Onderzoeksmethoden

Cursuscode
BMW21010
10WKN
15EC
1PER
abcdSLOT
Korte omschrijving

In deze cursus maak je kennis met alle facetten van de onderzoekscyclus: formuleren onderzoeksvraag, opstellen hypothese en onderzoeksprotocol, uitvoeren experiment, (statistische) verwerking van de gegevens en verslaglegging (labjournaal of verslag).

Inschrijven:
www.uu.nl/osirisstudent
 

Niveau

2 (verdiepend)