Aanwezigheidsplicht

De richtlijn onderwijs van de UU stelt dat een student bepaalde inspanningsverplichtingen moet leveren voordat een cursus met een voldoende resultaat kan worden afgesloten. Dit impliceert tevens dat er een aanwezigheidsplicht bestaat.

Veel cursussen bij BMW hebben verplichte onderwijsonderdelen, zoals practica en werkcolleges, waarvoor je je moet voorbereiden. Afwezigheid bij deze onderwijsonderdelen zonder geldige reden of een onvoldoende voorbereiding kan er dus toe leiden dat een cursus niet behaald wordt. Afwezigheid vanwege een vakantie wordt niet als een geldige reden beschouwd. Docenten zullen in het eerste college van hun cursus of in het blokboek aangeven welke cursusonderdelen verplicht zijn.