Leerlijnen

Een leerlijn is een thema of vaardigheid die in meerdere cursussen terugkomt (cursusoverstijgend). De opleiding kent momenteel twee leerlijnen:

In de opleiding Biomedische Wetenschappen wordt er veel geoefend met het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals practicumverslagen, literatuurstudies en onderzoeksvoorstellen. Deze zijn bedoeld om peers en/of het grote publiek te informeren over onderzoek. De leerlijn Academisch Schrijven zorgt ervoor dat schrijfopdrachten in de Bachelor beter op elkaar worden afgestemd. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Krijn Vrijsen.

Doel van de leerlijn Oog voor Impact:

Je leert wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die door biomedische kennis aangejaagd worden te duiden, door ze vanuit verschillende perspectieven (anders dan vakinhoudelijk) te onderzoeken.

De leerlijn Oog voor Impact bouwt voort op de leerlijn Professionele Wetenschappelijke Integriteit en Ethiek (PWI&E). Via deze leerlijn maak je kennis met de maatschappelijke en ethische aspecten van biomedisch onderzoek. Daarnaast leer je een wetenschappelijk integere en constructief-kritische houding te ontwikkelen.

De nieuwe leerlijn zal extra aandacht geven aan de maatschappelijke impact van biomedische innovaties en onderzoek. Een van de doelen is om je een bredere blik te laten ontwikkelen door extra aandacht te geven aan perspectieven die anders zijn dan het vakinhoudelijke perspectief. Oog voor Impact is er op gericht om je te laten nadenken over de verantwoordelijkheden van een biomedische wetenschapper buiten het verrichten van goed onderzoek. Daarnaast rust de leerlijn je toe om actief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat.

Neem voor meer informatie contact op met owcovi@umcutrecht.nl of Dr. Marc van Mil.

  • Dr. Krijn Vrijsen

    Adviseur onderwijsinnovatie BMW
  • Dr. Marc van Mil

    Universitair hoofddocent BMW