Onderwijs en coronavirus

Studiejaar 2020-2021

In navolging van de Rijksoverheid neemt de Universiteit Utrecht maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een groot deel van ons onderwijs zullen wij voorlopig online aanbieden. Houd berichtgeving van de universiteit, de opleiding en de cursuscoördinatoren goed in de gaten voor de laatste stand van zaken. 

Ingeroosterd onderwijs gaat door

Dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet een gedeeltelijke lockdown aan in verband met het landelijk snel groeiende aantal coronabesmettingen. Voor onderwijs wordt gelukkig een uitzondering gemaakt: ingeroosterd onderwijs op locatie gaat door en studieplekken blijven beschikbaar. We blijven benadrukken dat het ontzettend belangrijk is om je aan de regels te houden. Alleen door samen de maatregelen na te leven, kunnen we fysiek onderwijs mogelijk blijven maken. Dit kunnen we alleen samen!

Basisregels

Communicatie UU/faculteit Geneeskunde
We kunnen ons voorstellen dat, door alle berichtgeving van de UU en de opleiding, het soms niet helemaal duidelijk is welke maatregelen op jou als student van de faculteit Geneeskunde van toepassing zijn. De berichtgeving van de Universiteit Utrecht vind je hier terug. Vanaf donderdag 1 oktober verstuurt de opleiding tweewekelijks een nieuwsbrief naar al haar studenten. Lees deze goed door.

Coronacheck en afmelding onderwijs

Doe altijd de coronacheck voor je naar de universiteit gaat. Beantwoord de vijf vragen op deze coronacheckkaart. Blijf thuis als de check dat aangeeft, zo houd je je medestudenten en medewerkers gezond en de universiteit geopend. Je blijft thuis wanneer:

 • Je klachten hebt die passen bij het coronavirus (neusverkoudheid, hoesten, niezen, verlies van geur/smaak, benauwdheid, verhoging);
 • Je een huisgenoot hebt met corona;
 • Je een huisgenoot hebt met zware klachten die passen bij corona (zoals koorts of benauwdheid);
 • Je in nauw contact bent geweest met iemand met corona;
 • Je recent bent teruggekeerd uit een land met een oranje of rood reisadvies.

Bekijk de coronacheckkaart om te zien wat er in welke situatie van je verwacht wordt. 

Afmelding onderwijs

Als je niet naar een toets of naar onderwijs mag komen, stuur dan een e-mail naar de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), met een cc naar de coördinator van de betreffende cursus met daarin:

 • Je naam;
 • Studentnummer;
 • Studie en studiejaar;
 • Cursusnaam en onderdeel van de cursus dat je mist en evt. je werkgroepnummer;
 • Datum en tijdstip van het onderdeel dat je mist;
 • Evt. afspraakbevestiging van de coronatest (als dit voor jou geldt).

Overleg met de coördinator over een (online) alternatief als je niet fysiek kunt deelnemen aan verplicht onderwijs. Lees bij de FAQ hieronder wat je kunt doen wanneer je minimaal 4 werkdagen van tevoren weet dat je niet aan een toets kunt deelnemen en in aanmerking wilt komen voor individuele proctoring.

 

Huisregels Hijmans van den Berghgebouw

Voor veilig werken en studeren vragen wij je om je, naast de algemene RIVM‐richtlijnen, aan de volgende aanvullende regels te houden:

 • Ga naar binnen via de hoofdingang van het HvdB‐gebouw aan de Universiteitsweg. De hoofdingang van het UMC Utrecht is gesloten. Als je het gebouw binnenkomt, vindt er een triage/gezondheidscheck plaats.
 • Draag een mondkapje wanneer je door de openbare ruimtes loopt. Zodra je op de plaats van bestemming bent en op je plaats zit, hoef je geen mondkapje te dragen. In specifieke situaties, bijvoorbeeld bij sommige practica, is het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming. Draag ook daar dan een mondkapje.
 • Volg de aanwijzingen over aangegeven looproutes en andere informatie in het HvB‐gebouw op.
 • Neem zoveel mogelijk de trap en houdt rechts aan.
 • Mocht je op enig moment je niet aan de regels houden, dan kan de coronacoördinator je hierop aanspreken.

We rekenen op je hulp én begrip! Samen zorgen we voor een veilige omgeving voor studenten, medewerkers en patiënten.

