Arbo, veiligheid en milieu

Regels tijdens practica

Tijdens je studie krijg je te maken met onderwijsprogramma’s waarbij gewerkt wordt met (gevaarlijke) stoffen, organismen en apparatuur. Meer informatie over specifieke risico’s en regels omtrent het gebruik zijn te vinden in de blokboeken van de cursussen.

Gescheiden afvalinzameling

In het Hijmans van den Berghgebouw staan op diverse plekken meerdere afvalbakken waarin je je afval gescheiden kunt deponeren.