Niet behaalde cursussen

Binnen de UU is afgesproken dat indien een student aan alle inspanningsverplichtingen van een cursus heeft voldaan, maar desondanks geen voldoende (5,5 of hoger) heeft gescoord, de student:

  • bij een eindbeoordeling van 4.0 of hoger (zie OER 5.4.1) éénmalig in de gelegenheid wordt gesteld om door middel van aanvullende toetsing de onvoldoende alsnog om te zetten in een voldoende (zie OER 5.5). Bij een voldoende eindcijfer komt de student niet in aanmerking voor aanvullende toetsing. De aanvullende toetsing vindt plaats in de onderwijsvrije weken: week 16 voor periode 1 én 2, week 27 voor periode 3 en in augustus voor periode 4. Voor meer informatie rondom aanvullende toetsing, zie de FAQ.
  • bij een eindbeoordeling lager dan een 4.0 niet meer in aanmerking komt voor een aanvullende toetsing, tenzij hier wegens bijzondere omstandigheden toestemming voor is verkregen via de studieadviseur. Deze toestemming wordt in Osiris weergegeven middels de code 'AANV'. (Voor meer informatie hierover, zie het kopje 'Aan- en afmelden voor aanvullende toetsing' onderaan deze pagina.) Indien een student geen recht heeft op aanvullende toetsing moet deze student de cursus, in het geval van een verplichte cursus, het volgende studiejaar opnieuw volgen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het kleinschalig onderwijs van een cursus met een beperkte capaciteit alleen opnieuw gevolgd kan worden in overleg met de cursuscoördinator. Voor sommige cursussen kan bijvoorbeeld gelden dat alleen de hoorcolleges (en niet de werkcolleges en practica) opnieuw gevolgd kunnen worden. Hoewel je in dit geval minder contactonderwijs zou hebben, is het niet verstandig om in dezelfde timeslot ook een andere cursus te volgen. Overleg dit soort beslissingen altijd met een studieadviseur. Indien het geen verplichte cursus betreft, maar een keuzecursus, kan de student er ook voor kiezen om ter vervanging een andere keuzecursus te volgen. Dit is geen probleem zolang er wordt voldaan aan alle examenverplichtingen.

Let op: als je in het derde jaar of hoger zit, maar nog een onvoldoende hebt staan voor een verplicht vak uit jaar 1, dan moet je al het onderwijs van deze cursus opnieuw volgen (zie OER artikel 4.4).

Je hoeft je niet aan te melden voor aanvullende toetsing. Wanneer je in aanmerking komt voor een aanvullende toets, word je hier automatisch voor ingeschreven. Dat gebeurt ofwel op basis van een eindcijfer tussen de 4.0 en 5.5, ofwel op basis van de code ‘AANV’ in Osiris. Deze code verschijnt in Osiris als:

  1. je niet voldoet aan de eisen van alle toetsonderdelen (waardoor er geen eindcijfer berekend kan worden), of;
  2. je wegens bijzondere omstandigheden via de studieadviseur recht hebt gekregen op een aanvullende toets. Dit kan bijvoorbeeld spelen wanneer je een toets hebt gemist door overmacht. 

Als je niet kan of wilt deelnemen aan een aanvullende toets, moet je je afmelden, net als bij een normaal tentamen.