In onderstaande video vertellen we over de huisregels in het Hijmans van den Berghgebouw:

Lunchen, studeren en je fiets parkeren in/bij het HvB‐gebouw

 • Tijdens eventuele pauzes kun je buiten verblijven of in de Kroonluchter. De Kroonluchter is zodanig ingericht dat je op veilige afstand van elkaar je (bij voorkeur zelf meegebrachte) eten en drinken kunt nuttigen. Vanwege de veiligheid vragen we je om alleen te zitten op de plekken die hiervoor bestemd zijn. Verschuif geen stoelen of tafels. De openingstijden van het zitgedeelte in de Kroonluchter zijn 10.00 – 15.30 uur.
 • Sinds woensdag 14 oktober is restaurant De Kroonluchter tot nader bericht gesloten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat studenten naar restaurant de Brink gaan om te lunchen. Dit restaurant is bedoeld voor medewerkers, zorgpersoneel en bezoekers van het UMC Utrecht. De koffiecorner is het HvdB-gebouw is geopend.
 • De rode overdekte fietsenstalling naast het HvB‐gebouw is geopend. Houd je ook in de fietsenstalling aan de genoemde regels. Houd er rekening mee dat deze fietsenstalling tot 18.00 uur is geopend.
 • Het studielandschap is gedeeltelijk open. Je kunt hier alleen op afspraak terecht. De paarse cabines reserveer je via PlanZelf.
In het gebouw zijn coronacoördinatoren aanwezig die zorgen dat bovengenoemde regels worden nageleefd. Volg hun aanwijzingen op en reageer op hen zoals je zelf benaderd wilt worden. Onthoud goed: de regels zijn voor jullie veiligheid en die van

Huisregels Universiteit Utrecht 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons onderwijs, de tentamens en de huisregels in onze gebouwen. Om het onderwijs op locatie te kunnen organiseren is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en aanwijzingen opvolgt. Op de website van de overheid lees je meer over de gezondheidsadviezen.

 • Draag een mondkapje bij verplaatsing door de universiteitsgebouwen. Als je op de plaats van bestemming bent, kun je deze afzetten.  In specifieke situaties, bijvoorbeeld bij sommige practica, is het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming. Draag ook daar dan een mondkapje.

Onderwijs

 • Kom alleen naar de universiteit als je een college, tentamen of practicum op locatie hebt.
 • De capaciteit van de UU-gebouwen en het aantal studieplekken is op dit moment beperkt.

Tentamens

 • Kom je voor het maken van een tentamen? Zorg dan dat je een kwartier voor aanvang aanwezig bent. Vanwege de coronamaatregelen ben je meer tijd kwijt om op je plek te komen.
 • Er mag maar een beperkt aantal personen in één tentamenzaal, dus het kan zijn dat een tentamen verspreid is over meerdere ruimtes. Check dus vooraf in MyTimetable. Van je docent ontvang je nog de specifieke ruimte-informatie.
 • Er zijn coronacoördinatoren aanwezig die je wegwijs maken en je helpen bij eventuele vragen.

De inrichting en het gebruik van de gebouwen

 • In de gebouwen zijn met stickers de looproutes aangegeven waarbij je met eenrichtingsverkeer naar de onderwijsruimtes wordt geleid. Ook de gangen, toiletten, liften en trappenhuizen zijn gestickerd en aangepast op de 1,5 meter samenleving.
 • Er is een beperkt aantal studieplekken beschikbaar per gebouw. Maak dan ook alleen gebruik van de studieplekken als je ook een college volgt in hetzelfde gebouw.
 • Bij de geopende cateringlocaties is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Daar kun je zitten als je gebruik maakt van de catering. Deze plekken zijn dus niet bestemd als studieplek.

Collegezalen en werkgroepruimten

 • Ook de onderwijsruimtes zijn aangepast aan de 1,5 meter-samenleving. Dat betekent minder studenten in één ruimte en rekening houden met 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij het in- en uitgaan van de ruimte.
 • In de werkgroepruimtes kun je niet met het meubilair schuiven. Gebruik de bestaande tafels en stoelen. De beschikbare zitplekken in de ruimtes zijn gemarkeerd.
 • Het in- en uitgaan van de ruimte gaat op basis van het principe last in-first out. Volg de pijlen in de ruimte en vul de ruimte van achteren naar voren. Ga alleen op de plekken zitten die met een groene sticker zijn aangegeven en verlaat niet onnodig eerder de ruimte.
 • Als je in de ochtend komt voor het eerste college of werkgroep dan zijn alle ruimtes schoongemaakt en kun je gaan zitten. Bij onderwijs later op de dag moet je zelf eerst met een sprayflacon en handdoekjes de tafel en andere aanraakpunten schoonmaken.

