Onderzoeksmethoden

Cursuscode
BMW21010
10WKN
15EC
1PER
abcdSLOT
Korte omschrijving

In deze cursus maak je kennis met alle facetten van de onderzoekscyclus: het formuleren van een onderzoeksvraag, het opstellen van een hypothese en een onderzoeksprotocol, het uitvoeren van het experiment, de (statistische) verwerking van de gegevens en tot slot de verslaglegging (labjournaal of verslag).

Inschrijven:
www.uu.nl/osirisstudent
 

Niveau

2 (verdiepend)