Onderwijs en coronavirus

Studiejaar 2020-2021

In navolging van de Rijksoverheid neemt de Universiteit Utrecht maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een groot deel van ons onderwijs zullen wij voorlopig online aanbieden. Houd berichtgeving van de universiteit, de opleiding en de cursuscoördinatoren goed in de gaten voor de laatste stand van zaken. 

Communicatie UU/faculteit Geneeskunde
We kunnen ons voorstellen dat, door alle berichtgeving van de UU en de opleiding, het soms niet helemaal duidelijk is welke maatregelen op jou als student van de faculteit Geneeskunde van toepassing zijn. De e-mails die de afgelopen maanden wekelijks door de opleiding zijn verstuurd kan je teruginvinden onder Nieuws op onze UU studentensite. De berichtgeving van de Universiteit Utrecht vind je terug op https://www.uu.nl/informatie-coronavirus

Impact
De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben veel impact op iedereen. Ook op jou als student. Thuis studeren, geen vrienden zien, misschien ver weg zijn van je familie... dat kan je confronteren met allerlei onzekerheden. Financieel, maar bijvoorbeeld ook mentaal. De UU heeft een overzichtelijke pagina gemaakt met informatie over onderwijs, praktische zaken en hulp en voorzieningen in tijden van het coronavirus: https://students.uu.nl/praktische-zaken/informatie-over-het-coronavirus.

Daarnaast kun je ook altijd terecht bij onze studieadviseurs. Voor een bel- of Skype-afspraak met de studieadviseurs kun je een afspraak inplannen via de online agenda: www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_BMW.

De opleiding Biomedische wetenschappen werkt er hard aan om het onderwijs zoveel mogelijk (digitaal) door te laten gaan. Dit alles met als doel studenten zo min mogelijk studievertraging te laten oplopen. Dit vraagt soms om oplossingen die niet standaard zijn. Daarnaast kan het betekenen dat informatie later bekend is dan jullie van ons gewend zijn of dat informatie nog tussentijds gewijzigd wordt. We hopen op jullie begrip hiervoor. 

Met onderstaande veel gestelde vragen hopen we jullie wat meer houvast te geven in deze soms onzekere tijd.  

RP en afstuderen

Ik ga mijn Researchproject doen in Periode 4. Kan ik nog wel het praktische werk doen nu alle laboratoria gesloten zijn?
Probeer je praktische werk zoveel mogelijk uit te stellen naar het einde van Periode 4. Mogelijk gaan de laboratoria weer open vanaf begin juni. Mocht dit niet het geval zijn en mocht je het praktische werk niet nog verder kunnen uitstellen (naar juli), dan is het alternatief om met je begeleider te sparren/discussiëren over het doen van experimenten gerelateerd aan een bepaalde vraagstelling. Daarna kun je wellicht experimentele data krijgen van de begeleider die je kunt analyseren en gebruiken voor de verslaglegging. Je rondt je RP dan dus af zonder de praktische component, maar wel met een analyse van experimentele data. Mochten je begeleider en jij vragen hierover hebben, neem dan contact op met de examinator van het RP(+): j.a.post@uu.nl.

Voor het RP Plus geldt dat je ook eerst kunt beginnen met het literatuurdeel. Als je dan in juni nog vijf weken (i.p.v. de gebruikelijke zeven weken) praktisch werk zou kunnen doen, dan is dat voldoende. Ook bij het RP Plus zou je kunnen kiezen om online de onderzoekscyclus te doorlopen middels analyse van experimentele data van je begeleider. Tot slot zou je er voor kunnen kiezen om je RP Plus pas in september af te ronden. Dit betekent echter wel dat je niet per 1 september kunt afstuderen. 

Kan ik afstuderen in augustus?

Ja, in principe kun je afstuderen in augustus mits je al je cijfers op tijd hebt ingeleverd. Zorg er dus ook voor dat je je scriptie van het Research Project op tijd inlevert zodat er voldoende nakijktijd is voor de eerste en tweede corrector. Hou er ook rekening mee dat de bezetting op Onderwijszaken BMW gedurende de zomermaanden minder is dan normaal en dat het verwerken van de cijfers daardoor langer kan duren. Als uiterlijk 15 augustus de cijfers voor je RP binnen zijn van zowel de eerste als tweede beoordelaar, dan kan het nog voor 31 augustus verwerkt worden.

Om af te kunnen studeren moet ook je dossier afgerond zijn voor SLO (voor vierdejaars studenten of later) of de BMW Academie (voor derdejaars studenten). Op de Blackboard pagina van SLO of de BMW Academie staat waar je aan moet voldoen om het af te kunnen ronden. Je tutor moet dit vervolgens voor 1 augustus doorgeven aan de coördinator van SLO of de BMW Academie. Stem dit dus op tijd af met je tutor. Na 1 augustus kunnen we niet de garantie geven dat je gegevens worden verwerkt voor 1 september in verband met alle zomervakanties. Het kan dan zijn dat je afstuderen een maand opschuift. Dus nogmaals: zorg dat je voor die tijd je dossier op orde hebt en hierover contact hebt met je tutor!

Kan ik in september met een master beginnen?

Ja, in principe zullen alle masters van de Graduate School of Life Sciences van start gaan in september, tenzij er nog een verdere sluiting van de laboratoria/universiteiten vanuit de regering komt. Voor zover wij het begrijpen van soortgelijke masterprogramma’s van andere universiteiten elders in het land is dat ook hun standpunt.

Op dit moment wordt er nog overleg gepleegd tussen de verschillende universiteiten en ook in VSNU-verband of er nog een speciale regeling moet komen zoals een extra februari-start. Zodra hierover meer bekend wordt, laten we het weten. 

Onderwijs en toetsen

Hoe gaan de cursussen in periode 1 eruit zien?

De docenten van de cursussen doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, zowel online als fysiek. Soms leidt dit er wel toe dat bijvoorbeeld een practicum vervangen moet worden door een digitaal practicum of een andere online onderwijsvorm. Toetsen vinden in ieder geval fysiek plaats op het Utrecht Science Park. Houd je e-mail en Blackboard goed in de gaten voor berichten van de cursuscoördinator. 

Staan roosters van de cursussen in periode 1 juist vermeld in MyTimetable?

Je kunt de roosters in MyTimetable aanhouden, mits anders aangegeven door de cursuscoördinator. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de cursuscoördinator.

Wat als ik niet aan een toets kan deelnemen als gevolg van de coronamaatregelen?

Wanneer je een goede reden hebt om niet fysiek aan de toets deel te nemen, kun je in aanmerking komen voor individuele proctoring. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je positief getest bent op corona, klachten hebt of in een risicogroep valt. Belangrijk is dat je tijdig (minimaal 4 werkdagen vóór de toets) meldt bij de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl). De studieadviseur beoordeelt het verzoek en keurt het al dan niet goed. Daarna wordt het proces in gang gezet om online proctoring mogelijk te maken. 

Ik ga een toets maken via online proctoring. Wat moet ik hiervoor regelen?

Het belangrijkste om een toets via online proctoring te kunnen doen is een goede, stabiele internetverbinding. De online proctoring provider die door de universiteit gebruikt wordt is ProctorExam. Voorafgaand aan de toets moet je een ProctorExamcheck doen om te kijken of alles goed werkt. Het is het handigst om dit te doen op de locatie waar je straks ook je toets gaan maken. Dan weet je zeker dat het internet daar goed is.

Tijdens een tentamen via ProctorExam is het niet toegestaan om op te staan of weg te lopen bij je bureau. Zorg dus dat je voorafgaand aan het tentamen naar het toilet bent geweest en dat je laptop is aangesloten op het stroomnet.

Bekijk hieronder een informatief filmpje over online proctoring

BSA en studievertraging

Krijg ik aan het einde van dit studiejaar een BSA?

Ja, aan het einde van het studiejaar krijgt elke eerstejaars student of student met een aangehouden advies een BSA. De regeling hiervoor is anders (lees: soepeler) dan normaal:

  • Als je 7,5 studiepunten of minder hebt behaald wordt er vanuit gegaan dat dit niet alleen aan het coronavirus kan liggen en krijg je een negatief advies. 
  • Als je 45 studiepunten of meer hebt behaald krijg je een positief advies.
  • Heb je meer dan 7,5 studiepunten behaald (peildatum eind semester 1), maar minder dan 45 én was je na 1 februari 2020 nog ingeschreven voor de opleiding, dan krijg je een aangehouden advies. Dit houdt in dat je in het volgende studiejaar (2020-2021) alsnog de kans krijgt om te laten zien dat je de studie aankunt. In het studiejaar 2020-2021 kun je dan alsnog een positief studieadvies behalen als je aan het eind van dit studiejaar tenminste 60 studiepunten hebt gehaald, waarvan minimaal 45 aan eerstejaarsvakken. 

Loop ik een studievertraging op door alles rondom het coronavirus?
Dat is niet de bedoeling. De UU en ook de opleiding doen er alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk te laten door lopen. Mocht je ondanks alles of bijvoorbeeld omdat je zelf ziek wordt door het virus toch vertraging oplopen, neem dan contact op met een van de studieadviseurs. Zij kunnen dan bekijken wat je mogelijkheden zijn.

Begeleiding en structuur

Ik merk dat ik de structuur van het fysieke onderwijs mis. Hoe moet ik hier mee omgaan? 

Dat is logisch, het is voor iedereen lastig om weer een nieuw ritme te vinden. Probeer zoveel mogelijk je normale ritme aan te houden door elke ochtend op de normale tijd op te staan. Regel eventueel een tussentijdse digitale koffiepauze met studiegenoten. Op de Blackboardpagina's van de BMW Academie en (voor vierdejaars studenten) SLO staan tips & tricks om structuur te creëren. Mocht je toch nog vast lopen, maak dan een afspraak met de studieadviseur of coach (zie vraag hieronder). 

Kan ik nu ook nog een afspraak maken met de studieadviseur of een coach?

Ja, je kunt via PlanZelf een afspraak maken met een van de studieadviseurs. De afspraken worden via Skype of telefonisch gedaan. Ook kun je tijdens de normale telefonische spreekuren gewoon bellen. Voor een afspraak met een van de coaches kun je mailen met de desbetreffende coach. Zie Begeleiding en advies voor de specifieke informatie hierover. 

Andere vragen?

Mis je een vraag: mail dan naar bachelorBMW@umcutrecht.nl

Heb je algemene vragen over coronavirus? Je kunt telefonisch contact opnemen met het Studie-informatiepunt (STIP) met vragen die verband houden met dit besluit.

9.00 – 17.00 uur
088 75 53478
Het e-mailadres is: STIP@umcutrecht.nl

Heb je vragen over je cursus? Neem dan contact op met de cursuscoördinator.

Kijk ook op de site van de UU  voor meer algemene informatie over het coronavirus.

In verband met de corona-uitbraak zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot onder andere studie-oriëntatie. Op deze pagina van de UU vind je de meest actuele informatie.