Maatregelen in het kader van de schoonmaak

 • Bij de entree van de gebouwen en in de omgeving van de onderwijsruimtes staan handdesinfectiepalen om je handen schoon te maken. Je reinigt je handen voordat je het gebouw of een zaal betreedt.
 • Bij de receptie kun je een styluspen ophalen die je gebruikt voor het aanraken van contactpunten zoals op de printer, zodat je de oppervlakte niet hoeft aan te raken.
 • De zalen worden dagelijks voor aanvang schoongemaakt.
 • Wanneer een zaal op een dag door meerdere groepen studenten wordt gebruikt, staat er een sprayflacon met voldoende (papieren hand)doekjes in of nabij de zaal. Het is de bedoeling dat je dan zelf je tafel schoonmaakt.

Meer informatie

Als je vragen hebt over de huisregels in de gebouwen ga je naar de receptie in het gebouw of neem je contact op met het FSC Meldpunt

Huisregels rondom toetsing in het Educatorium en externe locaties

Grote toetsen waaraan veel studenten deelnemen worden gehouden in het Educatorium (zalen Alfa, Bèta en Gamma). Er wordt ook gebruik gemaakt van externe locaties zoals Olympos en Jaarbeurs. Kleine tentamens met een beperkt aantal studenten zijn tevens geroosterd in andere onderwijsruimten en gebouwen van de UU. 

In onderstaand document lees je waarmee je rekening dient te houden wanneer je komt voor een toets. Controleer goed waar je moet zijn voor de toets, zorg dat je tijdig aanwezig bent en dat je voldoende afstand bewaart tot de andere studenten. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de coronacoördinatoren op.

FAQ toetsing in Educatorium en externe locaties.pdf72.48 KB

Wanneer je een tentamen bij Olympos hebt kun je alvast onderstaande plattegrond bekijken:

Routing tentamens Olympos.pdf730.02 KB

Gedragsregels online onderwijs

Ook bij online onderwijs gelden de algemene gedragsregels. Deze staan beschreven in het Studentenstatuut. Online onderwijs heeft dezelfde status als onderwijs op locatie. Ook bij online onderwijs verwachten we dat je actief deelneemt aan onderwijs en je eerlijk en respectvol gedraagt naar anderen. 

In deze etiquette37.77 KB lichten we de relevante aspecten hierover uit en lichten we toe hoe we deze interpreteren voor online onderwijs.

Op deze pagina van de Universiteit Utrecht vind je meer informatie over online onderwijs.

 

De opleiding Biomedische wetenschappen werkt er hard aan om het onderwijs zoveel mogelijk (digitaal) door te laten gaan. Dit alles met als doel studenten zo min mogelijk studievertraging te laten oplopen. Dit vraagt soms om oplossingen die niet standaard zijn. Daarnaast kan het betekenen dat informatie later bekend is dan jullie van ons gewend zijn of dat informatie nog tussentijds gewijzigd wordt. We hopen op jullie begrip hiervoor. 

 

Onderwijs

Hoe gaan de cursussen in periode 2 en periode 3 eruit zien?

De docenten van de cursussen doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, zowel online als fysiek. Soms leidt dit er wel toe dat bijvoorbeeld een practicum vervangen moet worden door een digitaal practicum of een andere online onderwijsvorm. Toetsen vinden zoveel mogelijk fysiek plaats op het Utrecht Science Park. Houd je e-mail en Blackboard goed in de gaten voor berichten van de cursuscoördinator. Kan je geen onderwijs op locatie volgen neem dan contact op met de studieadviseur en de cursuscoördinator.

Hoe werkt MS Teams?

Veel online onderwijs vindt plaats via Microsoft Teams. Op de website van de Universiteit Utrecht vind je een uitgebreide handleiding voor het gebruik van MS Teams. 

Het is nog onduidelijk of documenten die in Teams worden geplaatst in de toekomst zichtbaar blijven voor studenten. Houd hier rekening mee wanneer je een cursus afrondt en bepaalde documenten wilt bewaren.

Staan roosters van de cursussen juist vermeld in MyTimetable?

Je kunt de roosters in MyTimetable aanhouden, mits anders aangegeven door de cursuscoördinator. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de cursuscoördinator. Het kan zijn dat roosters iets later dan gebruikelijk worden gepubliceerd. 

Wanneer kan ik de roosters van periode 2 en periode 3 verwachten?

