Frequently Asked Question (FAQ)

We krijgen regelmatig vragen over regels en procedures binnen de opleiding BMW. Zoek het antwoord op je vraag hier. Staat jouw vraag er niet bij? Loop dan even langs het STIP met je vraag.

Wat zijn de consequenties als ik in het eerste jaar geen 45 studiepunten behaal?

Bij minder dan 45 studiepunten krijg je aan het einde van het jaar een negatief bindend studieadvies en moet je stoppen met de opleiding BMW. Mocht er sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor je je niet goed hebt kunnen concentreren op de studie, dan is het zaak dit zo spoedig mogelijk te melden bij de studieadviseurs.

Wat moet ik doen als ik ziek ben tijdens tentamens of tijdens het verplichte onderwijs van een cursus?

Naar de studieadviseur, die zal bekijken wat de mogelijkheden zijn om iets in te halen en daarover overleggen met de coördinator van het vak of de examencommissie.

Ik doe een aanvullende toetsing in augustus en wil zo snel mogelijk weten of ik het tentamen gehaald heb. Dit is van belang voor het behalen van een positief bindend studieadvies.

Door Onderwijszaken BMW wordt aan de betreffende docent gevraagd om studenten die met het behalen van de cursus voldoen aan de 45 studiepunten-eis als eerste na te kijken. Daar zal dan zo veel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Ik heb moeite met het plannen van mijn studie. Wat moet ik doen?

Neem contact op met een van de studieadviseurs (e-mail:adviseurs@umcutrecht.nl).

Wat gebeurt er als ik door capaciteitsproblemen in de knoei komt met het aantal gele vakken dat ik moet halen?

Kan geen probleem zijn, er zijn voldoende mogelijkheden (10) om aan de eisen (5 gele vakken) te voldoen.

Als ik in een periode word uitgeloot, heeft dat dan nog effect op een volgende loting?

Ja, je wordt dan voor de volgende periode zoveel mogelijk bij een cursus van je eerste voorkeur geplaatst. In een enkel geval zal dit echter door een te grote vraag en een te kleine cursuscapaciteit niet mogelijk zijn. 

Kan ik mij voor meer dan twee cursussen per periode inschrijven?

Ja, dat kan, maar let op:

  1. Per opleiding kun je je per timeslot maar voor één cursus opgeven;
  2. Indien je je bij Biologie voor een cursus inschrijft en tegelijkertijd in dezelfde timeslot voor een BMW-cursus, word je bij Biologie met zekerheid niet geplaatst;
  3. Het volgen van meer dan twee cursussen per periode is niet voor elke student weggelegd. Overleg dit ook met de studieadviseurs;
  4. De opleiding en de cursuscoördinatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele overlappende eindtoetsen.

Hoe vaak mag ik een cursus doen?

Je mag het kleinschalige onderwijs van een cursus slechts één keer volgen. Een tweede keer kan alleen als er nog plaats is nadat de inschrijving is gestopt en met uitdrukkelijke goedkeuring van de coördinator van de cursus. Mocht je een cursus niet goed hebben kunnen volgen als gevolg van overmacht, overleg dan vooraf met de studieadviseur.

Wat is het verschil tussen een "major-gebonden keuzecursus" en een cursus uit de "vrije keuzeruimte"?

De major-gebonden keuzecursussen zijn onderverdeeld in twee groepen: de major-gebonden verplichte keuzecursussen en de major-gebonden vrije keuzecursussen. Deze groepen cursussen zijn beter bekend als de gele respectievelijk de groene cursussen. Een gele cursus is een cursus uit het palet van 10 speciaal hiervoor bedoelde cursussen die allen een basisvak van de Biomedische Wetenschappen zijn. Hiervan moet je er minimaal vijf kiezen. Uit de groene cursussen, die meestal een aanpalend of verdiepend vakgebied behandelen, mag je vrij kiezen, in veel gevallen zul je in ieder geval één groene cursus nodig hebben. In de "vrije keuzeruimte" kun je iedere cursus kiezen die je zelf wilt. Dat mag ook een cursus zijn bij een andere opleiding of universiteit. Als het gaat om een cursus buiten de UU is vooraf toestemming van de Bachelor Examencommissie noodzakelijk.

Waar kan ik in het curriculumschema de profileringsruimte vinden?

De profileringsruimte is niet specifiek in het curriculumschema aangegeven. Elke student mag maximaal 25% (45 studiepunten) van het totale bachelorprogramma invullen met cursussen die aansluiten bij zijn/haar ambities en interesses. Dit kunnen cursussen binnen de BMW zijn (bv. een groene cursus of een zesde gele cursus), maar ook cursussen buiten BMW of zelfs buiten de UU.

Kan ik nog steeds naar andere opleidingen gaan voor een cursus?

