐gebouw is geopend. Houd je ook in de fietsenstalling aan de genoemde regels. Houd er rekening mee dat deze fietsenstalling tot 18.00 uur is geopend.
 • Het studielandschap is gedeeltelijk open. Je kunt hier alleen op afspraak terecht. De paarse cabines reserveer je via PlanZelf.
 

Huisregels Universiteit Utrecht 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons onderwijs, de tentamens en de huisregels in onze gebouwen. Om het onderwijs op locatie te kunnen organiseren is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en aanwijzingen opvolgt. Op de website van de overheid lees je meer over de gezondheidsadviezen.

 • Draag een mondkapje bij verplaatsing door de universiteitsgebouwen. Als je op de plaats van bestemming bent, kun je deze afzetten.  In specifieke situaties, bijvoorbeeld bij sommige practica, is het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming. Draag ook daar dan een mondkapje.

Onderwijs

 • Kom alleen naar de universiteit als je een college, tentamen of practicum op locatie hebt.
 • De capaciteit van de UU-gebouwen en het aantal studieplekken is op dit moment beperkt.

Tentamens

 • Kom je voor het maken van een tentamen? Zorg dan dat je een kwartier voor aanvang aanwezig bent. Vanwege de coronamaatregelen ben je meer tijd kwijt om op je plek te komen.
 • Er mag maar een beperkt aantal personen in één tentamenzaal, dus het kan zijn dat een tentamen verspreid is over meerdere ruimtes. Check dus vooraf in MyTimetable. Van je docent ontvang je nog de specifieke ruimte-informatie.
 • Er zijn coronacoördinatoren aanwezig die je wegwijs maken en je helpen bij eventuele vragen.

De inrichting en het gebruik van de gebouwen

 • In de gebouwen zijn met stickers de looproutes aangegeven waarbij je met eenrichtingsverkeer naar de onderwijsruimtes wordt geleid. Ook de gangen, toiletten, liften en trappenhuizen zijn gestickerd en aangepast op de 1,5 meter samenleving.
 • Er is een beperkt aantal studieplekken beschikbaar per gebouw. Maak dan ook alleen gebruik van de studieplekken als je ook een college volgt in hetzelfde gebouw.
 • Bij de geopende cateringlocaties is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Daar kun je zitten als je gebruik maakt van de catering. Deze plekken zijn dus niet bestemd als studieplek.

Collegezalen en werkgroepruimten

 • Ook de onderwijsruimtes zijn aangepast aan de 1,5 meter-samenleving. Dat betekent minder studenten in één ruimte en rekening houden met 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij het in- en uitgaan van de ruimte.
 • In de werkgroepruimtes kun je niet met het meubilair schuiven. Gebruik de bestaande tafels en stoelen. De beschikbare zitplekken in de ruimtes zijn gemarkeerd.
 • Het in- en uitgaan van de ruimte gaat op basis van het principe last in-first out. Volg de pijlen in de ruimte en vul de ruimte van achteren naar voren. Ga alleen op de plekken zitten die met een groene sticker zijn aangegeven en verlaat niet onnodig eerder de ruimte.
 • Als je in de ochtend komt voor het eerste college of werkgroep dan zijn alle ruimtes schoongemaakt en kun je gaan zitten. Bij onderwijs later op de dag moet je zelf eerst met een sprayflacon en handdoekjes de tafel en andere aanraakpunten schoonmaken.

Maatregelen in het kader van de schoonmaak

 • Bij de entree van de gebouwen en in de omgeving van de onderwijsruimtes staan handdesinfectiepalen om je handen schoon te maken. Je reinigt je handen voordat je het gebouw of een zaal betreedt.
 • Bij de receptie kun je een styluspen ophalen die je gebruikt voor het aanraken van contactpunten zoals op de printer, zodat je de oppervlakte niet hoeft aan te raken.
 • De zalen worden dagelijks voor aanvang schoongemaakt.
 • Wanneer een zaal op een dag door meerdere groepen studenten wordt gebruikt, staat er een sprayflacon met voldoende (papieren hand)doekjes in of nabij de zaal. Het is de bedoeling dat je dan zelf je tafel schoonmaakt.

Meer informatie

Als je vragen hebt over de huisregels in de gebouwen ga je naar de receptie in het gebouw of neem je contact op met het FSC Meldpunt

 

 Huisregels rondom toetsing in het Educatorium en externe locaties

Grote toetsen waaraan veel studenten deelnemen worden gehouden in het Educatorium (zalen Alfa, Bèta en Gamma). Er wordt ook gebruik gemaakt van externe locaties zoals Olympos en Jaarbeurs. Kleine tentamens met een beperkt aantal studenten zijn tevens geroosterd in andere onderwijsruimten en gebouwen van de UU. 

In onderstaand document lees je waarmee je rekening dient te houden wanneer je komt voor een toets. Controleer goed waar je moet zijn voor de toets, zorg dat je tijdig aanwezig bent en dat je voldoende afstand bewaart tot de andere studenten. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de coronacoördinatoren op.

FAQ toetsing in Educatorium en externe locaties.pdf72.48 KB

Wanneer je een tentamen bij Olympos hebt kun je alvast onderstaande plattegrond bekijken:

Routing tentamens Olympos.pdf730.02 KB

 

 Gedragsregels online onderwijs

Ook bij online onderwijs gelden de algemene gedragsregels. Deze staan beschreven in het Studentenstatuut. Online onderwijs heeft dezelfde status als onderwijs op locatie. Ook bij online onderwijs verwachten we dat je actief deelneemt aan onderwijs en je eerlijk en respectvol gedraagt naar anderen. 

In deze etiquette37.77 KB lichten we de relevante aspecten hierover uit en lichten we toe hoe we deze interpreteren voor online onderwijs.

Op deze pagina van de Universiteit Utrecht vind je meer informatie over online onderwijs.

 

Hoe gaan de cursussen in periode 4 eruit zien?

De docenten van de cursussen doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, zowel online als fysiek. Soms leidt dit er wel toe dat bijvoorbeeld een practicum vervangen moet worden door een digitaal practicum of een andere online onderwijsvorm. Toetsen vinden zowel op locatie als via online proctoring plaats. Dit staat goed aangegeven in MyTimetable. 

Houd je e-mail en Blackboard goed in de gaten voor berichten van de cursuscoördinator. Kun je geen onderwijs op locatie volgen neem dan contact op met de studieadviseur en de cursuscoördinator.

Bericht van de UU over periode 4 (24 maart)

Het kabinet gaat er nu vanuit dat we vanaf 26 april meer onderwijs op locatie mogen geven, op 1,5 meter afstand. Dat kan als de besmettingscijfers dit toelaten en op voorwaarde dat onderwijsinstellingen preventieve zelfsneltesten aanbieden. Daar gaan de UU zich met andere universiteiten binnen de VSNU (Vereniging van Universiteiten) en het ministerie van OCW over buigen.

De datum van 26 april valt voor ons precies samen met de start van blok 4. We hebben voor dit blok 35 procent van het onderwijs op locatie geroosterd. De roosters worden uiterlijk op 9 april gepubliceerd, maar het kan zijn dat er nog wijzigingen optreden afhankelijk van de ontwikkelingen. Door op 35 procent te roosteren kunnen we 1,5 meter afstand in acht houden en blijven de vervoersstromen naar het Utrecht Science Park veilig. De ruimte die overblijft, stellen we beschikbaar voor andere studiegerelateerde activiteiten, zoals projectwerk, tutoraat, activiteiten van studieverenigingen, mogelijkheden om samen te werken in bijvoorbeeld de Botanische Tuinen, lezingen van Studium Generale, et cetera. Medio april vind je deze activiteiten op www.uu.nl/coronavirus  externe link. Je kunt ze reserveren zodra de overheid aangeeft dat versoepelingen mogelijk zijn. Het streven is dat zoveel mogelijk studenten gemiddeld in blok 4 minimaal een keer per week op de campus kunnen komen voor een college, werkgroep of andere studiegerelateerde activiteit. We vragen docenten om binnen hun faculteit vroegtijdig door te geven als een op locatie gepland college door omstandigheden toch online gegeven wordt, zodat we de vrijkomende ruimte voor andere activiteiten kunnen benutten.