Op dit moment wordt er door de roosteraars, coördinatoren en docenten hard gewerkt aan een zo goed mogelijk rooster voor periode 2 en periode 3. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de roosters voor de eerstejaars en het inroosteren van zoveel mogelijk practica en kleinschalige bijeenkomsten. Zodra de roosters definitief zijn zullen ze in MyTimetable worden gepubliceerd. Het kan zijn dat de roosters later worden gepubliceerd dan normaal gesproken het geval is, maar we hopen dat jullie hiervoor begrip hebben gezien de omstandigheden.

 

Toetsen

Alle toetsen van cursussen in periode 1 zijn op het Utrecht Science Park ingeroosterd.

Wat als ik niet aan een toets kan deelnemen als gevolg van de coronamaatregelen?

Wanneer je een goede reden hebt om niet fysiek aan de toets deel te nemen, kun je in aanmerking komen voor individuele proctoring. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat jij (of een huisgenoot) positief getest bent op corona, klachten hebt of in een risicogroep valt, zie ook Regels voor testen en thuisblijven bij klachten. Belangrijk is dat je tijdig (minimaal 4 werkdagen vóór de toets) meldt bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl). Zet urgent-proctoring in het onderwerp van de e-mail. De studieadviseur beoordeelt het verzoek en keurt het al dan niet goed. Daarna wordt het proces in gang gezet om online proctoring mogelijk te maken. 

Het is helaas nog niet mogelijk om via individuele proctoring deel te nemen wanneer je je korter dan 4 werkdagen voor de toets afmeldt. Hier wordt aan gewerkt. Je dient je dan wel alsnog bij de studieadviseur te melden, zodat je later aan de herkansing van de toets kunt deelnemen. 

Ik ga een toets maken via online proctoring. Wat moet ik hiervoor regelen?

Het belangrijkste om een toets via online proctoring te kunnen doen is een goede, stabiele internetverbinding. Daarnaast moet je computer/laptop uitgerust zijn met een werkende webcam en (ingebouwde) microfoon. De online proctoring provider die door de universiteit gebruikt wordt is ProctorExam. Voorafgaand aan de toets moet je een ProctorExamcheck doen om te kijken of alles goed werkt. Het is het handigst om dit te doen op de locatie waar je straks ook je toets gaan maken. Dan weet je zeker dat het internet daar goed is.

Tijdens een tentamen via ProctorExam is het niet toegestaan om op te staan of weg te lopen bij je bureau. Zorg dus dat je voorafgaand aan het tentamen naar het toilet bent geweest en dat je laptop is aangesloten op het stroomnet. Zorg ervoor dat je geen oortjes draagt tijdens het maken van het online tentamen. Dit kan als verdacht worden aangemerkt. 

Bekijk hieronder een informatief filmpje over online proctoring, gemaakt door SURF (de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek).

Voorwaarden online proctoring

Voordat je via online proctoring deelneemt aan een toets, dien je de gestelde voorwaarden goed door te nemen en ermee akkoord te gaan. De cursuscoördinator stuurt je vooraf het formulier met de voorwaarden134.15 KB toe. Wanneer je hier vragen over hebt kun je contact opnemen met de examencommissie. 

Studeren in het buitenland

Gaat de uitwisseling in semester II door?

De UU heeft eind september besloten dat de fysieke UU-uitwisselingsprogramma's voor studenten in het tweede semester van dit collegejaar niet doorgaan. Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande uitwisselingsstudenten. 

Kan ik in studiejaar 2021-2022 op exchange?

Internationale ervaring is belangrijk en we weten hoezeer studenten zich op een verblijf in het buitenland kunnen verheugen. De situatie blijft onvoorspelbaar, maar voor studiejaar 2021-2022 gaan we er voorlopig vanuit dat exchange mogelijk is. Op 19 oktober organiseert de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst voor tweedejaars BMW-studenten. De deadline om je aan te melden voor een uitwisselingsprogramma in studiejaar 2021-2022 (semester I of semester II) is 1 december 2020.

Researchproject

Het is op dit moment lastig in te schatten of het praktische deel van het Researchproject in periode 1 doorgang kan vinden op de laboratoria. Overleg dit goed met je begeleider(s). Mochten er problemen ontstaan neem dan contact op met de examinator van het RP(+), Dr. J.A.Post ( j.a.post@uu.nl ).

Meer informatie over het Researchproject vind je elders in de studiegids.

Studievertraging

Loop ik een studievertraging op door alles rondom het coronavirus?
Dat is niet de bedoeling. De UU en ook de opleiding doen er alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk te laten door lopen. Mocht je ondanks alles of bijvoorbeeld omdat je zelf ziek wordt door het virus toch vertraging oplopen, neem dan contact op met een van de studieadviseurs. Zij kunnen dan bekijken wat je mogelijkheden zijn.