Ja, dat is zeker mogelijk. Binnen Utrecht is uitwisseling erg gemakkelijk omdat alle opleidingen (behalve GNK en DGK) een 4 x 10 weken roostersysteem hebben met timeslots. Houd er wel rekening mee dat de capaciteit van een cursus de beperkende factor kan zijn en dat een cursus dus vol kan zitten. Het is goed dit zorgvuldig uit te zoeken, eventueel samen met de studieadviseur van de betreffende opleiding.

Als ik bij een andere opleiding een cursus wil doen, is er dan altijd plek?

Dat hangt af van de capaciteit die een cursus heeft. Meestal hebben de studenten van de "eigen" opleiding namelijk voorrang. Het is goed hier tijdig naar te informeren bij de betreffende opleiding. Deze informatie is meestal goed te verkrijgen bij het studiepunt, Onderwijszaken of de studieadviseur van de opleiding.

Waar kan ik cursussen vinden buiten de opleiding?

Alle cursussen binnen en buiten de opleiding zijn te vinden in de onderwijscatalogus binnen Osiris-online. Daarnaast vermelden veel opleidingen op hun eigen (facultaire) website een lijst van keuzevakken en minors voor studenten buiten de eigen opleiding. In onze studiegids is een tabel opgenomen met mogelijk geschikte cursussen bij Farmacie, Biologie, Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde. Controleer wel of de cursus geen overlap vertoont met een reeds gevolgde of nog te volgen BMW-cursussen.

Is er een overzicht van elkaar uitsluitende cursussen?

Ja, voor zover bij ons bekend. In bijlage 3 van de OER is een overzicht te vinden van de overlap tussen gele BMW-cursussen en enkele Biologie- en Farmaciecursussen. De OER staat in de studiegids en op de website van BMW.

Mag ik ook cursussen volgen buiten de Universiteit Utrecht?

Ja, dat mag ook. Overleg in dat geval met de studieadviseurs over mogelijke praktische problemen en vraag vooraf toestemming aan de Bachelor Examencommissie.

Wat doe ik als ik word uitgeloot voor een cursus?

Dan zijn er twee opties:

  • Ingaan op het aanbod van de opleiding om je in te schrijven voor een van de andere BMW-cursussen waar nog wel plek is.
  • Inschrijven op cursussen van andere opleidingen.

Mag ik in jaar 2 al cursussen van niveau 3 volgen?

Ja, mits je aan de ingangseisen van het vak voldoet. Zie daarvoor de beschrijving van de vakken in de studiegids.

Wat zijn de eisen voor een minor?

Er zijn universitaire regels voor een minor. De regels staan in de OER en zijn te vinden in de studiegids en op de speciale minor website van de UU. De opleidingen die minoren aanbieden hebben overigens rekening gehouden met deze eisen.

Mag ik zelf bepalen wanneer de aanvullende toetsing is?

Nee. Dat wordt bepaald door de coördinator en de aanvullende toetsing zal bij voorkeur in de onderwijsvrije weken plaatsvinden.

Wanneer zijn de aanvullende toetsingsperiodes van de blokken?

De aanvullende toetsen van Periode 1 zijn in de kerstvakantie. Die van Periode 2 zijn in de onderwijsvrije week in april, die van Periode 3 in de eerste week na periode 4 en die van Periode 4 zijn in augustus. Zie de website voor de exacte data.

Als ik dit jaar een vak niet haal, hoe gaat dat dan volgend jaar?

Als je dit jaar (ook met een aanvullende toetsing) een vak niet haalt dan zul je het vak, in het geval van een verplichte cursus, het volgende studiejaar moeten overdoen. Voor veel cursussen zal gelden dat je niet mee kunt doen aan het kleinschalige onderwijs. In het geval van een keuzecursus kun je er ook voor kiezen om een andere cursus te gaan doen.

Gaat het bij de regeling over de aanvullende toetsing om een afgerond cijfer (4,0)?

Nee, een onafgeronde 4,0 geeft recht op een aanvullende toetsing, een 3,9 of lager niet.

Op deze pagina vind je de FAQ's over het Researchproject (Plus): http://uubmw.nl/cursusbeschrijvingen-en-roosters/researchproject-plus#faqs

 

Waar kan ik de ingangseisen voor de masterprogramma's vinden?

Kijk op de pagina's van de UU: http://www.uu.nl/masters.

Krijgen studenten die een bepaalde master in willen, voorrang bij loting voor een cursus die voorbereidt op deze master?

Nee, maar je kunt wel je joker inzetten op die cursus. Indien er niet meer jokers worden ingezet dan er plaatsen zijn, ben je dan zeker van een plek in die cursus. Mits je natuurlijk aan de ingangseisen voor de cursus voldoet.

Mag ik met een tekort van 15 studiepunten instromen in een master van de graduate school of life sciences?

Nee, je moet je bacheloropleiding volledig hebben afgerond voordat je aan de masteropleiding begint.

Mocht je nog andere vragen hebben: stel ze aan de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl)