Fraude en plagiaat

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing. Dit is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

In de bijlage onderaan deze pagina en op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg over wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan, met een aantal concrete voorbeelden.