Staan roosters van de cursussen juist vermeld in MyTimetable?

Je kunt de roosters in MyTimetable aanhouden, tenzij de cursuscoördinator aangeeft dat dit anders is. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de cursuscoördinator. Het kan zijn dat roosters iets later dan gebruikelijk worden gepubliceerd. 

Hoe werkt MS Teams?

Veel online onderwijs vindt plaats via Microsoft Teams. Op de website van de Universiteit Utrecht vind je een uitgebreide handleiding voor het gebruik van MS Teams. 

Het is nog onduidelijk of documenten die in Teams worden geplaatst in de toekomst zichtbaar blijven voor studenten. Houd hier rekening mee wanneer je een cursus afrondt en bepaalde documenten wilt bewaren.

De toetsen van Genes & Genomes; Oog voor Impact & Biostatistiek; Neurowetenschappen; Early Life Events en Virologie vinden plaats via online proctoring. De toetsen van de overige cursussen vinden plaats op het Utrecht Science Park. Houd altijd berichtgeving van de cursuscoördinator in de gaten.

Wat als ik niet aan een fysieke toets kan deelnemen?

Wanneer je een goede reden hebt om niet fysiek aan de toets deel te nemen, kun je in aanmerking komen voor individuele proctoring. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat jij (of een huisgenoot) positief getest bent op corona, klachten hebt of in een risicogroep valt, zie ook Coronacheck en afmelding onderwijs. Belangrijk is dat je je tijdig, maar uiterlijk om 9.00 uur 's morgens op de werkdag vóór de toetsdag, meldt bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl). Zet urgent-proctoring in het onderwerp van de e-mail. De studieadviseur beoordeelt het verzoek en keurt het al dan niet goed. Daarna wordt het proces in gang gezet om online proctoring mogelijk te maken.

Concreet gezien ziet het er dan zo uit:

 • Uiterlijk maandag 9.00 uur melden wanneer de toets op dinsdag is.
 • Uiterlijk dinsdag 9.00 uur melden wanneer de toets op woensdag is.
 • Uiterlijk woensdag 9.00 uur melden wanneer de toets op donderdag is.
 • Uiterlijk donderdag 9.00 uur melden wanneer de toets op vrijdag is.
 • Uiterlijk vrijdag 9.00 uur melden wanneer de toets op maandag is.

Het is helaas niet mogelijk om via individuele proctoring deel te nemen wanneer je je korter dan de hierboven genoemde termijn voor de toets afmeldt. Je dient je dan wel alsnog bij de studieadviseur te melden, zodat je later aan de herkansing van de toets kunt deelnemen. 

 

Wat houdt online proctoring in? (protocol en voorwaarden)

Online proctoring is een vorm van online surveillance tijdens een digitale toetsafname waarmee een examen plaatsonafhankelijk kan worden afgenomen. Hierbij worden opnames gemaakt:

 1. Een opname van de student via een camera van voren (webcam);
 2. Vanaf 19 april 2021: Een opname van de student via een camera van achteren (mobiel);
 3. Het scherm van de student (schermopname).

Bekijk hieronder een informatief filmpje over online proctoring, gemaakt door SURF (de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek).

Op de website van de Universiteit Utrecht vind je meer informatie over online toetsing, waaronder het 'protocol online proctoring', waarin de volgende zaken beschreven staan:

 • Wie is bevoegd de regels vast te stellen?
 • Wanneer wordt online proctoring ingezet?
 • Omschrijving fraude, onregelmatigheden en ongeldigheidsverklaring.
 • Netiquette.
 • Voorschriften student voorafgaand aan de toets.
 • Voorschriften reviewer en examencommissie na de toets.

De opleiding houdt dit protocol aan. Bij vermoeden van fraude gelden de regels van het OER.

Voorwaarden online proctoring

Voordat je via online proctoring deelneemt aan een toets, dien je de gestelde voorwaarden goed door te nemen en ermee akkoord te gaan. De cursuscoördinator stuurt je vooraf Voorwaarden proctoring voor BMW-studenten.pdf335.9 KB 200828 Voorwaarden inviduele proctoring voor BMW-studenten.pdf134.15 KBtoe. Wanneer je hier vragen over hebt kun je contact opnemen met de examencommissie. Bij toetsen die worden afgenomen via online proctoring vertrouwen we, nog meer dan anders, op jullie professionaliteit en integriteit.

 

Wat moet ik regelen voor online proctoring?

Het volgende is van belang:

 1. Een goed functionerende laptop of computer met camera (of losse webcam) en microfoon;
 2. Een stabiele internetverbinding;
 3. Vanaf 19 april 2021: Een goed werkende smartphone met camera. Positioneer deze zo dat er goed zicht is op jouw bureau, toetsenbord en monitor. Dit kan schuin achter je zijn (let op: recht achter je is niet juist, omdat dan alleen je rug in beeld komt) of meer van opzij. Zorg dat in beeld komt wat jij doet.
 4. Een rustige, relatief lege, werkplek die goed verlicht is en waar niemand anders verblijft tijdens de toets.

Verder heb je je ID-kaart nodig om jezelf te identificeren voordat je aan de toets begint. Het is toegestaan om een pen en leeg kladblad op je bureau te hebben. Je wordt geadviseerd om bij een toets met online proctoring rekening te houden met je privacy, zoals het afplakken van je BSN-nummer bij de check van je ID-kaart en het werken in een relatief lege kamer.

Bekijk voor een optimale voorbereiding op de toets de website: https://proctorexam.com/test-taker-support/

Technische checks

De online proctoring provider die door de universiteit wordt gebruikt is ProctorExam. Een aantal dagen voorafgaand aan de toets ontvang je een e-mail vanuit zowel doo-testvision@umcutrecht.nl als ProctorExam met daarin belangrijke, praktische informatie over de toets. Voorafgaand aan de toets dien je een aantal technische checks te doen om te kijken of alles goed werkt. Voer deze tests tijdig uit met de computer die je ook daadwerkelijk gaat gebruiken voor de toets. Zodra de checks succesvol zijn uitgevoerd, ontvang je een tweede e-mailbericht vanuit ProctorExam (kijk ook in je spamfolder!). In dit bericht staan de verder te volgen stappen en een URL waarmee je 15 minuten voor de start van de toets in ProctorExam kunt aanmelden. Je doorloopt dan de setup en ontvangt de inloggegevens van de toetsafname in TestVision in een venster in ProctorExam genaamd 'Exam Instructions'. 

Let op: je hebt in principe 45 minuten de tijd om in te loggen in ProctorExam. We raden ten zeerste aan om 15 minuten voor aanvang van de toets te starten met de checks in ProctorExam, zodat je voldoende tijd hebt om eventuele technische mankementen op te lossen. De 45 minuten inlogtijd is niet bedoeld om zonder reden later met de toets te starten.

 

Tips voor online proctoring

Voor de toets:

 1. Zorg ervoor dat je naar het toilet bent geweest. Je mag niet van je plaats opstaan tijdens de toets.
 2. Zorg ervoor dat je laptop/pc up to date is, zodat er geen pogingen tot updates tijdens het tentamen gebeuren met afleidende pop-ups.
 3. Vraag je huisgenoten om het internet niet te belasten als jij je toets maakt (denk aan Netflix, gamen, downloaden, updaten etc.).
 4. Zorg ervoor dat je alle programma’s echt afsluit voordat je aan de toets begint (bijv. MS Teams of je e-mail).
 5. Om zeker te zijn van een goede internetverbinding kun je een netwerkkabel gebruiken.
 6. Zorg ervoor dat je in een rustige kamer zit waar niemand zomaar binnen kan komen.
 7. Doe de technische checks op de locatie waar je ook je toets gaat maken. Dan weet je zeker dat het werkt.
 8. Heb je twee camera’s op je computer, let dan erop dat je de camera kiest die op jou gericht is. Zorg ervoor dat je voldoende belicht bent en goed te zien bent op de camera.
 9. Zorg ervoor dat de adapter van je laptop in het stopcontact zit.
 10. Zorg ervoor dat de adopter van je smartphone in het stopcontact zit (vanaf 19 april 2021). Let erop dat je smartphone niet automatisch vergrendelt of dat de camera niet automatisch uitschakelt na een bepaalde tijdsduur.
 11. Zorg ervoor dat je je smartphone zo positioneert dat er zicht is op jouw bureau, toetsenbord en monitor (vanaf 19 april 2021).
 12. Zorg ervoor dat je notificaties vanuit ProctorExam mogelijk maakt. Via pop-ups word je geïnformeerd over eventuele uitval van mobiel of webcam tijdens de toets. Wanneer je notificaties uit hebt staan, ontvang je deze pop-ups niet.
 13. Zorg ervoor dat je alles klaar hebt liggen: je ID-kaart, een leeg kladblad en pen en evt. wat onverpakt eten en drinken (hier mogen geen etiketten op zitten).
 14. Log op tijd in bij ProctorExam (15 minuten voor aanvang van de toets), zodat je voldoende tijd hebt om eventuele technische mankementen te verhelpen.

Tijdens de toets:

 1. Het dragen van een koptelefoon/oordopjes is niet toegestaan tijdens de toets. Wanneer je last hebt van omgevingsgeluid kun je wel geluidswerende oorpluggen indoen. Laat deze vooraf zien aan de camera voordat je ze indoet.
 2. Het dragen van een smartwatch is niet toegestaan tijdens de toets.
 3. In het geval van instabiele internetverbinding wordt tijdens de toets herhaaldelijk gevraagd om je scherm opnieuw te delen. Volg de instructies op.
 4. Druk niet onnodig vaak op de F5-toets om je pagina te verversen (bij problemen). Houd tussenpozen van 3 minuten aan.
 5. Probeer niet ongeduldig te raken of in paniek te schieten wanneer er technische problemen optreden.
 

Kan ik inhoudelijke vragen over de toets stellen bij online proctoring?

Tijdens de toets is het helaas niet mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen. De chatfunctie van ProctorExam is alleen bedoeld voor technische vragen, wanneer het je bijvoorbeeld niet lukt om in te loggen. Wanneer je iets kwijt wilt over een bepaalde vraag, dan kun je dit in het lege reactieveld onder je antwoord in TestVision achterlaten.

 

Is het mogelijk de toets op op locatie te maken i.v.m. logistieke of technische problemen bij online proctoring?

Probeer eerst zelf voor een oplossing te zorgen. Mocht dit niet lukken dan kun je contact opnemen met de cursuscoördinator en studieadviseur. Doe dit uiterlijk 4 werkdagen voordat de toets via online proctoring plaatsvindt. De studieadviseur beoordeelt of je in aanmerking komt om de toets op locatie te maken.

Concreet gezien ziet het er dan zo uit:

 • Uiterlijk maandag 12.00 uur melden wanneer de toets dezelfde week op donderdag is.
 • Uiterlijk dinsdag 12.00 uur melden wanneer de toets dezelfde week op vrijdag is.
 • Uiterlijk woensdag 12.00 uur melden wanneer de toets op maandag de week erna is.
 • Uiterlijk donderdag 12.00 uur melden wanneer de toets op dinsdag de week erna is.
 • Uiterlijk vrijdag melden 12.00 uur wanneer de toets op woensdag de week erna is.

Wanneer je de toets op locatie maakt dien je je aan dezelfde regels te houden als studenten die de toets met online proctoring maken. Dat betekent dat er tijdens de toets geen toiletbezoek mogelijk is en er geen inhoudelijke vragen gesteld kunnen worden.

 

Kan ik in studiejaar 2021-2022 op exchange?

Internationale ervaring is belangrijk en we weten hoezeer studenten zich op een verblijf in het buitenland kunnen verheugen. De situatie blijft onvoorspelbaar, maar voor studiejaar 2021-2022 gaan we er voorlopig vanuit dat exchange mogelijk is. Op 19 oktober heeft de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor tweedejaars BMW-studenten. De powerpoint is terug te vinden op de studiegids. De deadline om je aan te melden voor een uitwisselingsprogramma in studiejaar 2021-2022 (semester I of semester II) is 1 december 2020. Het is mogelijk om na 1 december nog een aanvraag in te dienen. Op een rijtje:

 • 1 december 2020, 23.59 uur: aanmeldingen voor semester I of semester II
  • Let op: het is mogelijk dat populaire bestemmingen na de eerste deadline op 1 december al vol zitten. Na elke aanmeldronde wordt er een nieuwe bestemmingenlijst op de UU-website gepubliceerd met de plekken die open staan.
 • 1 maart 2021: aanmeldingen voor semester I of semester II (restplekken)
 • 15 juni 2021: aanmeldingen voor semester II (restplekken)

Kijk voor meer actuele informatie op de UU-website. Houd er rekening mee dat jouw gastuniversiteit in de komende weken ook een besluit kan nemen over het al dan niet laten doorgaan van je exchange. In het geval van een belangrijke update ontvang je hierover bericht van het International Office.

De opleiding organiseert in mei/juni 2021 een pre-departure meeting voor de BMW-studenten die in studiejaar '21-'22 op exchange gaan. 

Hoe kan ik mij oriënteren op een exchange in studiejaar 2022-2023?

Wil jij graag op uitwisseling gaan in 2022-2023, lees dan vooral de pagina's op studiegids over 'Internationale ervaring opdoen' door, kijk eens bij de lijst met bestemmingen en zorg ervoor dat je in oktober de study abroad weken bezoekt. Daarnaast organiseert de opleiding twee voorlichtingsbijeenkomsten:

 • Juni 2021: oriënterende voorlichtingsbijeenkomst voor eerstejaarsstudenten
 • Oktober 2021: verdiepende voorlichtingsbijeenkomst voor tweedejaarsstudenten

Gaat het praktische deel van het Researchproject door?

Het is op dit moment lastig in te schatten of het praktische deel van het Researchproject doorgang kan vinden op de laboratoria. Overleg dit goed met je begeleider(s). Mochten er problemen ontstaan neem dan contact op met de examinator van het RP(+), Dr. J.A.Post ( j.a.post@uu.nl ).

Meer informatie over het Researchproject vind je elders in de studiegids.

Loop ik een studievertraging op door alles rondom het coronavirus?

Dat is niet de bedoeling. De UU en ook de opleiding doen er alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk te laten door lopen. Mocht je ondanks alles of bijvoorbeeld omdat je zelf ziek wordt door het virus toch vertraging oplopen, neem dan contact op met een van de studieadviseurs. Zij kunnen dan bekijken wat je mogelijkheden zijn.

Lees hier de afspraken die gelden wanneer je door het coronavirus niet je Bindend Studieadvies (BSA) hebt kunnen behalen in studiejaar 2019/2020. 

Update 14 januari 2021: de norm voor het BSA is verlaagd met 7,5 studiepunten naar 37,5 EC voor het collegejaar 2020-2021. Voor eerstejaarsstudenten betekent dit dat zij in het algemeen één groot vak minder af hoeven te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. Lees het volledige bericht.

Ik merk dat ik de structuur van het fysieke onderwijs mis. Hoe moet ik hier mee omgaan? 

Dat is logisch, het is voor iedereen lastig om een nieuw ritme te vinden. Probeer zoveel mogelijk je normale ritme aan te houden door elke ochtend op de normale tijd op te staan. Regel eventueel een tussentijdse digitale koffiepauze met studiegenoten. Op de Blackboardpagina's van de BMW Academie en (voor vierdejaarsstudenten SLO) staan tips & tricks om structuur te creëren. Mocht je toch nog vast lopen, maak dan een afspraak met de studieadviseur of coach (zie vraag hieronder). 

De UU heeft een overzichtelijke pagina gemaakt met informatie over onderwijs, praktische zaken en hulp en voorzieningen in tijden van het coronavirus. Ook kun je er tips in tijden van corona vinden, bijvoorbeeld over hoe je fit kunt blijven of hoe je met psychische klachten om kunt gaan.

Trainingen Skills Lab

Het Skills Lab biedt jou een overzicht van trainingen, workshops en begeleiding op het gebied van schrijven, studeren en andere academische vaardigheden. Je kunt bij hen ook terecht voor gratis schrijf- en studeercoaching.

Daarnaast geeft het Skills Lab veel nuttige tips voor schrijven en studeren vanuit huis

Zijn er studiewerkplekken beschikbaar waar ik kan studeren?

Studeren doen we de komende weken zoveel mogelijk thuis. Zelfstudie in de Universiteitsbibliotheek blijft (op reservering) mogelijk voor studenten die door omstandigheden thuis niet goed kunnen studeren. Je kunt zelf een plek reserveren en hoeft geen toestemming te vragen. Daarnaast zijn er de komende weken studieplekken in diverse gebouwen in de binnenstand en het Utrecht Science Park beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Er blijven plekken beschikbaar in het Studielandschap van het Hijmans van den Berghgebouw voor studenten die echt niet thuis kunnen studeren. Via Planzelf kun je een plek reserveren. Als je vanwege bijzondere omstandigheden altijd of altijd op een bepaalde dag een plekje wil reserveren, neem dan contact op met de studieadviseur via adviseurs@umcutrecht.nl.

Kan ik nu ook nog een afspraak maken met de studieadviseur of een coach?

Ja, je kunt via PlanZelf een afspraak maken met een van de studieadviseurs. De afspraken worden via Skype of telefonisch gedaan. Ook is het weer mogelijk om korte vragen te stellen in het inloopspreekuur van de studieadviseurs op maandag, woensdag en vrijdag van 12.30 – 13.30 uur. Dit spreekuur is alleen bedoeld voor korte vragen (maximaal 10 min. per gesprek). Voor het spreekuur moet je een plek reserveren, dat kan via deze online planner.

Voor een afspraak met een van de coaches kun je mailen met de desbetreffende coach. Zie Begeleiding en advies op onze studiegids voor specifieke informatie hierover. 

Met wie kan ik praten over niet-studiegerelateerde onderwerpen?

Je kunt natuurlijk altijd met je vragen bij de studieadviseur of coach terecht. Zij kunnen je eventueel doorverwijzen mocht dat nodig zijn. Daarnaast biedt de Universiteit Utrecht aan om een 'zinnig gesprek' te voeren met een ervaren begeleider. Tijdens dit gesprek kun je over levenssituaties die op dit moment spelen of die voor jou moeilijk of uitdagend zijn. 

Mis je een vraag: mail dan naar Onderwijszaken via bachelorBMW@umcutrecht.nl

Het Studie-informatiepunt (STIP) is bereikbaar per e-mail en per telefoon:

 • Maandag t/m vrijdag vrijdag: 10.45 – 13.30 uur.
 • Tel.: 088-75 53478
 • E-mail: STIP@umcutrecht.nl
 • Het vriendelijke verzoek om niet zowel te mailen als te bellen met dezelfde vraag

Heb je vragen over je cursus? Neem dan contact op met de cursuscoördinator.

Kijk ook op de site van de UU  voor meer algemene informatie over het coronavirus.