Opzet van de opleiding

Bij Biomedische wetenschappen is een studiejaar opgedeeld in vier perioden van 10 weken. Daarnaast worden de cursussen ingeroosterd volgens het timeslot-model. Per periode van 10 weken worden in de regel steeds twee cursussen parallel gevolgd, met elk een studiebelasting van 20 uur per week. Deze universitair gelijkgestelde roostering biedt jou de gelegenheid om vakken buiten de eigen opleiding te volgen, waarmee je keuzevrijheid vergroot wordt.

180 studiepunten

De bacheloropleiding heeft een totale studielast van 180 studiepunten. Deze bestaat enerzijds uit de major Biomedische wetenschappen, anderszijds uit een vrij deel, de profileringsruimte. Binnen de profileringsruimte kan je bijvoorbeeld een minor volgen bij een andere opleiding.

Niveau en studielast

De cursussen in het programma kennen drie niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad: niveau 1 (inleidend), niveau 2 (verdiepend) en niveau 3 (gevorderd). De exameneisen omtrent de niveaus van behaalde cursussen zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en in het schema onder het kopje ‘major’ (onderstaand). Alle cursussen - met uitzondering van Onderzoeksmethoden, Experimental Translational Medicine, Biomedical Research Lab en het Researchproject (Plus) - hebben een studielast van 7,5 studiepunten.

De bacheloropleiding bestaat voor driekwart uit een major (135 studiepunten). De major bestaat uit een verplicht deel en een semi-verplicht deel (zie onderstaand schema).

Verplicht deel

Het verplichte deel (rode cursussen) van de major bestaat uit de majorgebonden verplichte cursussen met een totale studielast van 75 studiepunten. Dit zijn cursussen die iedere student moet volgen en die niet alleen een brede basis leggen op het terrein van de biomedische wetenschappen, maar ook op de academische en algemene vaardigheden die een BMW-student nodig heeft.

Semi-verplicht deel

Het semi-verplichte deel (gele cursussen) van de major bestaat uit majorgebonden keuzecursussen. Deze cursussen bieden een brede oriëntatie op een deelgebied van de biomedische wetenschappen. Van deze 10 cursussen moet je er tenminste vijf volgen, waaronder in ieder geval de cursus “Moleculaire Biologie van de Cel” in het tweede jaar. Het onderwerp van het essay in deze cursus is vrije keuze.

Researchproject

Het sluitstuk van de opleiding is het Researchproject, dat eveneens binnen het semi-verplichte deel valt. In dit project verricht je een klein onderzoek dat ingekaderd moet worden in een literatuurstudie over het desbetreffende onderwerp. Het Researchproject wordt bij voorkeur uitgevoerd aan het eind van de bacheloropleiding en heeft een studielast van 15 studiepunten.

De overige onderdelen van de major worden gekozen uit de majorgebonden keuzecursussen (gele cursussen) en de biomedische keuzecursussen (groene cursussen).

Een kwart van de bacheloropleiding is vrij in te vullen (45 studiepunten). In deze profileringsruimte kun je cursussen volgen uit het totale cursusaanbod van de UU, maar ook bij een andere universiteit in Nederland of in het buitenland. In je profileringsruimte kun je daarnaast cursussen volgen die worden aangeboden door Biomedische wetenschappen waarmee je jezelf goed kunt voorbereiden op een biomedische masteropleiding die je na je bachelor wil volgen.

Let op: de inschrijfperiode voor cursussen van andere UU-opleidingen loopt niet altijd gelijk met die van BMW. Oriënteer je dus op tijd en kijk wanneer de cursusinschrijving geopend is.

In totaal worden 45 studiepunten behaald in de profileringsruimte. Hiervan dienen 15 studiepunten op niveau 3 te liggen.

In de profileringsruimte is het ook mogelijk om een minor te volgen.

Een leerlijn is een thema of vaardigheid die in meerdere cursussen terugkomt (cursusoverstijgend). De opleiding kent momenteel drie leerlijnen:

  1. Academisch Schrijven
  2. Oog voor Impact
  3. Data Science

De leerlijnen 'Onderzoeksvaardigheden' en 'Professionele Vaardigheden' zijn in ontwikkeling. Meer informatie over de leerlijnen vind je bij de BMW Academie.