Lees hier de afspraken die gelden wanneer je door het coronavirus niet je Bindend Studieadvies (BSA) hebt kunnen behalen in studiejaar 2019/2020. 

Begeleiding, structuur en studieplekken

Ik merk dat ik de structuur van het fysieke onderwijs mis. Hoe moet ik hier mee omgaan? 

Dat is logisch, het is voor iedereen lastig om een nieuw ritme te vinden. Probeer zoveel mogelijk je normale ritme aan te houden door elke ochtend op de normale tijd op te staan. Regel eventueel een tussentijdse digitale koffiepauze met studiegenoten. Op de Blackboardpagina's van de BMW Academie en (voor vierdejaarsstudenten SLO) staan tips & tricks om structuur te creëren. Mocht je toch nog vast lopen, maak dan een afspraak met de studieadviseur of coach (zie vraag hieronder). 

De UU heeft een overzichtelijke pagina gemaakt met informatie over onderwijs, praktische zaken en hulp en voorzieningen in tijden van het coronavirus. Ook kun je er tips in tijden van corona vinden, bijvoorbeeld over hoe je fit kunt blijven of hoe je met psychische klachten om kunt gaan.

Trainingen Skills Lab

Het Skills Lab biedt jou een overzicht van trainingen, workshops en begeleiding op het gebied van schrijven, studeren en andere academische vaardigheden. Je kunt bij hen ook terecht voor gratis schrijf- en studeercoaching.

Daarnaast geeft het Skills Lab veel nuttige tips voor schrijven en studeren vanuit huis

Zijn er studieplekken op het Utrecht Science Park waar ik kan studeren?

Vanaf maandag 14 september 2020 zijn op de 2e en 3e verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw de paarse cabines weer beschikbaar voor studenten. Deze cabines dien je vooraf te reserveren. Dat kan via PlanZelf. Er zijn in totaal 49 paarse cabines die gereserveerd kunnen worden om te studeren.

Het is ook mogelijk om een studieplek te reserveren in de Universiteitsbibliotheek. Kijk hier voor meer informatie.

Kan ik nu ook nog een afspraak maken met de studieadviseur of een coach?

Ja, je kunt via PlanZelf een afspraak maken met een van de studieadviseurs. De afspraken worden via Skype of telefonisch gedaan. Ook is het weer mogelijk om korte vragen te stellen in het inloopspreekuur van de studieadviseurs op werkdagen van 12.30 – 13.30 uur. Dit spreekuur is alleen bedoeld voor korte vragen (maximaal 10 min. per gesprek). Voor het spreekuur moet je een plek reserveren, dat kan via deze online planner.

Voor een afspraak met een van de coaches kun je mailen met de desbetreffende coach. Zie Begeleiding en advies op onze studiegids voor specifieke informatie hierover. 

Met wie kan ik praten over niet-studiegerelateerde onderwerpen?

Je kunt natuurlijk altijd met je vragen bij de studieadviseur of coach terecht. Zij kunnen je eventueel doorverwijzen mocht dat nodig zijn. Daarnaast biedt de Universiteit Utrecht aan om een 'zinnig gesprek' te voeren met een ervaren begeleider. Tijdens dit gesprek kun je over levenssituaties die op dit moment spelen of die voor jou moeilijk of uitdagend zijn. 

Andere vragen?

Mis je een vraag: mail dan naar Onderwijszaken via bachelorBMW@umcutrecht.nl

Het Studie-informatiepunt (STIP) is bereikbaar per e-mail en per telefoon:

 • Maandag t/m vrijdag vrijdag: 10.45 – 13.30 uur.
 • Tel.: 088-75 53478
 • E-mail: STIP@umcutrecht.nl
 • Het vriendelijke verzoek om niet zowel te mailen als te bellen met dezelfde vraag

De STIP-balie is met ingang van 5 oktober tot nader bericht alleen open op woensdagen tussen 10.45 en 13.30 uur. Je dient hiervoor een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Als je een afspraak met het STIP hebt, dien je plaats te nemen in de Kroonluchter en kort voor de afspraak voor de deur van het STIP te wachten. Je wordt opgehaald wanneer je aan de beurt bent. Het is niet de bedoeling dat je onaangekondigd bij het STIP langskomt.

Heb je vragen over je cursus? Neem dan contact op met de cursuscoördinator.

Kijk ook op de site van de UU  voor meer algemene informatie over het coronavirus.